Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Wł. Pietrzaka

"Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem"

Nagrodzone prace: