ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ONLINE

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

UDZIAŁ W LEKCJI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złamanie zasad dotyczących nagrywania i upublicznienia lekcji lub dostępu do zajęć wiąże się nie tylko z wykluczeniem ale również z konsekwencjami prawnymi.