Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404


AKTUALNOŚCI
 6 lutego - bal studniówkowy

13 lutego - wolna sobota

20 lutego - zajęcia lekcyjne

20/21 lutego - rekolekcje młodzieży 

27 lutego - zajęcia lekcyjne