Rejestracja

Rejestracja na nowy rok szkolny i katechetyczny 2022/23


Do klasy Przedszkole 3 latka - dzieci urodzone po 1 stycznia 2019 r.

Do klasy Przedszkole 4 latka - dzieci z 2018 roku

Do klasy zerowej - dzieci urodzone w 2017 roku.

Do klas 1 - 11 przyjmujemy uczniów na podstawie ukończenia ostatniej klasy, czyli na bazie posiadanego świadectwa.

Karty rejestracyjne dostępne są na naszej stronie internetowej (poniżej). Prosimy o ich dokładne i czytelne wypełnienie (wszystkie dane zawarte w kartach przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego).

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły - Anna Kubicka

Tutaj możesz pobrać formularze kart rejestracyjnych:

Karta rejestracyjna

Katecheza

Wypełnione KARTY REJESTRACYJNE prosimy przesłać emailem na adres dyrektor@szkolapl.org

lub pocztą:

Anna Kubicka

209 30 Street, Apt. K

Brooklyn NY 11232