Uczeń miesiąca

Rada Pedagogiczna w każdym miesiącu, wybiera w każdej z klas "Ucznia Miesiąca". Zostaje nim osoba, która wyróżnia się zachowaniem i kulturą osobistą oraz sumiennie wypełnia uczniowskie obowiązki. "Uczeń Miesiąca" to uczeń, który ma zawsze odrobione lekcje i jest do nich przygotowany, jest punktualny, grzeczny i koleżeński, stara się być aktywny, wypełnia polecenia nauczyciela i  nie odmawia udziału w uroczystościach szkolnych oraz zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

"Uczeń Miesiąca" otrzymuje:

- pamiątkowy dyplom

- nazwiska uczniów opublikowane zostaną w kronice szkolnej, na stronie internetowej oraz w gazetce szkolnej "Płomyk"

 

W celu otrzymania tego zaszczytnego miana uczniowie proszeni są o zapoznanie się z:

- regulaminem ucznia

- zasadami zdalnego nauczania

- kodeksem grzeczności ucznia

Wyróżnieni uczniowie 2023/2024

Wyróżnieni uczniowie 2022/2023

Wyróżnieni uczniowie 2021/2022

Wyróżnieni uczniowie 2020/2021

Wyróżnieni uczniowie 2019/2020

Wyróżnieni uczniowie 2018/2019 

Wyróżnieni uczniowie 2017/2018 

Wyróżnieni uczniowie 2016/2017

Wyróżnieni uczniowie 2015/2016

Wyróżnieni uczniowie 2014/2015

Wyróżnieni uczniowie 2013/2014