Jasełka

Jak to z Jasełkami było!!! 

       Jasełka to ludowe widowisko o Bożym Narodzeniu - przedstawiane przy pomocy figurek, albo grane przez aktorów wzorowane na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. Ich treścią jest historia Narodzenia Jezusa w Betlejem.                                                                                                                                                      

      Za twórcę, uważany jest św. Franciszek z Asyżu. W 1223 r. założyciel zakonu franciszkańskiego znalazł  się we Włoszech, w okolicy miasta Rietti w zamku Greccio u rycerza Giovanni. Z jego pomocą , w pobliskich górach, w jednej z grot św. Franciszek urządził kaplicę. Na prośbę zakonnika ustawiono przed ołtarzem żłóbek, wypełniony sianem i złożono w nim figurkę Dzieciątka  Jezus. Przyprowadzono również woła i osła , a współbracia ubrani w białe alby,  przedstawiali Anioły. Cała wieś, rycerz Giovani, dwór i rodzina - przybyli do kaplicy by o północy uczestniczyć we mszy świętej. Św. Franciszek odczytał   Ewangelię o Narodzeniu Jezusa i wygłosił kazanie obwieszczając radość z Narodzenia Pana. Tak została zapoczątkowana nowa tradycja widowisk na Boże Narodzenie. Łączyła teatr z liturgią, przeżycia estetyczne z modlitwą. Widowiska te bardzo szybko rozprzestrzeniły się po całej Europie. Propagowali je franciszkanie, potem inne zakony i księża.Tradycja szopki dotarła do Polski w XIII wieku wraz z zakonem franciszkanów. Polska  nazwa JASEŁKA pojawiła się jednak dopiero w XV wieku. Widowiska bożonarodzeniowe w XIII, XIV i XV wieku dawano w kościołach. Z biegiem czasu szopki z figurkami pojawiły sie w katolickich domach a także w miejscach publicznych. W XV w. szopka wyruszyła w drogę. Nosili ją kolędnicy w Bawarii, Słowacji i Polsce. Ta tradycja przetrwała wieki! W XX w. historia bożonarodzeniowa trafiła na sceny teatrów zawodowych. W 1905 r. Lucjan Rydel napisał utwór sceniczny pt. "Polskie Betlejem" wystawiany z wielkim powodzeniem w teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W 1922 r. Leon Schieller utwór pt."Pastorałka" wystawił w teatrze "Reduta" w Warszawie i w "Teatrze Miejskim" w Wilnie. Przedstawienia Jasełek w różnych opracowaniach wędrowały po parafiach, a były grane przeważnie przez amatorów. 

    Na emigracji Jasełka są najpopularniejszym przedstawieniem w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

 

 

 Od wielu lat tradycją naszej szkoły jest organizowanie jasełek.

 

17 stycznia 2010 roku.

 

18 stycznia 2009 roku.  - Folder - Jak to było?