Struktura

STRUKTURA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

1 - TOWARZYSTWO OŚWIATOWE

Pełni nadzór prawno - finansowy, zapewniający prawidłowy rozwój P. S. D. im. Henryka Sienkiewicza.

a - ZARZĄD TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Spośród członków Towarzystwa Oświatowego w październiku każdego roku wybierany jest w sposób demokratyczny, 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

Zarząd Towarzystwa Oświatowego w roku 2019/20

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: Kazimiera Dziekan

CZŁONKOWIE: Marta Plonski

Elżbieta Bujnowski

b - POZOSTALI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Kubicka Anna, Naprawa Lucyna, Palac Renata, Plis Joanna, Plis Waldemar, Skowronska Agata, Sławik Krystyna, Trykozko Anna.

c - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Engel Magdalena, Gosk Anna, Kobeszko Piotr, Kwaśniak Katarzyna, Starzec Piotr, Szczepanik Joanna.

d - HONOROWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Klimek Bożena, Ś.P. Zagroba Hanna

2 - DYREKTOR SZKOŁY

Anna Kubicka

3 - RADA PEDAGOGICZNA

Baginska Beata, Biały Beata, Claudio Anna, Gospodarzec Krzysztof, Grabowska Małgorzata, Holko Grażyna, Kandybowicz Iwona, Kozlowska Anna, Kubicka Anna, Marter Agnieszka, Palac Renata, Paluch Irmina, Piterow Anna, Ratkiewicz Piotr, Rychlik Anna, Sławik Krystyna, Szyszkowska Beata, Trykozko Anna, Wit Beata, Wrutniak Ewa.

4 - UCZNIOWIE SZKOŁY

5 - RODZICE

Zebrania Towarzystwa Oświatowego odbywają się w czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godzinie

7 pm w budynku szkolnym (1514 72 Street. Brooklyn, NY 11228).

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących włączyć się do społecznej pracy w celu dalszego rozwoju Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza.