Towarzystwo Oświatowe

STRUKTURA     DZIAŁALNOŚĆ     KOMUNIKATY    

Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz Educational Society. Inc.

Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza powstało 18 grudnia 1932 r. Zostało incorporowane w stanie Nowy York w maju 1960 r. Jest organizacją niedochodową i posiada statut organizacji "not for profit". Zostało powołane do życia w celu nadzoru prawno- finansowego zapewniającego prawidłowy rozwój polskiej szkole im. Henryka Sienkiewicza. Od chwili powstania po dzień dzisiejszy praca wszystkich członków Towarzystwa Oświatowego zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii. Uczniowie mają możliwość lepszego poznania tradycji i kultury polskiej oraz tańców narodowych.

  Członkiem Towarzystwa Oświatowego może zostać każdy dorosły Polak lub Amerykanin polskiego pochodzenia, wyrażający chęć do pracy na rzecz dobrego imienia i rozwoju tej organizacji, po zapoznaniu i zaakceptowaniu zasad konstytucji Towarzystwa Oświatowego. Wszyscy członkowie Towarzystwa pracują społecznie, czyli nie otrzymują żadnego wynagrodzenia i nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych.