Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

  Image result for jezyk polski                                                           Wychowawca klasy: Beata Biały
                   
                                                                     tel: 732-406-2623
                                                                           email: beatabialy5@yahoo.com

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Zabawę Jesienną

11 listopada od godziny 7 pm

1514 72 Street Brooklyn, NY 11228

Oferujemy ...- wyśmienitą zabawę z DJ Pawłem

- zimne przekąski - gorący, domowy posiłek - kawę i słodkie co nieco...

Rezerwacji można dokonać w szkole lub telefonicznie 718 259 5991 lub 718 908 1000

Towarzystwo Oświatowe im. Henryka Sienkiewicza
Soboty koszulkowe: 11 listopada,9 grudnia,13 stycznia,
                   10 lutego,10 marca,14 kwietnia,12 maja

Zadanie domowe z 14 października  2017 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadania II i III na str 33 oraz ćwiczenia 3 i 4 na str 34.
2. Na luźnej kartce napisz wypowiedź ( 100 słów) o tym w jaki sposób możemy okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi.

Geografia: 
1. Powtórz wiadomości o administracji Polski.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 7 października  2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia: G4 na str 17 , G1 i G2 oraz G5 na str 24.
2. Wpisz do zeszytu części mowy i części zdania.

Geografia: 
1. Wpisz do zeszytu zdania z  prawidłowymi odpowiedziami z ćwiczenia na str 16 i 17 w podręczniku ( od 1 do 7).


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 30 września 2017 r.

Język polski:

1. Odmień przez przypadki: Rzeczpospolita Polska, paź, Kazimierz Pułaski.
2. Na kartach pracy:
- wykonaj zadanie 1 na temat "Mazurka Dąbrowskiego"( przepisz zwrotki w odpowiedniej kolejności)
- wykonaj zadanie 1 na następnej stronie karty pracy.

3. Na kartach pracy o Kazimierzu Pułaskim wykonaj ćwiczenia: 3 i 4 na str 85.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zadanie domowe z 23 września 2017 r.

Język polski:

1. Przeczytaj "Przypowieść o synu marnotrawnym" na str 30 oraz wpisz do zeszytu poprawnie ułożone zadnaie II na str 31.
2. Uzupełnij ćwiczenia: 2 na stronie 13, 1 na stronie 14, 4 na stronie 15.

Geografia:

1. Wpisz do zeszytu pytania i odpowiedzi:
- Jak nazywa się obecny prezydent Polski?
- Jak nazywa się premier Polski?
- Jakie są nazwy największych partii rządzących w Polsce?
- Co oznaczają skróty: ONZ, NATO, UE?
- Jakie państwa sąsiadują z Polską?


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 16 września 2017 r. 

1. Przeczytaj "Mit o Demeter" na str 18-19 w podręczniku i zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania pod tekstem.

2. Zapisz w zeszycie 5 zdań o tym co zapamiętałeś z informacji o Średniowieczu, które słyszałeś na lekcji i oglądałes w 
    prezentacjach z internetu ( niebecnych proszę o zapoznanie się z informacjami na str 6-9 i na tej podstawie napiszcie 5 zdań)

3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowa: Średniowiecze, Grecja, Rzym, mit, era.