Działalność Towarzystwa Oświatowego w roku 2010/2011