Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną, wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach szkolnych, narodowo-patriotycznych lub religijnych. Pełnienie funkcji chorążego i asysty jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Skład Pocztu sztandarowego wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, spośród uczniów klasy VI, VII, VIII i klas licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja Pocztu sztandarowego trwa jeden rok, kończąc służbę uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do kroniki szkolnej.

Skład Pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2021/22

Flaga amerykańska - chorąży Karol Strykowski

asysta - Michaela Doong, Martyna Wrona

Flaga polska - chorąży Brian Gogolowski

asysta - Natalia Krokos, Laura Lewko

Sztandar Szkoły - chorąży David Gradzki

asysta - Gabriela Bialy, Pola Kandybowicz

pozostali członkowie Pocztu Sztandarowego: Justyna Baginski, Natalia Chrapusta, Cyprian Czukiewski, Eliza Dziekonski, Aleksandra Falkowska, Bianca Gosk, Maya Iwinski, Natan Szozda