Home‎ > ‎Towarzystwo Oświatowe‎ > ‎

StrukturaSTRUKTURA POLSKIEJ SZKOŁY DOKSZTAŁCAJĄCEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA


1 - TOWARZYSTWO OŚWIATOWE
       Pełni nadzór prawno - finansowy, zapewniający prawidłowy rozwój P. S. D. im. Henryka Sienkiewicza.

a - ZARZĄD TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
    Spośród członków Towarzystwa Oświatowego w październiku każdego roku wybierany jest w sposób demokratyczny, 7 osobowy Zarząd oraz 3 osobowa Komisja Rewizyjna.

             Zarząd Towarzystwa Oświatowego w roku 2018/19
PREZESZuzanna Żurek(718) 259 5991
VICE PREZESIwona Drzał(718) 442 0002
SEKR. PROTOKOŁOWYKrystyna Sławik

SEKR. KORESPONDENCYJNYRenata Palac

SEKR. FINANSOWYEdyta Falkowska 
SKARBNIKAgnieszka Kobeszko
MARSZAŁEKBogumiła Posłuszna


KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCA: Kazimiera Dziekan
CZŁONKOWIE: Marta Plonski
                           Urszula Starzec
                           

b - POZOSTALI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Bujnowski Elzbieta, Kubicka Anna, 
Mróz Joanna, Naprawa Lucyna, Plis Joanna, Plis Waldemar,   Skowronska Agata, Trykozko Anna.

c - CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Gosk Anna, Kobeszko Piotr, Kwaśniak Katarzyna, Starzec Piotr,  Szczepanik Joanna.

d - HONOROWI CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
Klimek Bożena,  Zagroba Hanna

2 - DYREKTOR SZKOŁY
     
     Anna Kubicka3 - RADA PEDAGOGICZNA
Baginska Beata, Biały Beata, Gospodarzec Krzysztof, Grabowska Małgorzata, Holko Grażyna, Kandybowicz Iwona, Kolaczko Joanna, Kozlowska  AnnaKubicka Anna, Marter Agnieszka, Palac Renata,  Piterow Anna, Ratkiewicz Piotr, Rychlik Anna, Sławik Krystyna, Trykozko Anna, Wit Beata, Wrutniak Ewa.

4 - UCZNIOWIE SZKOŁY

5 - RODZICE

Zebrania Towarzystwa Oświatowego odbywają się w czwarty poniedziałek każdego miesiąca o godzinie
7 pm w budynku szkolnym (1514 72 Street. Brooklyn, NY 11228).
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, pragnących włączyć się do społecznej pracy w celu dalszego rozwoju Polskiej Szkoły Dokształcającej im. H. Sienkiewicza.