Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza

1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228

info@szkolapl.org

dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404 - dyrektor@szkolapl.org

A K T U A L N O Ś C I

2 i 9 października - Zdjęcia klasowe

2 października zdjęcia klasowe w klasach Przedszkole 4 i klasach 5-9

9 października w klasach zerówka, 1-4 oraz klasie 10/11

Uczniowie zakładają szkolne koszulki (niebieskie), które można nabyć w szkole ($15)

Zamówienia na zdjęcia przyjmują wychowawcy klas do soboty 16 października.

Tablo (8x12) w klasie Przedszkole - koszt $18 zdjęcia grupowe (8x10) w klasach 0 - 11 - koszt $14 opłata za zdjęcia wyliczoną gotówką w podpisanych kopertach lub czekiem (na każde dziecko oddzielnie) wypisanym na: H.Sienkiewicz Educational Society

3 października - Parada Pułaskiego

Wszystkich uczniów wraz z rodzicami gorąco zachęcamy do udziału w Paradzie Pułaskiego, która odbędzie się

w niedzielę 3 października na Manhattanie. Tematem przewodnim tegorocznej 84 Parady Pułaskiego będzie

upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

Spotykamy się na: West 36 Street (pomiędzy 5 a 6 Avenue) o godzinie 12 po południu.

Uczniowie proszeni są o założenie szkolnych koszulek, strojów ludowych lub mundurków zuchowych.

Dla wszystkich uczniów szkoła przygotuje balony w kolorach "papieskich" - białe i żółte oraz lizaki.

Uczniowie mogą też zabrać polskie flagi. Koszulki, flagi i czapeczki do nabycia w szkole. Uczniowie maszerujący w Paradzie otrzymają pizzę podczas Festynu Rodzinnego (16 października), sponsorowaną przez Towarzystwo Oświatowe.

16 października - Festyn Rodzinny

W sobotę, 16 października w godzinach od 11 do 2 po południu zapraszamy na Rodzinny Festyn, który odbędzie się na zamkniętej od ruchu drogowego 73 Street.

W programie: gry i zabawy dla dzieci, kolorowanki, wata cukrowa oraz Loteria Jesienna z atrakcyjnymi nagrodami. Do nabycia pizza, napoje i słodkości. Uczniom, którzy uczestniczyć będą w Paradzie Pułaskiego pizzę sponsoruje Towarzystwo Oświatowe.

Uczniom musi towarzyszyć przynajmniej 1 rodzic. Zajęcia lekcyjne tylko do godziny 11 rano. Uczniowie, którzy w tym dniu mają zdalne nauczanie będą mieć zmieniony grafik zajęć (szczegóły zmian podadzą wychowawcy klasy 4 i 10/11)

W przypadku złych warunków pogodowych możliwa zmiana terminu.

17 października - Diecezjalny Dzień Dziedzictwa Polskiego

Wszystkich uczniów wraz z rodzicami zachęcamy do uczestnictwa w uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Dziedzictwa Polskiego, która sprawowana będzie w Konkatedrze pw. Św. Józefa, o godzinie 3 po południu (856 Pacific Street, Brooklyn, NY 11238)

Udział uczniów w uroczystości traktowany jest jako reprezentowanie szkoły.

Zapraszam do wspólnego zdjęcia po zakończeniu Mszy Świętej.

23 października - Wycieczka szkolna klas 5 i 6 do Penns Cave

23 października - wycieczka szkolna kls 5 i 6 do Penns Cave

30 października - Parada Przebierańców

30 października - Parada Przebierańców

REJESTRACJA na rok szkolny 2021/2022

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Dzień Dziecka - Rodzice klasy III dzieciom

Cudownych Rodziców mam! - Dzień Matki i Ojca

JUBILEUSZ 90-lecia Szkoły

Zachęcamy wszystkich do wspierania naszej szkoły (bez żadnych dodatkowych kosztów) w ramach programu donacji, jakie oferuje Amazon Smile organizacjom "non for profit". Aby wesprzeć naszą szkołę wystarczy tylko robiąc zakupy wchodzić na https://smile.amazon.com/ch/65-1162709

Używając tego linku nasza szkoła będzie już dodana jako organizacja, którą pragniecie Państwo wesprzeć. Można również wejść na Amazon.com i osobiście dodać Henryk Sienkiewicz Educational Society Inc jako organizację której pragniecie Państwo pomóc.

Dziękujemy za wsparcie!

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń by przekazać następnym wspólne dobro - OJCZYZNĘ"

Jan Paweł II

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza jest jedną z najstarszych polskich szkół działających na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nasza szkoła, założona w 1928 roku, jest placówką o bogatej historii i tradycji.

Za nami zaszczytny jubileusz 90-lecia nieprzerwanej działalności. Od początku istnienia szkoła, zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz możliwość lepszego poznania tradycji, obyczajów i kultury polskiej.

Nad szkołą sprawuje nadzór prawno-finansowy Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, które jest organizacją społeczną i posiada statut „not for profit” oraz formę 501(c)(3).

Szkoła jest członkiem Komitetu Parady Pułaskiego i każdego roku z dumą uczestniczy w tej Paradzie. Współpracujemy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego.

W szkole uczy się obecnie ponad 350 uczniów, z którymi pracuje 19-stu doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli i katechetów. Wszystkie zajęcia w naszej szkole wraz z katechezą w języku polskim odbywają się w soboty. W przedszkolu i szkole podstawowej od godziny 9:00 do 1:15 po południu, a w liceum od godziny 9:00 do 12:30.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE , certyfikatowych egzaminów z języka polskiego oraz do sakramentów: I Komunii Świętej i Bierzmowania. Po lekcjach uczniowie mają także możliwość rozwoju swoich zainteresowań w dodatkowych zajęciach plastycznych, artystycznych lub fotograficznych.

Przy szkole działa również gromada zuchowa „Polskie Maki”, gromada skrzatów ”Biedronki” oraz zlokalizowana jest harcówka drużyny harcerek „Trzy Korony”.

Dlaczego warto zostać uczniem PSD im. H. Sienkiewicza?

- Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki do nauki, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

- Z uczniami pracuje miła i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

- W 2011 roku wygraliśmy konkurs na „Najlepszą Polonijną Szkołę”.

- Posiadamy 2 oddziały przedszkolne Maluchy(3 lata), Starszaki(4 lata)

- Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

- Organizujemy zabawy i ciekawe wycieczki szkolne.

- Zapewniamy uczniom możliwość prezentowania talentów i osiągnięć artystycznych w ramach imprez szkolnych i międzyszkolnych.

- Uczniowie biorą udział w licznych konkursach (również międzynarodowych), zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Zapraszamy do naszej szkoły bo naprawdę warto!

dyrektor Anna Kubicka