Biografie

Tytuł / autor lub wydawnictwo

Adam Mickiewicz - PZWS

Anna Jagielonka- Ossolineum

Bona Sforza - Ossolineum

Chopin i jego ziemia - Interpress

Fenomen Karola Wojtyły  – A. English

Fryderyk Chopin – biografia ilustrowana – J. Ekiert

Ignacy Jan Paderewski - Ossolineum

Ja ... świadkiem Ojca Pio – Brat Modestino

Jan Paweł II – nasz święty – P. Zuchniewicz

Maria i Lech Kaczyński - PWN

Maria Skłodowska Curie – Wydawnictwo Ibis

Paderewski – B. Weber

Stanisław August Poniatowski – K. Zieńkowska

Uśmiech Jana Pawła II – ks. K. Pielatowski

Władysław II Jagiełło - Ossolineum