ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH ONLINE

PRZYGOTOWANIE DO LEKCJI

 1. Zajęcia online wymagają od wszystkich uczestników skupienia i właściwego zaplecza.

 2. Zadbaj o to, aby znaleźć w domu miejsce, w którym nikt nie będzie zakłócał ci spokoju (nie będzie wchodził, przechodził, nie będzie słychać odgłosów życia domowego itp).

 3. Na zajęcia nie łączymy się z miejsc publicznych (park, plaża).

 4. Powiadom domowników o czasie trwania lekcji. Poproś aby nikt ci nie przeszkadzał.

 5. Przygotuj podręczniki, ćwiczenia, zeszyt i przybory szkolne.

 6. Przygotuj starannie szkolny strój i zjedz posiłek przed zajęciami.

 7. Zadbaj też o „drugi plan”, tak aby w kadrze za twoimi plecami panował ład i porządek.

 8. Przygotuj swój komputer: zamknij wszystkie zbędne programy, aplikacje, wyłącz gry.

UDZIAŁ W LEKCJI

 1. Udział w zajęciach zdalnych jest obowiązkowy dla wszystkich zarejestrowanych uczniów. Rodzic usprawiedliwia nieobecność dziecka wysyłając email do nauczyciela.

 2. Linki i hasła do lekcji online są zróżnicowane dla każdej klasy. Uczniowie otrzymują kody dostępu od wychowawcy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników zajęć nie wolno udostępniać kodów nikomu spoza klasy.

 3. Uczniowie logują się zawsze punktualnie swoim imieniem i nazwiskiem, zgodnie z terminem i sposobem wskazanym przez nauczyciela lub katechetę.

 4. Uczeń bierze udział w zajęciach na wizji (kamera musi być włączona przez całe zajęcia, wizerunku nie można zastapić zdjęciem, pejzażem itp.).

 5. Obecność na zajęciach sprawdzana jest kilka razy w czasie trwania zajęć zdalnych.

 6. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować oraz upubliczniać w żaden inny sposób.

 7. Uczniowie biorą udział w lekacjach samodzielnie. Rodzic może pomóc tylko w kwestiach technicznych.

 8. W czasie lekcji słuchamy osoby mówiącej, zgłaszamy chęć odpowiedzi, nie przerywamy sobie wzajemnie.

 9. Funkcja chat służy tylko do wysyłania treści związanych z tematem lekcji. Nie piszemy prywatnych wypowiedzi.

 10. Podczas zajęc zdalnych, podobnie jak w w szkole podczas lekcji, przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Złamanie zasad dotyczących nagrywania i upublicznienia lekcji lub dostępu do zajęć wiąże się nie tylko z wykluczeniem ale również z konsekwencjami prawnymi.