Home‎ > ‎

Zajęcia pozalekcyjne

 
 W okresie zdalnego naucznia szkoła nie prowadzi zajęć pozalekcyjnych. Rok szkolny 2019/2020