Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228
info@szkolapl.org 

dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org


AKTUALNOŚCI

1 października - Zebrania klasowe
2 października - Parada Pułaskiego
8 października - Zdjęcia klasowe P3 i P4
8 października - Sobota koszulkowa
15 października - Dzień Dwujęzyczności
16 października - Dzień Dziedzictwa Polskiego