Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404

AKTUALNOŚCI

  
  5 grudnia - szkolne "Mikołajki"

12 grudnia - sobota koszulkowa
 

19 grudnia - Jasełka