Sztandar

Nowy sztandar Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza zostal ufundowany i przekazany z okazji jubileuszu 85-lecia nieprzerwanej działalności szkoły przez Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza. 

Sztandar wykonała pracownia sztandarów i haftu artystycznego "Alba" w Krakowie. 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Z trzech stron obszyty jest frędzlami w kolorze złotym. Rewers posiada tło w kolorze czerwonym, na którym wyhaftowane jest godło państwa polskiego–orzeł, wykonany srebrną nicią, ozdobiony złotą koroną, zwrócony w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu i gotowość do pokonywania wszelkich trudności. Godło otoczone jest napisem w kolorze złotym „BÓG HONOR OJCZYZNA”. Awers posiada białe tło, na które naniesiono popiersie patrona szkoły -  Henryka Sienkiewicza, wyhaftowane na wzór portretu pisarza, namalowanego w 2008 roku , w darze dla naszej szkoły przez polonijną malarkę Beatę Szyszkowską. Złotymi literami naniesiono półkolisty napis:"Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza, Brooklyn, NY"

Sztandar umocowany jest na dębowym drzewcu, w okuciu mosiężno niklowanym, wieńczy go srebrny orzeł. Drzewce wykonała krakowska pracownia brązowniczo artystyczna.

Sztandar dla społeczeństwa szkolnego jest symbolem Polski, symbolem "małej ojczyzny", jaką jest szkoła i jej otoczenie. Pamiętając o jego wymowie i znaczeniu należy okazywać mu cześć, szacunek i godnie mu służyć. 

Wcześniejszy sztandar, który wiernie służył całej społeczności szkolnej przez dzisiątki lat, od początku powstania szkoły w 1928 roku, stanowi obecnie cenną pamiątkę. Przechowywany jest na terenie szkoły z należytym mu szacunkiem.