Home‎ > ‎Towarzystwo Oświatowe‎ > ‎

StrukturaSTRUKTURA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA


1 - TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
       Pełni nadzór prawno - finansowy, zapewniający prawidłowy rozwój P. S. D. im. Henryka Sienkiewicza.

a - ZARZĄD TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
    Spośród członków Towarzystwa Oświatowego w październiku każdego roku wybierany jest w sposób demokratyczny, 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

             Zarząd Towarzystwa Oświatowego w roku 2018/19
PREZESZuzanna Żurek(718) 259 5991
VICE PREZESIwona Drzał(718) 442 0002
SEKR. PROTOKOŁOWYKrystyna Sławik

SEKR. KORESPONDENCYJNYRenata Palac

SEKR. FINANSOWYEdyta Falkowska 
SKARBNIKAgnieszka Kobeszko
MARSZAŁEKBogumiła Posłuszna


KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: Kazimiera Dziekan
CZŁONKOWIE: Marta Plonski
                           Urszula Starzec
                           

b - POZOSTALI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Bujnowski Elzbieta, Kubicka Anna, 
Mróz Joanna, Naprawa Lucyna, Plis Joanna, Plis Waldemar,   Skowronska Agata, Trykozko Anna.

c - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Gosk Anna, Kobeszko Piotr, Kwaśniak Katarzyna, Starzec Piotr,  Szczepanik Joanna.

d - HONOROWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Klimek Bożena,  Ś.P. Zagroba Hanna
2 - DYREKTOR SZKOŁY
     
     Anna Kubicka3 - RADA PEDAGOGICZNA 
Baginska Beata, Biały Beata, Claudio Anna, Gospodarzec Krzysztof, Grabowska Małgorzata, Holko Grażyna, Kandybowicz Iwona, , Kozlowska  AnnaKubicka Anna, Marter Agnieszka, Palac Renata, Paluch Irmina, Piterow Anna, Ratkiewicz Piotr, Rychlik Anna, Sławik Krystyna, Szyszkowska Beata, Trykozko Anna, Wit Beata, Wrutniak Ewa.

4 - UCZNIOWIE SZKOŁY

5 - RODZICE

Zebrania Towarzystwa Oświatowego odbywają się w czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godzinie
7 pm w budynku szkolnym (1514 72 Street. Brooklyn, NY 11228).
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących włączyć się do społecznej pracy w celu dalszego rozwoju Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza.