Dyżur na terenie szkoły

OBOWIĄZKI RODZICA DYŻURUJĄCEGO

DYŻUR BEZPIECZEŃSTWA

Pełnione przez Państwa dyżury umożliwiają sprawne funkcjonowanie szkoły oraz pozwalają zachować bezpieczeństwo uczniom przebywającym na terenie szkoły. Rodzice pełniący dyżur na terenie szkoły są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Prosimy wszystkich Rodziców o punktualne przybycie na wyznaczony dyżur. Po przyjściu (w hallu przy wejściu) otrzymacie Państwo plakietkę identyfikacyjną oraz wszelkie potrzebne do pełnienia dyżuru materiały (zeszyt wizyt, zeszyt spóźnień, naklejki). Dyżur bezpieczeństwa zawsze pełni 2 Rodziców i dodatkowo 1 Rodzic w godzinach rannych. Jedna z osób zawsze musi być przy drzwiach wejściowych, druga pilnuje porządku na obu korytarzach i w łazienkach, dodatkowa osoba odprowadza dzieci do klas. Po zakończeniu pełnionego dyżuru należy wszystkie otrzymane materiały przekazać dyrektorowi i podpisać listę dyżrów. 

Do obowiązków Rodziców dyżurujących należy: 

1. Pilnowanie aby drzwi wejściowe do szkoły były całkowicie zamknięte od godz. 9:00 do godz. 1:15 po południu (czyli do zakończenia zajęć lekcyjnych). 

2. W trakcie zajęć lekcyjnych żaden uczeń nie ma prawa wyjść sam (bez rodzica) z budynku szkolnego. 

3. Uczniowie, którzy spóźnią się na zajęcia lekcyjne (czyli przyjdą do szkoły po godz. 9:00 lub 9:45 – jeśli nie chodzą na religię) muszą zostać wpisani do zeszytu spóźnień i przez 1 z osób zaprowadzeni do właściwej klasy.   

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie oraz osoby wspomagające działalność szkoły. Rodzice nie wchodzą do budynku szkolnego jeśli nie idą na dyżur, do dyrektora, biblioteki lub na uroczystości szkolne. Wszyscy wchodzący do szkoły muszą zostać wpisani do zeszytu wizyt i otrzymać naklejkę identyfikacyjną. 

5. Na korytarzach i w łazienkach należy zwracać uwagę na zachowanie uczniów (nie wolno biegać, popychać się, śmiecić, niszczyć mienia szkoły ......) 

6. Pilnować porządku na schodach podczas schodzenia na lunch lub wychodzenia. 

7. Sprawdzać (kilka razy) czy drzwi na dach budynku szkolnego są zamknięte od wewnątrz.

8. Wszelkie nietypowe sprawy zgłaszać dyrektorowi szkoły. 

Dziękujemy za współpracę i zrozumienie