Konkursy

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zachęcamy uczniów z klas 4 - 11 do udziału

w międzynarodowym konkursie literackim

"Twórcza Polska i Polonia".

Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie:

1. Pracy literacka (proza) w języku polskim na dowolnie wybrany temat

maksymalnie do 8 stron A4 (czcionka Times New Roman 12, interlinia1.5)

lub

2. Pracy poetyckiej - 3 wiersze, na dowolne tematy

(jeden wiersz może być w j. angielskim, czcionka Times New Roman, interlinia 1,5)


Prace należy przesłać elektronicznie w programie Word lub Google doc.

na adres e mail wychowawcy klasy, w terminie do 21 stycznia 2023 roku.

Każda praca musi posiadać nagłówek:

imię i nazwisko autora pracy

wiek ucznia , klasa

Tytuł pracy


ROK SZKOLNY 2021/2022

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich

Laureaci

Wirtualny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich 2022

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

"Wesołego Alleluja"

"Twórcza Polska i Polonia"

Laureaci i wyróżnieni

Międzyszkolny Konkurs

Centrali Polskich Szkół Dokształcających

pod hasłem

"Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"

Konkurs Plastyczny "Bo lubię język polski"


Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Rymy Dziecięce"

Międzynarodowy Konkurs "Polonijny Uczeń Roku"


Polonijny Uczeń Roku

Międzynarodowy Konkurs Recytatorski "Słowem Polska" Laureaci i wyróżnieni

Konkurs Recytatorski: Słowem Polska

Międzyszkolny konkurs, organizowany przez

Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,

pod hasłem "Wyraź to poprzez komiks - Emigracja mojej rodziny do USA"

Laureaci i wyróżnieni: Emigracja mojej rodziny do USA

ROK SZKOLNY 2020/21

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

"Twórcza Polska i Polonia"Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2019/20

Konkurs - "Jan Paweł II"

- Laureaci i wyróżnieni

Konkurs "Być Polakiem"

Wyróżnieni - prace literackie i plastyczne

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich (wirtualny)

I miejsce - Milena Soltysiuk - Pchła Szachrajka

Twórcza Polska i Polonia - Laureaci i wyróżnieni

ROK SZKOLNY 2018/19

Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni

I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis

ROK SZKOLNY 2016/17

****************************************************************************************************************************

Międzyszkolny konkurs, organizowany przez

Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce,

pod hasłem "Wyraź to poprzez komiks - Emigracja mojej rodziny do USA"

Laureaci i wyróżnieni: Emigracja mojej rodziny do USA