Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną, wraz z opiekunem, Dyrektorem Szkoły lub delegacją bierze udział w uroczystościach szkolnych, narodowo-patriotycznych lub religijnych. Pełnienie funkcji chorążego i asysty jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej. Skład Pocztu sztandarowego wybierany jest przez Radę Pedagogiczną, spośród uczniów klasy VI, VII, VIII i klas licealnych, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu. Kadencja Pocztu sztandarowego trwa jeden rok, kończąc służbę uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy a ich nazwiska wpisywane są do kroniki szkolnej.

Skład Pocztu sztandarowego w roku szkolnym 2021/22

Sztandar Szkoły: chorąży David Gradzki

asysta: Gabriela Bialy, Pola Kandybowicz, Martyna Wrona

Polska flaga: chrąży Brian Gogolowski

asysta: Bianca Gosk, Natalia Krokos

Amerykańska flaga: chorąży Karol Strykowski

asysta: Michaela Doong, Laura Lewko

Pozostali członkowie Pocztu Sztandarowego:

Baginski Justyna, Chrapusta Natalia, Czukiewski Cyprian, Dziekonski Eliza, Falkowska Aleksandra, Iwinski Maya, Szozda Natan