Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
1514 72 Street, Brooklyn, NY 11228
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404

AKTUALNOŚCI


http://www.dziennik.com/wiadomosci/artykul/sienkiewicz-pozegnal-uczniow

Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Nauczycielom oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.

Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń by przekazać następnym wspólne dobro - OJCZYZNĘ"
Jan Paweł II     
Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza jest jedną z najstarszych polskich szkół działających na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nasza szkoła, założona w 1928 roku, jest placówką o bogatej historii i tradycji.
Za nami zaszczytny jubileusz 85-lecia nieprzerwanej działalności. Od początku istnienia szkoła, zapewnia dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia możliwość nauki języka polskiego, historii i geografii Polski oraz możliwość lepszego poznania tradycji, obyczajów i kultury polskiej.
Nad szkołą sprawuje nadzór prawno-finansowy Towarzystwo Oświatowe im. H.Sienkiewicza, które jest organizacją społeczną i posiada statut „not for profit” oraz formę 501(c)(3).
Szkoła jest członkiem Komitetu Parady Pułaskiego i każdego roku z dumą uczestniczy w tej Paradzie. Współpracujemy z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci uczących się języka polskiego jako drugiego.
W szkole uczy się obecnie ponad 300 uczniów, z którymi pracuje 17-stu doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli i katechetów. Wszystkie zajęcia w naszej szkole wraz z katechezą w języku polskim odbywają się w soboty. W przedszkolu i szkole podstawowej od godziny 9:00 do 1:15 po południu, a w liceum od godziny 9:00 do 12:30.
Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu LOTE , certyfikatowych egzaminów z języka polskiego  oraz do sakramentów: I Komunii Świętej i Bierzmowania. Po lekcjach uczniowie mają także możliwość rozwoju swoich zainteresowań w dodatkowych zajęciach plastycznych, artystycznych lub fotograficznych.
Przy szkole działa również gromada zuchowa „Polskie Maki”, gromada skrzatów ”Biedronki” oraz zlokalizowana jest harcówka drużyny harcerek „Trzy Korony”.
Dlaczego warto zostać uczniem PSD im. H. Sienkiewicza?

- Zapewniamy dzieciom bardzo dobre warunki do nauki, zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
- Z uczniami pracuje miła i wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
- W 2011 roku wygraliśmy konkurs na „Najlepszą Polonijną Szkołę”.
- Posiadamy 2 oddziały przedszkolne Maluchy(3lata), Starszaki(4lata)
- Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.   
- Organizujemy zabawy i ciekawe wycieczki szkolne.
- Zapewniamy uczniom możliwość prezentowania talentów i osiągnięć artystycznych w ramach imprez szkolnych i międzyszkolnych.
- Uczniowie biorą udział w licznych konkursach (również międzynarodowych), zdobywając wiele nagród i wyróżnień.
 
Zapraszamy do naszej szkoły bo naprawdę warto!

dyrektor Anna Kubicka