Konkurs Czytelniczy - Regulamin

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczego

 

„Polska literka”

 

I. Cele konkursu:

a) popularyzacja czytelnictwa

b) rozwijanie zamiłowania do polskiej literatury

c) doskonalenie techniki czytania

d) wzbogacanie i rozwijanie wyobraźni

e) rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs organizuje PSD im. Henryka Sienkiewicza.

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.

3. Czas trwania konkursu: od 26 września 2020 roku do 8 maja 2021 roku

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

5. Warunkiem uczestnictwa jest:

a) przeczytanie (w najmłodszych klasach z pomocą rodziców) jak największej ilości książek w języku polskim.

b) po przeczytaniu należy starannie, poprawnie i własnoręcznie wypełnić stosowną dla danej klasy kartę konkursową i przesłać na email wychowawcy klasy.

6. Komisja konkursowa w składzie: 

dyrektor - Anna Kubicka, koordynator konkursu – Anna Claudio oraz przedstawiciel Towarzystwa Oświatowego - wyłonią laureatów z każdej klasy.

7. Zwycięzca konkursu w każdej z klas

otrzyma dyplom i nagrodę książkową, pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

8. Regulamin konkursu oraz karty konkursowe dostępne są na naszej stronie internetowej.