Rejestracja

SZANOWNI RODZICE

PSD im. H. Sienkiewicza 2020/2021

PSD im. H. Sienkiewicza 2020/2021

Informujemy, że PSD im. H. Sienkiewicza prowadzi zapisy uczniów na nowy rok szkolny i katechetyczny 2021/22. Wszyscy uczniowie chcący kontynuować naukę muszą zostać ponownie zarejestrowani na nowy rok szkolny.

W nowym roku szkolnym planujemy, że zajęcia odbywać się będą w budynku Our Lady of Guadalupe, po zniesieniu przez miasto Nowy Jork restrykcji dotyczących "share building".

Do klasy Przedszkole 3 latka przyjmujemy dzieci urodzone po 1 stycznia 2018 roku. (Ważne - ze względu na warunki lokalowe do przedszkola przyjmujemy wyłącznie dzieci, które opanowały w stopniu podstawowym umiejętność korzystania z toalety)

Do klasy Przedszkole 4 latka - dzieci z 2017 roku

Do klasy zerowej - dzieci urodzone w 2016 roku.

Do klas 1 - 11 przyjmujemy uczniów na podstawie ukończenia ostatniej klasy, czyli na bazie posiadanego świadectwa.

Rejestracji można będzie dokonać w dniu zakończenia roku szkolnego, które planowane jest 12 czerwca na dziedzińcu szkolnym.

Karty rejestracyjne dostępne są również na naszej stronie internetowej (poniżej). Prosimy o ich dokładne i czytelne wypełnienie (wszystkie dane zawarte w kartach przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego).

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły - Anna Kubicka

Tutaj możesz pobrać formularze kart rejestracyjnych:

Karta rejestracyjna

Katecheza

Wypełnione KARTY REJESTRACYJNE prosimy przesłać emailem na adres dyrektor@szkolapl.org lub pocztą:

Anna Kubicka

209 30 Street, Apt. K

Brooklyn NY 11232