Zuchy

                                                                                   ZUCHY I HARCERKI                 

Ruch zuchowy to jedna z gałęzi Organizacji Harcerek

dla dzieci od 7 do 10/11 lat, prowadzona systemem szóstkowym poprzez zabawę, gry, ćwiczenia, pląsy

i śpiew.

 

Czym jest ruch zuchowy?   

- to wielka zabawa,

- to zabawa wyrabiająca odwagę i prawdomówność, karność, zaradność, zręczność, bystrość i opanowanie,

- to zabawa przynosząca dzieciom radość życia i pogodę,

- to odkrywcza zabawa w "cos" i "kogoś" z otaczającego nas świata,

- to zabawa siejąca wokół radość i dobro.

                         

                       Symbole:

Piosenka Gromady:

(Melodia "Gdy Strumek z wolna")

Tu w szkole "Polskie Maki"

Powszechnie znane są

Nalezą do nich zuchy (2x)

i nucą piosnkę tą

Symbolem naszym maki,

To Polskie Kwiaty są

Czerwienią Zachwycają (2x)

Radują dusze twą

Ich wielkie piękne płatki

magiczną mają moc

Gdy w Polskim zbożu rosną(2x)

Wspominasz dzień i noc

Modlitwa Zuchowa:

Ojcze Niebieski, któryś jest obecny z nami wszędzie,

 Ty serca nasze w dłoni masz i wiesz co z nami będzie.

My drobne kwiatki z Twoich pól wznosimy nasze głosy. 

W miłości swej nam zostać zwól I czystość daj nam rosy.

Daj też serduszkom naszym moc być promykami Twemi. 

Daj jasnym gwiazdkom świecić w noc dla smutnych na tej ziemi.

Ukłon  i pozdrowienie zucha:

Dla chlopcow:

Pozdrowieniem zuchów jest słowo „Czuj!”, wypowiadane w postawie baczność, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgiętą w łokciu, z dłonią odwróconą do przodu.Palce tworzą łeb wilka. Używane na zbiórkach i obrzędach, pozdrowienie pokazuje zuchom i innym o korzeniach zuchowania w wilczętach.

Dla Dziewczynek:

Wspólnym pozdrowieniem zuchów jest słowo "CZUJ!", wypowiadane w postawie bacznej, z prawą ręką podniesioną do ramienia, zgięta w łokciu, dłonią zwróconą do przodu i wyprostowanymi czterema palcami.