Uczeń miesiąca - kwiecień 2021

P4A - Michelle Rydzewski; P4 B - Victoria Mierzwa; 0 - Gabriela Nowak; 1 - Michael Bajgierowicz; 2A - Michal Herrera; 2 B - Alexander Mach; 3 - Maya Golabek; 4 - Maya Iwinski, Alan Potepa; 5 - Martin Pyznar;  6 - Sylvia Gorczyca; 7 - Jakub Wrobel; 8 - Laura Lewko; 9 - Bianca Gosk; 10 - David Gradzki; 11 - Dominika Drozdz