Konkurs 

"Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach Historii"