Hymn szkolny

HYMN SZKOLNY

Na melodię: "Jak dobrze nam"

   Słowa: Hanna Zagroba - Babcia Hania

Jak dobrze jest chodzić do szkoły

i tu polskiego uczyć się.

Polakiem być z otwartym czołemi

i uczyć, uczyć, uczyć się.

 

Mieć dużo sił, radości też

i sztandar Polski dumnie nieść.

Hejże hej, hejże hej!

Hejże ha, hejże ha!

Równo idź, równo idź,

póki czas, póki czas.

Bo kto wie, bo kto wie,

bo kto zna, bo kto zna,

jaka szansa czeka nas.

 

Jak dobrze mieć patrona szkoły,

Sienkiewicz przykład daje nam.

Nigdy nie zaparł się swej mowy,

chociaż wróg Polskę z mapy starł.

 

Mieć dużo sił...

 

Jak dobrze mieć nauczyciela,

który Polakiem wiernym jest.

Miłość do Polski uczniom wciela

i uczyć nam pomaga się.

 

Mieć dużo sił...

Jak miło jest poznać historię,

przodków tradycje, walki znój.

Czuć się Polakiem w innym kraju,

to obowiązek bracie mój.

 

Mieć dużo sił...

 

Jak dobrze jest z patronem szkoły,

podążać śladem Stasia, Nel.

Przeżyć obronę Częstochowy

i Sienkiewiczem szczycić się.

 

Mieć dużo sił...