Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza
info@szkolapl.org 
dyrektor - Anna Kubicka (718) 666-5404
dyrektor@szkolapl.org

AKTUALNOŚCI

21 września - Sobota koszulkowa
28 września - Zebrania z rodzicami
5 października - Zebrania z rodzicami
5 października - Zdjęcia w klasach 0 - 11
6 października - Parada Pułaskiego