Klasy

 

Rok szkolny 2023/2024


dyrektor Anna Kubicka

rzad  pierwszy od lewej: Beata Bialy, Anna Piterow, dyr. Anna Kubicka, Irmina Plauch, Krystyna Sławik

rząd drugi od lewej: Joanna Dyjak - Gawrys, Beata Jelonek, Anna Rychlik, Anna Claudio, Piotr Ratkiewicz, Małgorzata Grabowska, Anna Kozlowska - Pajda, Renata Palac,  Urszula Starzec


wychowawca klasy P3 - Anna Claudio

asystentka Paulina Rychel


wychowawca klasy P4  - mgr Beata Jelonek 

asystentka Victoria Zajdel


wychowawca klasy 0 - mgr Anna Rychlik 

asystentka Claudia Plonski

wychowawca klasy I -  Renata Palac

asystent Brian Plonski 

wychowawca klasy II  - mgr Anna Piterow

wychowawca klasy III - mgr Joanna Dyjak - Gawrys 

asystentka Paulina Rychel 

wychowawca klasy IV -  Urszula Starzec

wychowawca klasy V  -  Małgorzata Grabowska

wychowawca klasy VI - mgr Anna Kozlowska Pajda 

 wychowawca klasy VII - mgr Irmina Paluch 

wychowawca klasy VIII -  Krystyna Slawik

wychowawca klasy IX - mgr Beata Bialy 

wychowawca klasy X - mgr Piotr Ratkiewicz

wychowawca klasy XI - mgr Beata Bialy