Konkursy

ROK SZKOLNY 2023/2024

konkurs katechetyczny 2024 - plakat 2 - PDF (4) (1).pdf

Wszystkich uczniów (w wieku 4 - 19 lat) oraz Rodziców

zachęcamy do udziału w Konkursie Katechetycznym

"Eucharystia i Słowo Boże pokarmem i umocnieniem dla rodziny".


Kategoria plastyczna

Chętni uczniowie w wieku 4-19 lat, konkurs odbywa się w 4 grupach:

a) 4-6 lat b) 7-10 lat c) 11-14 lat d) 15-19 lat

Każdy uczeń może przygotować na konkurs tylko jedną pracę!

Format A3  

technika dowolna (płaska): ołówek, kredka, farba, kolaż etc.

Tematem pracy jest ukazanie Eucharystii w Ewangelii. 

Prace powinny ukazywać sceny z Biblii.

Każda praca musi być starannie podpisana z tyłu:

tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły.

Termin oddania prac 6 kwietnia 2024 roku.

Forma plastycznaKategoria muzyczna

Chętni uczniowie w wieku 5-19 lat

Każdy uczeń może przygotować na konkurs nagranie wideo jednego 

utworu, w języku polskim, solo lub w duecie.

Czas nagrania 5 minut (z podkładem muzycznym lub a' capella)

Tematyka utworu musi być związana z tematem konkursu! 

Nie należy na nagraniu podawać nazwy szkoły, ani nazwiska.

Nagrania prosimy przesłać do 13 kwietnia na e-mail bjelonek@szkolapl.org 

w temacie wpisując imię i nazwisko oraz tytuł utworu.

Forma muzycznaKategoria multimedialna

Chętni uczniowie w wieku od 12 do 18 lat

Praca multimedialna w programie Powerpoint lub Google slides

10 slajdów (nie więcej) 

na ostatnim slajdzie należy podać imię i nazwisko (bez szkoły)

Temat:

a) obecność Eucharystii  i Słowa Bożego w życiu chrześcijańskim, 

Kościoła lub rodziny 

b) sceny biblijne

c) osobista relacja z Chrystusem obecnym w Eucharystii i Słowie Bożym

Wszystkie prace muszą zawierać: tekst, cytaty, zdjęcia lub rysunki

Termin przesyłania prac do 13 kwietnia na email dyrektor@szkolapl.org

Uwaga - wszystkie prace należy przesłać z dostępem ( czyli zrobić share/ editor)

Forma multimedialnaKategoria dla dorosłych 

Chętni Rodzice, absolwenci lub członkowie rodziny naszych uczniów (np. babcia)

Temat: Świadectwo Eucharystii i Słowa Bożego w mojej rodzinie

Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim, z uwzględnieniem 

polskich znaków, w programie Word (do 600 słów)

czcionka 12 (Times New Roman lub Cambria) interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm

Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, wywiadu, opowiadania lub świadectwa wiary.

Termin przesłania do 13 kwietnia an email dyrektor@szkolapl.org

lub bezpośrednio na tuszyma@aol.com

Forma dorośli


DO WSZYSTKICH PRAC (W KAŻDEJ KATEGORII MUSI BYĆ DOŁĄCZONY FORMULARZ) 

Zachęcamy uczniów (powyżej 5 lat) do udziału

w konkursie plastycznym "Odkryj Polskę",

organizowanym przez Fundację Edukacji Polonijnej.

Chętni uczniowie proszeni są o samodzielne

przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej

dowolne miejsce w Polsce, które ktoś chciałby 

odwiedzić, zwiedzić lub które jest dla niego ważne.

Format A4

technika dowolna, płaska

Uczeń może oddać na konkurs tylko 1 pracę!

Każda praca musi być z tyłu podpisana

imieniem i nazwiskiem ucznia.

Do każdej pracy musi być dołączona metryczka

Odkryj Polskę (metryczka) 

(dokument proszę zapisać na swoim komputerze (download), uzupełnić i wydrukować)


Termin oddania prac 13 kwietnia 2024 roku.

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie recytatorskim,

"Słowem Polska" pod patronatem Pierwszej Damy RP.

Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:

7 - 9 lat

10 - 13 lat

14 - 19 lat

Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie nagrania

recytacji wiersza w języku polskim, w formie wideo.

Uczeń przygotowuje nagranie recytacji dowolnie wybranego,

jednego utworu następujących poetów:

1. Jan Kochanowski

2. Juliusz Słowacki

3. Julian Tuwim

4. Konstanty Ildefons Gałczyński

Nagranie w formie wideo, nie może przekroczyć 

2 minut i 30 sekund. Powinno zawierać wyłącznie nagranie 

recytowanego utworu bez oprawy muzycznej lub graficznej.

Uczeń może przygotować nagranie wybranego utworu

 w plenerze lub na tle przygotowanej w tym celu dekoracji.

Może również założyć, dopasowany do tematyki  recytowanego

utworu, odpowiednio dobrany kostium. 

Nagrania prosimy przesłać na email bjelonek@szkolapl.org

w terminie do 25 kwietnia 2024 roku poprzez WeTransfer.

Plik z nagraniem powinien zostać podpisany imieniem i 

nazwiskiem dziecka oraz tytułem prezentowanego utworu. 


 https://youtu.be/GMCgGbkPTSQ?si=XBxavxevSLK0kAXW

ROK SZKOLNY 2022/2023

"Twórcza Polska i Polonia

Laureaci i wyróżnieni

Międzyszkolny Konkurs

Centrali Polskich Szkół Dokształcających

pod hasłem 

"Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

2023

Międzynarodowy Konkurs Literacki "Nadzieja bez granic", organizowany przez fundację Dobra Szkoła Nowy Jork z okazji VIII Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Międzynarodowy Konkurs Filmowy "To jest moje miejsce", organizowany przez fundację Dobra Szkoła Nowy Jork, z okazji VIII Polonijnego Dnia Dwujęzyczności

Międzynarodowy Konkurs Recytatorski "Słowem Polska" Pod patronatem Pierwszej Damy RP (II Edycja)

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród przyszłych „ambasadorów polskości” oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą

ROK SZKOLNY 2021/2022

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich

Laureaci 

Wirtualny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich 2022 

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny 

"Wesołego Alleluja" 

"Twórcza Polska i Polonia" 

Laureaci i wyróżnieni

Międzyszkolny Konkurs

Centrali Polskich Szkół Dokształcających

pod hasłem 

"Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

Konkurs Plastyczny "Bo lubię język polski"


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Rymy Dziecięce" 

Międzynarodowy Konkurs "Polonijny Uczeń Roku"


Polonijny Uczeń Roku 

Międzynarodowy Konkurs Recytatorski "Słowem Polska" Laureaci i wyróżnieni 

Konkurs Recytatorski: Słowem Polska 

Międzyszkolny konkurs, organizowany przez

Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,

pod hasłem "Wyraź to poprzez komiks - Emigracja mojej rodziny do USA"

Laureaci i wyróżnieni:  Emigracja mojej rodziny do USA

ROK SZKOLNY 2020/21

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

"Twórcza Polska i Polonia"Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2019/20

Konkurs - "Jan Paweł II"

- Laureaci i wyróżnieni

Konkurs "Być Polakiem"  

Wyróżnieni - prace literackie i plastyczne

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich (wirtualny)

I miejsce - Milena Soltysiuk - Pchła Szachrajka 

        Twórcza Polska i Polonia - Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2018/19

                       Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17

****************************************************************************************************************************

Międzyszkolny konkurs, organizowany przez

Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,

pod hasłem "Wyraź to poprzez komiks - Emigracja mojej rodziny do USA"

Laureaci i wyróżnieni:  Emigracja mojej rodziny do USA

 Międzyszkolny Konkurs Literacki „Maria Konopnicka, with a focus on her role in preserving the Polish Language during the time of partitions.”

III miejsce – Laura Lewko, klasa 10

wyróżnienie: Ryan Korolczuk, klasa 9, Natalia Krawiec, klasa 10 i Aleksandra Falkowska, klasa 11Laura Lewko - III miejsce

wyróżnienie

Aleksandra Falkowska

Ryan Korolczuk

Natalia Krawiec