Kodeks grzeczności

         KODEKS GRZECZNOŚCI UCZNIA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

1. Kultura osobista

a) używam na co dzień słów: proszę, dziękuję, przepraszam

b) zawsze pierwszy mówię „Dzień dobry”

c) wyjmuję ręce z kieszeni, kiedy rozmawiam z kimś lub komuś się kłaniam 

d) ubieram się estetycznie i stosownie do szkoły

e) nie niszczę rzeczy należących do szkoły lub innych osób

f) nie śmiecę

g) grzecznie czekam przed klasą na przyjście nauczyciela

2. Kultura języka

a) nie używam brzydkich wyrazów (w języku polskim lub angielskim) 

b) nie przeklinam i nie kłamię

c) nie krzyczę

d) grzecznie zwracam się do innych 

e) pracuję nad poprawnym wysławianiem się

3. Zachowanie w czasie zajęć szkolnych 

a) nie rozmawiam, bez pozwolenia nauczyciela

b) nie przeszkadzam w prowadzeniu lekcji 

c) podnoszę rękę, gdy się zgłaszam

d) nie przerywam, gdy wypowiada się ktoś inny

e) nie wstaję, bez pozwolenia nauczyciela

f) zawsze wykonuję polecenia nauczyciela

g) nie biegam

4. Obowiązki ucznia 

a) przychodzę punktualnie na zajęcia szkolne

b) nie opuszczam budynku szkoły w trakcie zajeć

c) starannie i systematycznie odrabiam prace domowe 

d) zawsze przynoszę podręczniki i przybory szkolne 

e) przychodzę przygotowany na zajęcia

f)  zawsze wywiązuję się z powierzonych mi zadań

g) staram się być aktywny i pracować na lekcji

5. Koleżeńskie zasady

a) nie obgaduję i nie skarżę

b) nie naśmiewam się z innych

c) nie biję i nigdy nie używam przemocy wobec innych

d) nie zrzucam odpowiedzialności na innych

e) pomagam innym