Dyżur - sala gimnastyczna

OBOWIĄZKI RODZICA DYŻURUJĄCEGO

DYŻUR SALA GIMNASTYCZNA

Pełnione przez Państwa dyżury umożliwiają sprawne funkcjonowanie szkoły oraz pozwalają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczniom przebywającym na terenie szkoły. Prosimy wszystkich Rodziców o punktualne przychodzenie na wyznaczony dyżur. Po wejściu do szkoły należy podać cel wizyty oraz odebrać od Rodziców dyżurujących przy drzwiach naklejkę identyfikacyjną.

Do obowiązków Rodzica dyżurującego na sali gimnastycznej należy:

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę!

Dyrektor Anna Kubicka

Towarzystwo Oświatowe