Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów
(w związku z pandemią koronawirusa) informujemy,
że od soboty 21 marca do soboty 18 kwietnia
prowadzić będziemy zajęcia szkolne i katechetyczne
w formie e-learning. Dokładne informacje dotyczące 
zakresu i sposobu realizacji materiału przesłane 
zostaną przez wychowawców poszczególnych klas.
Wszystkie zaplanowane w tym okresie
uroczystości szkolne zostają odwołane.
Prosimy o zrozumienie i zachowanie wszelkich środków
bezpieczeństwa w tym trudnym czasie.