Home‎ > ‎Towarzystwo Oświatowe‎ > ‎

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność Towarzystwa Oświatowego


Towarzystwo Oświatowe prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu opieki prawnej Polskiej Szkole Dokształcającej im. Henryka Sienkiewicza, dbając o ważność dokumentów  szkolnych oraz zapewniając współpracę z innymi polonijnymi organizacjami. Zatrudnia dyrektora i nauczycieli polskiej szkoły. Towarzystwo Oświatowe jest również jedyną organizacją sprawującą opiekę finansową nad szkołą. Organizuje i ustala opłatę za szkołę . Wszystkie należności finansowe, opłaty związane z nauką dziecka w szkole, jak również wszelkie donacje powinny być wpłacane na konto: Henryk Sienkiewicz Educational Society Inc. Towarzystwo Oświatowe jest uprawnione do organizowania imprez towarzyskich oraz różnych form działalności mających na celu zbieranie funduszy na prowadzenie i kontynuowanie działalności polskiej szkoły. W każdą sobotę prowadzi sprzedaż pizzy, napojów oraz słodkości. Pragniemy wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają finansowo oraz rzeczowo naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, rodzicom, księżom, nauczycielom oraz właścicielom polonijnych firm za życzliwość, pełne zrozumienia poparcie i aktywny udział w działaniach mających na celu wspieranie finansowe szkoły. Wszystkie zgromadzone w ten sposób środki finansowe służą wyłącznie rozwojowi szkoły i uczących się tutaj dzieci i młodzieży.
Rok szkolny 2016/17


POMOC W ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO


CAŁOROCZNA SPRZEDAŻ W SKLEPIKU SZKOLNYM


POMOC W ORGANIZACJI I UDZIAŁ W PARADZIE PUŁASKIEGO


PIZZA PARTY DLA UCZESTNIKÓW PARADY


POMOC W ORGANIZACJI POLONIJNEGO DNIA DWUJĘZYCZNOŚCI


ORGANIZACJA  OBCHODÓW DNIA EDUKACJI


ZABAWA PRZEBIERAŃCÓW - HALLOWEEN


ANDRZEJKI DLA MŁODZIEŻY


ZABAWA DLA DOROSŁYCH


SZKOLNE MIKOŁAJKI


OPŁATEK TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Rok szkolny 2015/16


Przez cały rok, członkowie Towarzystwa Oświatowego prowadzą sprzedaż w sklepiku szkolnym.
PIZZA PARTY


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJZABAWA PRZEBIERAŃCÓW/ HALLOWEEN


                                   Zabawa dla dorosłychSzkolne Mikołajki                                   Opłatek Towarzystwa OświatowegoIce Cream Party

Z okazji Dnia Dziecka Towarzystwo Oświatowe ufundowało uczniom pizzę i czekoladę.