Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa XI Wychowawca: Beata Bialy tel: 732-406-2623, email: beatabialy5@yahoo.com

Soboty Koszulkowe: 22 września, 20 października, 17 listopada, 15 grudnia, 19 stycznia, 16 marca, 27 kwietnia, 18 maja

Uwaga:
Rodziców zapraszam na spotkanie 29 wrzesnia o godzinie 1: 15pm.


Praca domowa na 22 września:
1. Zapisz w zeszycie poniższe pytania i odpowiedzi do tych pytań:
- W którym roku powstał "Mazurek Dąbrowskiego?
- Gdzie został napisany hymn Polski?
- Kto jest jego autorem?

2. Powtórz słowa hymnu poskiego. Będę pytała na oceny w klasie!
3. Uzupełnij dyktando w linku poniżej, a nastepnie wpisz do zeszytu wszystkie wyrazy,w których zrobiłes błąd:


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 15 września:

1. Opisz w zeszycie, w kilku zdaniach, miejsce które zwiedziłes podczas wakacji. 
2. Wyszukaj w dowolnej gazecie dowolny tekst, który cię zainteresuje i przynies go do klasy.