DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Towarzystwa Oświatowego

Towarzystwo Oświatowe prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu opieki prawnej Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza, dbając o ważność dokumentów szkolnych oraz zapewniając współpracę z innymi polonijnymi organizacjami. Zatrudnia dyrektora i nauczycieli polskiej szkoły. Towarzystwo Oświatowe jest również jedyną organizacją sprawującą opiekę finansową nad szkołą. Organizuje i ustala opłatę za szkołę . Wszystkie należności finansowe, opłaty związane z nauką dziecka w szkole, jak również wszelkie donacje powinny być wpłacane na konto: Henryk Sienkiewicz Educational Society Inc. Towarzystwo Oświatowe jest uprawnione do organizowania imprez towarzyskich oraz różnych form działalności mających na celu zbieranie funduszy na prowadzenie i kontynuowanie działalności polskiej szkoły. W każdą sobotę prowadzi sprzedaż pizzy, napojów oraz słodkości. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo oraz rzeczowo naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, rodzicom, księżom, nauczycielom oraz właścicielom polonijnych firm za życzliwość, pełne zrozumienia poparcie i aktywny udział w działaniach mających na celu wspieranie finansowe szkoły. Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki finansowe służą wyłącznie rozwojowi szkoły i uczących się tutaj dzieci i młodzieży.

Rok szkolny 2019/20

Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Pomoc w przygotowaniach i udział w 82 Paradzie Pułaskiego.

Organizacja i sponsorowanie Pizza Party dla uczestników Parady.

Organizacja Dnia Nauczyciela.

Przygotowanie Zabawy Przebierańców dla dzieci.

Loteria Jesienna.

Dofinansowanie Ślubowania klas pierwszych.

Zabawa dla dorosłych.

Szkolne mikołajki - sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu.

Opłatek Towarzystwa Oświatowego.

Kiermasz Świąteczny.

Loteria Świąteczna.

Organizacja Ice Cream Party dla uczniów.

Rok szkolny 2018/19

Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego o katechetycznego.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Pomoc w przygotowaniach i udział w 81 Paradzie Pułaskiego.

Organizacja Pizza Party dla uczestników Parady.

Organizacja Dnia Nauczyciela i udział w Balu Nauczyciela.

Dofinansowanie Ślubowania klas pierwszych.

Organizacja Zabawy Przebierańców.

Organizacja Loterii Jesiennej.

Sponsorowanie koszulek jubileuszowych dla uczniów.

Pomoc w organizacji obchodów Jubileuszu 90 lecia Szkoły.

Organizacja Bankietu Jubileuszowego.

Sponsorowanie pamiątek jubileuszowych.

Szkolne Mikołajki - sponsorowanie i pomoc w organizacji.

Opłatek Towarzystwa Oświatowego.

Loteria Świąteczna.

Kiermasz świąteczny.

Pomoc w organizacji II Zlotu Absolwentów.

Przygotowanie Ice Cream Party.

Zabawa dla dorosłych.

Sponsorowanie maskotek dla przedszkolaków.

Sponsorowanie zajęć w Instytucie Piłsudskiego.

Pomoc w organizacji szkolnej Święconki.

Kiermasz i loteria wiosenna.

Dofinansowanie wycieczki uczniów z klas 7 - 11 do Penn's Cave.

Loteria Rodzinna.

Pomoc w organizacji II Festynu Rodzinnego.

Sponsorowanie pamiątek dla Absolwentów i Abiturientów.

Całoroczna obsługa sprzętu nagłaśniającego.

Prowadzenie biblioteki szkolnej.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Fotorelacje z uroczystości szkolnych/ prowadzenie galerii zdjęć.

Sponsorowanie dyplomów i nagród dla uczniów za udział w konkursach.

Sponsorowanie nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.

Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego.

Rok szkolny 2017/18

POMOC W ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

POMOC W PRZYGOTOWANIACH I UDZIAŁ W 80 PARADZIE PUŁASKIEGO

PIZZA PARTY DLA UCZESTNIKÓW PARADY

ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA NAUCZYCIELA

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW - HALLOWEEN

DOFINANSOWANIE ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

ZABAWA DLA DOROSŁYCH

SZKOLNE MIKOŁAJKI

OPŁATEK TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

KIERMASZ I LOTERIA ŚWIĄTECZNA

POMOC W ORGANIZACJI PIERWSZEGO ZLOTU ABSOLWENTÓW

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA MŁODZIEŻY

POMOC W ORGANIZACJI ICE CREAM PARTY

POMOC W ORGANIZACJI STANOWEJ AKCJI "BO LUBIĘ JĘZYK POLSKI"

UFUNDOWANIE MASKOTEK Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

POMOC W PRZYGOTOWANIU SZKOLNEJ ŚWIĘCONKI

KIERMASZ I LOTERIA WIOSENNA

DOFINANSOWANIE SZKOLNYCH WYCIECZEK do: BOSTONU, MUZEUM W PORT WASHINGTON i INSTYTUTU PIŁSUDSKIEGO

LOTERIA "DLA MAMY I TATY"

POMOC W PRZYGOTOWANIU PIERWSZEGO FESTYNU RODZINNEGO

DOFINANSOWANIE NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU "SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW"

CAŁOROCZNA OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

PROWADZENIE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

FOTORELACJE Z UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH / PROWADZENIE GALERII ZDJĘĆ

SPONSOROWANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW

POMOC W ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

Rok szkolny 2016/17

POMOC W ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

CAŁOROCZNA SPRZEDAŻ W SKLEPIKU SZKOLNYM

POMOC W ORGANIZACJI I UDZIAŁ W PARADZIE PUŁASKIEGO

PIZZA PARTY DLA UCZESTNIKÓW PARADY

POMOC W ORGANIZACJI POLONIJNEGO DNIA DWUJĘZYCZNOŚCI

ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA EDUKACJI

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW - HALLOWEEN

ANDRZEJKI DLA MŁODZIEŻY

ZABAWA DLA DOROSŁYCH

SZKOLNE MIKOŁAJKI

OPŁATEK TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

POMOC W ORGANIZACJI ICE CREAM PARTY

DOFINANSOWANIE ŚLUBOWANIA KLASY PIERWSZEJ

UFUNDOWANIE MASKOTEK Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

POMOC W PRZYGOTOWANIU SZKOLNEJ ŚWIĘCONKI

DOFINANSOWANIE PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO pt"PCHŁA SZACHRAJKA'

DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH do: WASZYNGTONU, MUZEUM TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO i INSTYTUTU PIŁSUDSKIEGO

ORGANIZACJA KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO i WIOSENNEGO

UFUNDOWANIE NOWYCH SZKOLNYCH BANERÓW

CAŁOROCZNA OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

PROWADZENIE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

FOTORELACJE Z UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH / PROWADZENIE GALERII ZDJĘĆ

SPONSOROWANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW

POMOC W ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2015/16

Przez cały rok, członkowie Towarzystwa Oświatowego prowadzą sprzedaż w sklepiku szkolnym.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW/ HALLOWEEN

Zabawa dla dorosłych

Szkolne Mikołajki

Opłatek Towarzystwa Oświatowego