Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
info@szkolapl.org 

dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org


AKTUALNOŚCI