Jak zostać Sponsorem lub Przyjacielem szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Przyjaciele naszej szkoły!

    W nowym roku szkolnym 2017/2018 serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do wzięcia udziału w programie „Przyjaciel szkoły”. Program ten ma na celu zdobycie dodatkowych funduszy, dzięki którym nasza szkoła będzie miała możliwość dalszego, lepszego rozwoju oraz krzewienia tradycji i kultury narodowej wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.

Wpłacając minimum $30 na H. Sienkiewicz Educational Society Inc., przyłączacie się Państwo do grona przyjaciół PSD im. H. Sienkiewicza. Pełna lista „Przyjaciół szkoły” jest dostępna na naszej stronie internetowej.

    Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich  zwłaszcza właścicieli firm i biznesów do sponsorowania szkoły i organizowanych przez nas imprez szkolnych, które służą dobru naszych polskich dzieci. Wpłacając $100 i więcej na H. Sienkiewicz Educational Society Inc. przyłączacie się Państwo do grona „Sponsorów”. Zapewniamy Wam reklamę na naszej stronie internetowej www.szkolapl.org , która jest bardzo często odwiedzana przez rodziców, przyjaciół, znajomych dzieci i młodzieży. Ponadto otrzymacie Państwo specjalne podziękowanie z formą umożliwiającą Wam odliczenia od podatku każdej kwoty przeznaczonej na naszą szkołę, w ramach obowiązujących przepisów podatkowych. Jesteśmy organizacją not for profit oraz dysponujemy formą numer 501 (c) (3).

 

    Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i będą wspierać naszą szkołę. Dla nas to radość i przywilej posiadać takich sponsorów. Przyjmijcie Państwo podziękowania od całej społeczności szkolnej za dobrą wolę i wielkie serce.

Dziękujemy Wam słowami, które wypowiedział Ojciec Święty Jan Paweł II:

 „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, nie przez to - kim jest, nie przez to - co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Serdecznie dziękujemy

Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza

 

Respected Parents, and Dear Friends of our school!

    In the upcoming 2017/ 2018 school year, we would like to invite everyone to participate in our new program called “School Friend”. The goal of the program is to gain additional funding for our school, which will enable our school to further improve student development and to expose the children to a wider variety of Polish cultural traditions and unique experiences.

 

Donating a minimum of $30 to H. Sienkiewicz Educational Society Inc., you will be joining a great group of recognized people in the H. Sienkiewicz School. A complete list of “School Friends” can be found on our website.

 

    We invite and encourage business owners to also participate in the cause. Donating $100 or more to H. Sienkiewicz Educational Society Inc., you can become a member of the “Sponsor” group.

With your donation, you are guaranteed advertisement on our website, which receives high volumes of visitors - parents, friends, and students of the school alike. You also receive a special thank you as a sign of gratitude. We are Not For Profit organization and every donation is tax deductible, we have form 501 (c) (3).

    We would like the show our immense appreciation for all those who continue to support our school, as well as those who are going to in the future. We feel thrilled and privileged to have such great sponsors. Please accept great thanks from the entire school community for your good will and big hearts.

We'd like to thank you with the words of Pope John Paul II:

”A man is great not because of what he has, not because of who he is, not because of what he owns - but because of what he shares with others”.

 

                                     Thank You Sincerely

                                         Zuzanna Zurek