Pomoce dydaktyczne

Celuję w C2 - Universitas

Co raz wejdzie do głowy już z niej nie wyleci - A. Pięcińska

Nie ma róży bez kolców - E. Lipińska

Tańce malowane - M. Szelc-Mays

Teatr szkolny-Akcent, intonacja - B. Broszkiewicz, J. Jarek

Teatr szkolny-Głoski, sylaby, wyrazy - B. Broszkiewicz, J. Jarek

Teatr szkolny-Inscenizacja wiersza - B. Broszkiewicz, J. Jarek

Teatr szkolny - Scenariusze uroczystości - B. Broszkiewicz, J. Jarek

Teatr szkolny-Scenopisy - B. Broszkiewicz, J. Jarek

Umiesz? Zdasz! - E. Lipińska

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego - E. Lipińska, A. Serenty