Home‎ > ‎

Uczeń miesiąca

Rada Pedagogiczna w każdym miesiącu, wybiera w każdej z klas "Ucznia Miesiąca". Zostaje nim osoba, która wyróżnia się zachowaniem i kulturą osobistą oraz sumiennie wypełnia uczniowskie obowiązki. "Uczeń Miesiąca" to uczeń, który ma zawsze odrobione lekcje i jest do nich przygotowany, jest punktualny, grzeczny i koleżeński, stara się być aktywny, wypełnia polecenia nauczyciela i  nie odmawia udziału w uroczystościach szkolnych oraz zawsze wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

"Uczeń Miesiąca" otrzymuje:
- pamiątkowy dyplom
- nazwiska uczniów opublikowane zostaną na stronie internetowej oraz w gazetce szkolnej "Płomyk"
 
W celu otrzymania tego zaszczytnego miana uczniowie proszeni są o zapoznanie się z: