Słowniki i Encyklopedie

Słownik etymologiczny języka polskiego – I. Molmar

Słownik frazeologiczny - PWN

Słownik ortograficzny z wymową – A. Kubiak- Sokół

Uczniowski słownik ortograficzny – K. Mosiołek- Kłosińska

Uniwersalny słownik języka polskiego – tom I, tom II – S. Dubisz

Wielki słownik polsko –angielski - tom I, tom II PWN

Encyklopedia powszechna A – Z PWN

Encyklopedia popularna PWN