Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

 
     Wychowawca :
     Iwona Kandybowicz
    Telefon: 718 916 5551 
    Email: iwonaok12@wp.p
                                                                          l
                                                                                      
Szkolne mikołajki
W sobotę, 7 grudnia w trakcie zajęć lekcyjnych
uczniów naszej szkoły odwiedzi Św. Mikołaj,
przynosząc uczniom paczki, ufundowane przez
Towarzystwo Oświatowe.
Zdjęcia grupowe z Mikołajem  ( 5 x 7, w cenie $7) prosimy
                                                        zamawiać u wychowawcy do soboty 7 grudnia.             
 Praca domowa na 7 grudnia


1. G-1. str. 55 ( na kartce)
2. Przeczytać  i nauczyć się czytać "Szarża, która przeszła do historii..." str. 56 i 57.
3. Na lekcji będziemy kończyć charakterystykę osoby z rodziny. Bardzo proszę o zapisywanie pomysłów, słownictwa, zdań, co ułatwi Wam pracę na lekcji. Proszę sprawdzić, czy macie wykonane wszystkie te ćwiczenia.


1. Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza "Świtezianka "i wykonaj ćwiczenia: 
II. str. 42
5. str. 46
6. str. 46  

2. Wykonaj ćwiczenia: G-3 str. 48, G-4 str. 48 (Przepisać do zeszytu!!!!)
3. Przeczytaj: Spotkanie z autorem str. 21 i wykonaj ćwiczenia: I str. 23, IV str. 24

 4. Ćwiczenie I ( Sprawdź, czy rozumiesz) str.8. Pytania: 1,2,3,4,5,6
5. Ćwiczenie 1. str. 10 Pytania: a, b, c, d .