Struktura

STRUKTURA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

1 - TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

       Pełni nadzór prawno - finansowy, zapewniający prawidłowy rozwój P. S. D. im. Henryka Sienkiewicza.

a - ZARZĄD TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

    Spośród członków Towarzystwa Oświatowego w październiku każdego roku wybierany jest w sposób demokratyczny, 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

             Zarząd Towarzystwa Oświatowego w roku 2022/23

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: Kazimiera Dziekan

CZŁONKOWIE: Magdalena Engel, Ewelina Korolczuk 

b - POZOSTALI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Bujnowski Elżbieta, Kubicka Anna, Mroz Joanna, Naprawa Lucyna, Palac Renata, Plis Joanna, Plis Waldemar, Skowronska Agata, Sławik Krystyna.

c - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Falkowski Karol, Gosk Anna, Kobeszko Piotr, Plonski Karol, Rapa Mieczysław, Starzec Piotr  

d - HONOROWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Ś.P. Polanski Martha, Honorowy Prezes;

Klimek Bożena;  Ś.P. Zagroba Hanna 

2 - DYREKTOR SZKOŁY    

     Anna Kubicka

3 - RADA PEDAGOGICZNA 

Biały Beata, Claudio Anna, Dyjak Joanna, Grabowska Małgorzata, Jelonek Beata, Kozlowska  Anna, Kubicka Anna, Maciag Paweł, Palac Renata, Paluch Irmina, Piterow Anna, Ratkiewicz Piotr, Rychlik Anna, Sławik Krystyna. 

4 - UCZNIOWIE SZKOŁY

5 - RODZICE

Zebrania Towarzystwa Oświatowego odbywają się w czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godzinie

7 pm w budynku szkolnym (1528 73 Street. Brooklyn, NY 11228).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących włączyć się do społecznej pracy w celu dalszego rozwoju Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza.