Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną, wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach szkolnych, narodowo-patriotycznych lub religijnych. Pełnienie funkcji chorążego i asysty jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Skład Pocztu sztandarowego wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, spośród uczniów klasy VI, VII, VIII i klas licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja Pocztu sztandarowego trwa jeden rok, kończąc służbę uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do kroniki szkolnej.

Skład Pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2022/23


Sztandar Szkoły: chorąży Daniel Sudol

asysta: Bianca Gosk, Julia Lis


Polska flaga: chorąży Brian Gogolowski

asysta: Dominika Cywinska, Angelika Pyc


Amerykańska flaga: chorąży Cyprian Czukiewski

asysta: Michaela Doong, Laura Lewko


Pozostali członkowie Pocztu Sztandarowego:

Viktor Baczek, Justyna Baginski, Natalia Chrapusta, Simona deFazio, Eliza Dziekonski,

Aleksandra Falkowska, Patricia Gogolowski, Gabriel Gosk, Maya Iwinski, Julia Niebrzydowski, Milena Soltysiuk, Martynka Strykowska, Kamil Sudol, Natan Szozda