Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną, wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach szkolnych, narodowo-patriotycznych lub religijnych. Pełnienie funkcji chorążego i asysty jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Skład Pocztu sztandarowego wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, spośród uczniów klasy VI, VII, VIII i klas licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja Pocztu sztandarowego trwa jeden rok, kończąc służbę uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do kroniki szkolnej.

Skład Pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2023/24


Sztandar Szkoły: chorąży Julian Starzec

asysta: Michaela Doong, Laura Lewko


Polska flaga: chorąży Cyprian Czukiewski 

asysta: Julia Lis, Julia Małysza


Amerykańska flaga: chorąży Natan Szozda

asysta: Dominika Cywinska, Angelika Pyc


Pozostali członkowie Pocztu Sztandarowego:

Baczek Victor, deFazio Simona, Derylo Herrera Jade, Dziekonski Eliza,  Gogolowski Patricia, Iwinski Maya, Kiecka Agata, Miekisz Dominic, Niebrzydowski Julia, Paluch Stanislaw, Pyznar Martin, Soltysiuk Milena, Strykowski Martynka, Sudol Kamil, Wloch Laura