Uczeń miesiąca - maj 2021

P4A - Sophie OklaP4 B - Liam Alford; 0 - Lily Paluch; 1 - Kacper Luczyn2A - Julia Bujnarowska; 2 B - Matthew Kicinski3 - Liliana Liwak; 4 - Zuzanna Grazda, Natalie Zak5 - Julia Rychel 6 - Claudia Rapa; 7 - Natalia Chrapusta; 8 - Bryan Plonski9 - Joanna Niebrzydowska