O nas

Historia Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicz powstała w 1928 r. w wyniku współpracy Ministerstwa Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwa "Sokół", Grupy 22 i Gminy Złączonych Towarzystw działających w South Brooklyn. Pierwsze zajęcia odbyły się 13 października tegoż roku. Lokal Towarzystwa nie pomieścił 150-ciu uczniów, dlatego dzięki staraniom J. Brzustowicza i pomocy Klubu Demokratycznego zajęcia zaczęły się odbywać w Szkole Podstawowej Nr 146 w Brooklynie. Tak było przez 25 lat, zaś liczba uczniów z czasem doszła do 300-tu.

      Dnia 18 grudnia 1932 r. powstało Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza, które do dzisiejszego dnia jest prawnym i finansowym opiekunem szkoły. Obecnie prezesem Towarzystwa Oświatowego jest pani Zuzanna Żurek.

      Po II Wojnie Światowej liczba uczniów znacznie spadła. Od 1953 roku zajęcia odbywały się w Polskim Domu Narodowym"Prospect Hall". Od września 1979 roku szkoła im. Henryka Sienkiewicza przeniosła się do pomieszczeń kościelnych Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1988 roku proboszcz Józef Niemczyk udostępnił młodzieży szkolnej budynek szkoły parafialnej, gdzie zajęcia odbywały się przez 32 lata.

      Liczba uczniów stale rosła . Dzięki zrozumieniu i współpracy byłego proboszcza księdza Piotra Żędziana i obecnego proboszcza księdza Witolda Mroziewskiego, ponad 300-tu uczniów korzystało ze wszystkich możliwych pomieszczeń. W czerwcu 2001 roku reagując na potrzeby środowiska, Zarząd Towarzystwa Oświatowego podjął decyzję o utworzeniu gimnazjum (9 i10 klasa). Pierwsza matura odbyła się w maju 2003 roku. Do 2007 roku gimnazjum ukończyło 56 uczniów.  W 2007 roku gimnazjum zostało zamknięte i po rocznej przerwie utworzono 3 letnie liceum.

    Rok szkolny 2011/2012, Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza rozpoczeła w nowym budynku szkolnym Our Lady of Guadalupe. Zmiana ta, konieczna ze względu na zachowanie długiej i wspaniałej historii szkoły, jej nazwy i tradycji, przyniosła również nowe perspektywy rozwoju. Po raz pierwszy w tym roku, pani dyrektor Anna Kubicka powitała przedszkolaków, dzieci w wieku 3- 4 lat. Z wielką radością rozpoczęliśmy  działalność gromady zuchowej- "Polskie Maki", powstałej przy naszej szkole.

      Szkoła jest aktywnym członkiem Komisji Oświaty Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. Wysoki poziom i dobra opinia o naszej szkole jest wynikiem jej 93- letniej tradycji, skutecznej działalności Towarzystwa Oświatowego, oddanej pracy kierownictwa, nauczycieli, księży oraz rodziców.