Dyżur w kafeterii

OBOWIĄZKI RODZICA DYŻURYJĄCEGO

KAFETERIA SZKOLNA

Pełnione przez Państwa dyżury umożliwiają sprawne funkcjonowanie szkoły oraz pozwalają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom przebywającym na terenie szkoły. Rodzice pełniący dyżur na terenie szkoły są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dyżur w kafeterii szkolnej trwa od godziny 10 rano do 12:15 po południu. Prosimy wszystkich Rodziców o punktualne przybycie na wyznaczony dyżur.

Do obowiązków rodzica dyżurującego w kafeterii szkolnej należy:

    1. Przygotowanie kafeterii do lunchu – ustawienie stołów i krzeseł – przetarcie wszystkich stolików – przygotowanie koszy na śmieci

    2. Po zakończonej I turze lunchu przetarcie stolików i ponowne ustawienie krzeseł.

    3. Podczas lunchu dopilnowanie bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie kafeterii.

    4. Uprzątnięcie kafeterii po zakończonym lunchu – przetarcie stolików – zmycie podłogi -ustawienie stolików i krzeseł (według schematu umieszczonego na lodówce) - uprzątnięcie łazienki -wyniesienie śmieci

    5. Po zakończonym dyżurze rodzice zobowiązani są do podpisania listy dyżurów i opuszczenia budynku szkolnego.

Wszystkie potrzebne środki czystości są dostępne w mniejszej sali obok kafeterii.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

Dyrektor Anna Kubicka

Towarzystwo Oświatowe