Rok szkolny 2012/2013

Grono Pedagogiczne

przedszkole 3 latki -

p. Jolanta Domagała

przedszkole 4 latki- p. Elżbieta Majkut

klasa 0 - p. Renata Palac

klasa I A -

p. Małgorzata

Szeszko

klasa I B - p.Anna

Derewenda

klasa II - p. Krystyna Sławik

klasa III - p. Anna Piterow

klasa IV - p.Małgorzata Grabowska

klasa V - p.Joanna Pantuchowicz

klasa VI -

p.Małgorzata

Dąbrowska

klasa VII - p. Monika Ruszkowski

klasa VIII - p. Anna Trykozko

klasa IX - p. Beata Biały

klasa X i XI -

p. Barbara Rutkowska

zdjęcia na potrzeby szkoły wykonała

Firma "ArtVideoRobert"

www.artvideorobert.com