Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza

1528 73 Street, Brooklyn, NY 11228

info@szkolapl.org 

dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404 - dyrektor@szkolapl.org

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń by przekazać następnym wspólne dobro - OJCZYZNĘ"

Jan Paweł II     

Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza jest jedną z najstarszych polskich szkół działających na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nasza szkoła, założona w 1928 roku, jest placówką o bogatej historii i tradycji.

Przed nami zaszczytny Jubileusz 95-lecia nieprzerwanej działalności. Od początku istnienia szkoła, zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz możliwość lepszego poznania tradycji, obyczajów i kultury polskiej.

Nad szkołą sprawuje nadzór prawno-finansowy Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza, które jest organizacją społeczną i posiada statut „not for profit” oraz formę 501(c)(3).

Szkoła jest członkiem Komitetu Parady Pułaskiego i każdego roku z dumą uczestniczy w tej Paradzie. Współpracujemy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego.

W szkole uczy się obecnie 270 uczniów, z którymi pracuje 13-stu doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli i katechetów. Wszystkie zajęcia w naszej szkole wraz z katechezą w języku polskim odbywają się w soboty. W przedszkolu i szkole podstawowej od godziny 9:00 do 1:15 po południu, a w liceum od godziny 9:00 do 12:30.

Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE , certyfikatowych egzaminów z języka polskiego  oraz do sakramentów: I Komunii Świętej i Bierzmowania. Po lekcjach uczniowie mają także możliwość rozwoju swoich zainteresowań w dodatkowych zajęciach plastycznych, artystycznych lub fotograficznych.

Przy szkole działa również gromada zuchowa „Polskie Maki”, gromada skrzatów ”Biedronki” oraz zlokalizowana jest harcówka drużyny harcerek „Trzy Korony”.

Dlaczego warto zostać uczniem PSD im. H. Sienkiewicza?

- Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki do nauki, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

- Z uczniami pracuje miła i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

- W 2011 roku wygraliśmy konkurs na „Najlepszą Polonijną Szkołę”.

- Posiadamy 2 oddziały przedszkolne Maluchy(3 lata), Starszaki(4 lata)

- Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.   

- Organizujemy zabawy i ciekawe wycieczki szkolne.

- Zapewniamy uczniom możliwość prezentowania talentów i osiągnięć artystycznych w ramach imprez szkolnych i międzyszkolnych.

- Uczniowie biorą udział w licznych konkursach (również międzynarodowych), zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

 

Zapraszamy do naszej szkoły bo naprawdę warto!

dyrektor Anna Kubicka