Konkursy

ROK SZKOLNY 2021/2022

Centrala Polskich Szkół Dokształcających oraz Polonijne

Duszpasterstwo Katechetyczne Diecezji Brooklyn zaprasza

uczniów do udziału w konkursie pod hasłem

"Zawierzył Maryi - bł. Kardynał Stefan Wyszyński".

Konkurs plastyczny

grupy wiekowe: 4-6 lat, 7-10 lat, 11 - 14 lat, 15 - 18 lat

Praca plastyczne, ukazująca życie bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego,

format A3, technika dowolna, płaska

Sugerowana literatura "O Stefku niekoronowanym królu Polski" Ewa Skarżyńska

Na odwrocie pracy plastycznej należy podać: imię i nazwisko, oraz nazwę szkoły

Do każdej pracy należy dołączyć formularz, dostępny u dyrektora szkoły.

Termin oddania prac do 23 kwietnia 2022 roku.

Prezentacja multimedialna

grupy wiekowe: klasy 7-8 i klasy licealne

Prezentacja powinna być przygotowana w programie Power Point,

maksymalnie 25 slajdów (na ostatnim slajdzie należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły)

Praca powinna przedstawiać postać kardynała Wyszyńskiego i być

przygotowana pod kierunkiem wychowawcy.

Prezentację należy przesłać elektronicznie na e mail

dyrektor@szkolapl.org do 25 kwietnia 2022 roku

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 12 maja 2022 roku

w kościele p.w. Świętego Krzyża na Maspeth, NY

KONKURS LITERACKI

Uczniów w wieku 13- 16 lat zachęcamy do udziału

w Konkursie Literackim, organizowanym przez

Maria Skłodowska Professional Women's Association,

pod hasłem "Adam Mickiewicz and how his epic poem

Pan Tadeusz inspired Poles under partitions".

Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie eseju

na podany temat w języku angielskim.

Pracę należy napisać swoimi słowami gramatycznie

oraz z uwzględnieniem struktury eseju.

Na końcu musi być zamieszczona bibliografia.

(Word, 5-6 kartek, double space, można dołączyć ilustracje)

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody dla

laureatów ($500, $300, $200)

Gala wręczenia nagród 11 maja w Princess Manor.


Przygotowaną pracę należy wcześniej skonsultować

z wychowawcą, a następnie przesłać na e mail

dyrektor@szkolapl.org w terminie do 9 kwietnia.


Grupa 5 (10- 22 lata) - Film

Ambasador polskości w twoim otoczeniu.

Prace filmowe, nie mogą być dłuższe niż 10 minut.

Muszą być przygotowane w formacie mov., avi., wmv., mp4.

Przygotowana praca, po akceptacji wychowawcy, musi

być przesłana w serwisie WeTransfer w terminie do 20 marca,

adres do wysłania pracy poda wychowawca klasy.

ROK SZKOLNY 2020/21

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

"Twórcza Polska i Polonia"Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2019/20

Konkurs - "Jan Paweł II"

- Laureaci i wyróżnieni

Konkurs "Być Polakiem"

Wyróżnieni - prace literackie i plastyczne

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich (wirtualny)

I miejsce - Milena Soltysiuk - Pchła Szachrajka

Twórcza Polska i Polonia - Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2018/19

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis

ROK SZKOLNY 2016/17

****************************************************************************************************************************