Historia

Historia PSD im. Henryka Sienkiewicza

PSD im. H. Sienkiewicza powstała w 1928 roku, dzięki współpracy Ministerstwa Oświaty Rzeczypospolitej Polskiej z grupą polonijnych organizacji z South Brooklyn. Pierwsze zajęcia lekcyjne, dla stu pięćdziesięciu uczniów, odbyły się 13 października 1928 roku.                             

W celu zarządzania i koordynacji prac rozrastającej się polskiej szkoły, 18 grudnia 1932 roku powstało Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, incorporowane w stanie Nowy Jork w 1960 roku. Do dnia dzisiejszego Towarzystwo Oświatowe jest  jedynym prawnym i finansowym opiekunem szkoły. Posiada statut organizacji niedochodowej.                                 

W ciągu 85 lat nieprzerwanej działalności szkoła kilkakrotnie zmieniała swą lokalizację. W pierwszym okresie swej działalności, przez 25 lat, zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej Nr. 146, następnie, od 1953 roku w Polskim Domu Narodowym „Prospect Hall’, a od września 1979 r. przez następne 32 lata, w wynajmowanym budynku przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza. Ostatecznie od września 2011 r. szkoła zlokalizowana jest w budynku szkoły Our Lady of Guadalupe.                                             

Najważniejszym celem działalności szkoły, od początku jej powstania do dnia dzisiejszego, jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski, szerzenie polskiej kultury i tradycji oraz szeroko pojętego patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia.                            

Na przestrzeni 85 - letniej działalności szkoły, jej uczniowie wielokrotnie mieli możliwość uczestniczyć w bardzo ważnych dla Polonii wydarzeniach. W 1936 r. uczestniczyli w uroczystości powitania pierwszego polskiego statku transatlantyckiego „Stefan Batory”, w 1940 r. zdobyli uznanie podczas Dnia Polskiego na Światowym Festiwalu Kultury w Nowym Jorku, a w 2012 r. uczniowie szkoły swym tańcem rozpoczynali diamentową, 75-tą Paradę Pułaskiego na Manhattanie. W 1976 r. uczniowie szkoły wraz z nauczycielami mieli zaszczyt powitać na lotnisku metropolitę krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę (poźniejszego polskiego papieża), wiele lat później, w 2012 r. powitali Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego w West Point.                                                 

Szkoła rozpoczęła swą działalność liczbą stu pięćdziesięciu uczniów, w trudnym okresie powojennym liczba ta zmalała do około pięćdziesięciu, jednak od początku  lat 70-tych liczba uczniów stale i systematycznie rośnie a szkoła poszerza swą działalność. W 2001 roku podjęto decyzję o utworzeniu Liceum, które do chwili obecnej ukończyło prawie 100uczniów, pomyślnie zdając egzamin dojrzałości. We wrześniu 2010 roku z wielką radością powitaliśmy w szkole pierwszych przedszkolaków. W ostatnim okresie 5-ciu lat szkoła dynamicznie rozwinęła i poszerzyła swoją działalność. Powstał hymn szkolny, koszulki, zespół taneczny „Polanie”, szkolna strona internetowa oraz biblioteka. W 2010 roku wznowiono, wydawanie szkolnej gazetki „Płomyk”. Powstała również gromada skrzatów „ Biedronki” oraz gromada zuchowa „ Polskie Maki”. Z okazji jubileuszu 85-lecia, społeczność szkolna otrzymała nowy sztandar, udundowany przez Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza.                          

PSD im H Sienkiewicza oprócz nauczania na wysokim poziomie, kładzie duży nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży w duchu narodowo-patriotycznym. Szkoła jest aktywnym członkiem Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, Komitetu Parady Pułaskiego oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających.

W 2011 roku, podczas plebiscytu prowadzonego przez Fundację ‘’Dobra Polska Szkoła’’, uzyskała głosami dzieci miano "Najlepszej polonijnej szkoły w USA". Obecnie w szkole uczy się 300 uczniów, z którymi pracuje 17 wykwalifikowanych, miłych i doświadczonych nauczycieli. Wysoki poziom nauczania i bardzo dobra opinia o szkole jest wynikiem solidnej i ciężkiej pracy nauczycieli, ogromnego zaangażowanie wszystkich członków Towarzystwa Oświatowego oraz wspaniałej współpracy z Rodzicami.