Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci ukochanego męża naszej wieloletniej nauczycielki i przyjaciółki pani Renaty Palac.
Ś.P. Andrzej Palac był wspaniałym i oddanym przyjacielem naszej szkolnej rodziny.

Uroczystości ostatniego pożegnania Ś.P. Andrzeja Palac

22 marca w godzinach od 5 - 9 wieczoremw Arthur's Funeral Home
207 Nassau Avenue
Brooklyn, NY 11232
23 marca o godzinie 10 rano - Msza Święta pogrzebowa - Our Lady of Częstochowa - St. Casimir Church; 
183 - 25 Street
Brooklyn, NYPolska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org