Kontakt

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza

1528 73 Street,

Brooklyn, NY 11228

info@szkolapl.org

tel. (718) 666-5404

dyrektor - Anna Kubicka