Home‎ > ‎Towarzystwo Oświatowe‎ > ‎

StrukturaSTRUKTURA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA


1 - TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
       Pełni nadzór prawno - finansowy, zapewniający prawidłowy rozwój P. S. D. im. Henryka Sienkiewicza.

a - ZARZĄD TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
    Spośród członków Towarzystwa Oświatowego w październiku każdego roku wybierany jest w sposób demokratyczny, 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

             Zarząd Towarzystwa Oświatowego w roku 2019/20

PREZESZuzanna Żurek(718) 259 5991
VICE PREZESIwona Drzał(718) 442 0002
SEKR. PROTOKOŁOWYUrszula Starzec
SEKR. KORESPONDENCYJNYJoanna Mróz
SEKR. FINANSOWYEdyta Falkowska 
SKARBNIKAgnieszka Kobeszko
MARSZAŁEKBogumiła Posłuszna


KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: Kazimiera Dziekan
CZŁONKOWIE: Marta Plonski
                           Elżbieta Bujnowski
                           

b - POZOSTALI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Kubicka Anna,
 Naprawa Lucyna, Palac Renata, Plis Joanna, Plis Waldemar, Skowronska Agata, Sławik Krystyna, Trykozko Anna.

c - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Engel Magdalena, Gosk Anna, Kobeszko Piotr, Kwaśniak Katarzyna, Starzec Piotr,  Szczepanik Joanna.

d - HONOROWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Klimek Bożena,  Ś.P. Zagroba Hanna

2 - DYREKTOR SZKOŁY
     
     Anna Kubicka3 - RADA PEDAGOGICZNA 
Baginska Beata, Biały Beata, Claudio Anna, Gospodarzec Krzysztof, Grabowska Małgorzata, Holko Grażyna, Kandybowicz Iwona, Kozlowska  AnnaKubicka Anna, Marter Agnieszka, Palac Renata, Paluch Irmina, Piterow Anna, Ratkiewicz Piotr, Rychlik Anna, Sławik Krystyna, Szyszkowska Beata, Trykozko Anna, Wit Beata, Wrutniak Ewa.

4 - UCZNIOWIE SZKOŁY

5 - RODZICE

Zebrania Towarzystwa Oświatowego odbywają się w czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godzinie
7 pm w budynku szkolnym (1514 72 Street. Brooklyn, NY 11228).
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących włączyć się do społecznej pracy w celu dalszego rozwoju Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza.