Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa XI Wychowawca: Beata Bialy tel: 732-406-2623, email: beatabialy5@yahoo.com

Soboty Koszulkowe:  27 kwietnia, 18 maja

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja". 
Praca domowa na 27 kwietnia:

Maturzyści! Proszę o powtórzenie materiału. Szczegółowe zagadnienia do powtórzeń otrzymacie w emailu.


    Na czas Świąt Wielkanocnych nie zadaję Wam zadania domowego. 
   Tych jednak, którzy opuścili kilka ostatnich zajęć proszę o nadrobienie zaległości.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 13 kwietnia:

1. Wykonaj i wpisz do zeszytu ćwiczenie VI na str 205.
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 3 na str 210 oraz 4 i 5na str 211.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 6 kwietnia:

1. Przygotuj się do poprawy sprawdzianu.
2. Wpisz do zeszytu wszystkie polskie zabytki wpisane na listę UNESCO.
3. Na podstawie informacji w podręczniku na str 196-197 uzupełnij ćwiczenia: I i III na str 198 oraz 4 na str 200.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 30 marca:

Wszystkich uczniów  nieobecnych na ostatnim sprawdzianie proszę o przygotowanie się do zaliczenia go w najbliższą sobotę.

1. Uzupełnij ćwiczenia: I i II na str 190 oraz 2 na str 191.
2. Napisz co najbardziej cię poruszyło, zaskoczyło lub zainteresowało w opowieści Pani Cecylii, której wspomnień z zsyłki na Sybir mieliśmy okazję posłuchać w Instytucie        Piłsudskiego.
3. Odmień przez przypadki, w liczbie pojedynczej i mnogiej, wyrazy: Piłsudski, Sybir, zsyłka.