DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Towarzystwa Oświatowego

Towarzystwo Oświatowe prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu opieki prawnej Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza, dbając o ważność dokumentów  szkolnych oraz zapewniając współpracę z innymi polonijnymi organizacjami. Zatrudnia dyrektora i nauczycieli polskiej szkoły. Towarzystwo Oświatowe jest również jedyną organizacją sprawującą opiekę finansową nad szkołą. Organizuje i ustala opłatę za szkołę . Wszystkie należności finansowe, opłaty związane z nauką dziecka w szkole, jak również wszelkie donacje powinny być wpłacane na konto: Henryk Sienkiewicz Educational Society Inc. Towarzystwo Oświatowe jest uprawnione do organizowania imprez towarzyskich oraz różnych form działalności mających na celu zbieranie funduszy na prowadzenie i kontynuowanie działalności polskiej szkoły. W każdą sobotę prowadzi sprzedaż pizzy, napojów oraz słodkości. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo oraz rzeczowo naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, rodzicom, księżom, nauczycielom oraz właścicielom polonijnych firm za życzliwość, pełne zrozumienia poparcie i aktywny udział w działaniach mających na celu wspieranie finansowe szkoły. Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki finansowe służą wyłącznie rozwojowi szkoły i uczących się tutaj dzieci i młodzieży.


Rok szkolny 2022/23

Pomoc w remoncie i adaptacji budynku szkolnego

Pokrycie kosztów remontu

Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego

Sponsorowanie koszulek jubileuszowych dla uczniów, nauczycieli i członków T.O.

Pomoc w przygotowaniu i udział w Paradzie Pułaskiego

Sponsorowanie pizzy dla uczestników Parady Pułaskiego

Przygotowanie Dnia Nauczyciela

Pomoc w organizacji Dnia Dwujęzyczności i Festynu Rodzinnego

Przygotowanie Loterii Jesiennej

Dofinasowanie wycieczki klas licealnych do American Museum w Port Washington

Sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu parady Halloween

Dofinansowanie Pasowania na Ucznia

Mikołajki - sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu paczek

Opłatek Towarzystwa Oświatowego

Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego

Pomoc w akcji  "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy"

Organizacja kiermaszu wielkanocnego

Sponsorowanie dyplomów i nagród na konkursy jubileuszowe

Sponsorowanie Ice Cream Party

Dofinansowanie wycieczki szkolnej do Filadelfii dla klas 7, 8, 10 i 11

Sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu Festynu na Dzień Dziecka

Finansowanie dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego

Ufundowanie Nagrody Prezesa T.O.

Sponsorowanie tortu na pożegnanie absolwentów 

Całoroczne prowadzenie sklepiku szkolnego

Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego i katechetycznego

Ufundowanie pluszaków na Dzień Przedszkolaka


Rok szkolny 2021/22

Pomoc w remoncie i adaptacji budynku szkolnego

Pokrycie kosztów remontu

Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego

Finansowanie programów do zdalnego nauczania

Udział w Paradzie Pułaskiego

Sponsorowanie pizzy dla uczestników Parady

Pomoc w organizacji Pikniku Rodzinnego

Przygotowanie Loterii Jesiennej

Dofinasowanie do wycieczki szkolnej klasy 5 i 6

Finansowanie patriotycznych akcesoriów do akcji „Szkoła do Hymnu”

Sponsorowanie materiałów do projektu „Bez Korzeni nie ma skrzydeł”

Finasowanie dekoracji do akcji „Zapal Światło Wolności”

Dofinansowanie Pasowania na Ucznia

Sponsorowanie Ice Cream Party

Przygotowanie Kiermaszu Świątecznego

Udział w akcji „Razem na Święta”

Sponsorowanie "Halloween Parade"

Mikołajki - sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu paczek.

Organizacja loterii wiosennej

Przygotowanie kiermaszu wielkanocnego

Sponsorowanie "Poszukiwania pisanek"

Ufundowanie nagród na konkurs "Pisanka"

Dofinansowanie wycieczki szkolnej dla klas 7 - 9

Sponsorowanie tortu na pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej i liceum

Finansowanie dyplomów i nagród na zakończenie roku szkolnego

Ufundowanie Nagrody Prezesa TO

Sponsorowanie słodyczy z okazji Dnia Dziecka

Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego

Całoroczne prowadzenie sklepiku szkolnegoRok szkolny 2020/21

Pomoc w przygotowaniu rozpoczęcia roku szkolnego

Finansowanie programów do zdalnego nauczania

Sponsorowanie patriotycznych akcesoriów na „Biało- Czerwoną Niedzielę”

Sponsorowanie wyjazdu na farmę i poczęstunku podczas Parady Przebierańców

Sponsorowanie spektaklu teatralnego „Szopka Cioci Klary”

Udział w akcji „Razem na Święta” 

Przygotowanie Loterii Wiosennej

Sponsorowanie „Poszukiwania Pisanek”

Sponsorowanie Ice Cream Party

Dofinansowanie Pasowania na Ucznia

Sponsorowanie tortu na pożegnanie absolwentów

Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego

Finasowanie dyplomów i nagród 

Ufundowanie Nagrody Prezesa


Rok szkolny 2019/20

Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Pomoc w przygotowaniach i udział w 82 Paradzie Pułaskiego.

Organizacja i sponsorowanie Pizza Party dla uczestników Parady.

Organizacja Dnia Nauczyciela.

Przygotowanie Zabawy Przebierańców dla dzieci.

Loteria Jesienna.

Dofinansowanie Ślubowania klas pierwszych.

Zabawa dla dorosłych.

Szkolne mikołajki - sponsorowanie i pomoc w przygotowaniu.

Opłatek Towarzystwa Oświatowego.

Kiermasz Świąteczny.

Loteria Świąteczna.

Organizacja Ice Cream Party dla uczniów.

Rok szkolny 2018/19

Pomoc w organizacji rozpoczęcia roku szkolnego o katechetycznego.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Pomoc w przygotowaniach i udział w 81 Paradzie Pułaskiego.

Organizacja Pizza Party dla uczestników Parady.

Organizacja Dnia Nauczyciela i udział w Balu Nauczyciela.

Dofinansowanie Ślubowania klas pierwszych.

Organizacja Zabawy Przebierańców.

Organizacja Loterii Jesiennej.

Sponsorowanie koszulek jubileuszowych dla uczniów.

Pomoc w organizacji obchodów Jubileuszu 90 lecia Szkoły.

Organizacja Bankietu Jubileuszowego.

Sponsorowanie pamiątek jubileuszowych.

Szkolne Mikołajki - sponsorowanie i pomoc w organizacji.

Opłatek Towarzystwa Oświatowego.

Loteria Świąteczna.

Kiermasz świąteczny.

Pomoc w organizacji II Zlotu Absolwentów.

Przygotowanie Ice Cream Party.

Zabawa dla dorosłych.

Sponsorowanie maskotek dla przedszkolaków.

Sponsorowanie zajęć w Instytucie Piłsudskiego.

Pomoc w organizacji szkolnej Święconki.

Kiermasz i loteria wiosenna.

Dofinansowanie wycieczki uczniów z klas 7 - 11 do Penn's Cave.

Loteria Rodzinna.

Pomoc w organizacji II  Festynu Rodzinnego.

Sponsorowanie pamiątek dla Absolwentów i Abiturientów.

Całoroczna obsługa sprzętu nagłaśniającego.

Prowadzenie biblioteki szkolnej.

Prowadzenie sklepiku szkolnego.

Fotorelacje z uroczystości szkolnych/ prowadzenie galerii zdjęć.

Sponsorowanie dyplomów i nagród dla uczniów za udział w konkursach.

Sponsorowanie nagród książkowych za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.

Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego i katechetycznego.

Rok szkolny 2017/18

POMOC W ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO

POMOC W PRZYGOTOWANIACH I UDZIAŁ W  80 PARADZIE PUŁASKIEGO

PIZZA PARTY DLA UCZESTNIKÓW PARADY

ORGANIZACJA  OBCHODÓW DNIA NAUCZYCIELA

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW - HALLOWEEN

DOFINANSOWANIE ŚLUBOWANIA KLAS PIERWSZYCH

ZABAWA DLA DOROSŁYCH

SZKOLNE MIKOŁAJKI

OPŁATEK TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

KIERMASZ I LOTERIA ŚWIĄTECZNA

POMOC W ORGANIZACJI PIERWSZEGO ZLOTU ABSOLWENTÓW

DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA DLA MŁODZIEŻY

POMOC W ORGANIZACJI ICE CREAM PARTY

POMOC W ORGANIZACJI STANOWEJ AKCJI "BO LUBIĘ JĘZYK POLSKI"

UFUNDOWANIE MASKOTEK Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

POMOC W PRZYGOTOWANIU SZKOLNEJ ŚWIĘCONKI

KIERMASZ I LOTERIA WIOSENNA

DOFINANSOWANIE  SZKOLNYCH WYCIECZEK do: BOSTONU, MUZEUM W PORT WASHINGTON i INSTYTUTU PIŁSUDSKIEGO

LOTERIA "DLA MAMY I TATY"

POMOC W PRZYGOTOWANIU PIERWSZEGO FESTYNU RODZINNEGO

DOFINANSOWANIE NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU "SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW"

CAŁOROCZNA OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

PROWADZENIE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

FOTORELACJE Z UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH / PROWADZENIE GALERII ZDJĘĆ

SPONSOROWANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW

POMOC W ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO

Rok szkolny 2016/17

POMOC W ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

CAŁOROCZNA SPRZEDAŻ W SKLEPIKU SZKOLNYM

POMOC W ORGANIZACJI I UDZIAŁ W PARADZIE PUŁASKIEGO

PIZZA PARTY DLA UCZESTNIKÓW PARADY

POMOC W ORGANIZACJI POLONIJNEGO DNIA DWUJĘZYCZNOŚCI

ORGANIZACJA  OBCHODÓW DNIA EDUKACJI

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW - HALLOWEEN

ANDRZEJKI DLA MŁODZIEŻY

ZABAWA DLA DOROSŁYCH

SZKOLNE MIKOŁAJKI

OPŁATEK TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

POMOC W ORGANIZACJI ICE CREAM PARTY

DOFINANSOWANIE ŚLUBOWANIA KLASY PIERWSZEJ

UFUNDOWANIE MASKOTEK Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

POMOC W PRZYGOTOWANIU SZKOLNEJ ŚWIĘCONKI

DOFINANSOWANIE PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO pt"PCHŁA SZACHRAJKA'

DOFINANSOWANIE WYCIECZEK SZKOLNYCH do: WASZYNGTONU, MUZEUM TRADYCJI ORĘŻA POLSKIEGO i INSTYTUTU PIŁSUDSKIEGO

ORGANIZACJA KIERMASZU ŚWIĄTECZNEGO i WIOSENNEGO

UFUNDOWANIE NOWYCH SZKOLNYCH BANERÓW

CAŁOROCZNA OBSŁUGA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

PROWADZENIE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

FOTORELACJE Z UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH / PROWADZENIE GALERII ZDJĘĆ

SPONSOROWANIE DYPLOMÓW I NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW

POMOC W ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Rok szkolny 2015/16

Przez cały rok, członkowie Towarzystwa Oświatowego prowadzą sprzedaż w sklepiku szkolnym.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW/ HALLOWEEN

                                   Zabawa dla dorosłych

Szkolne Mikołajki

                                   Opłatek Towarzystwa Oświatowego