Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

Wychowawca :                                                                                                                                        
Irmina Paluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3475004510                                                                                                                             
ipaluch292@gmail.com                                                                                                           

Trójka klasowa :
Barbara Wrona
Edyta Stanisławska
Edyta KwiecieńPraca domowa na 1 maja
Wklej ilustracje prac plastycznych Stanisława Wyspiańskiego do notatki z lekcji.
Ćwiczenie : G - 5, G - 6, G - 7 na str. 221
Osoby, kt\ore były nieobecne na sprawdzianie z historii proszone s\a o przygotowanie się do niego , pozostanie po zajęciach.
Dla chętnych film do obejrzenia " Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

Praca domowa na 17 kwietnia


Język Polski :

Proszę przygotować kilka zdjęć z dorobku plastycznego Stanisława Wyspiańskiego :
- witraż
- polichromia ( ozdoba malarska ścian)
- portret 
- pejzaż 


Praca domowa na 27 marca


Język Polski :

Sporządź krótką notatkę o życiu i twórczości Władysława Reymonta.Historia : 

Obejrzyj poniższy film jako uzupełnienie notatki do lekcji.


Praca domowa na 20 marca


Język Polski :

"Ku pokrepieniu serc" w malarstwie Jana Matejki.
Dodaj zdjęcia obrazów Jana Matejki do notatki z lekcji.


Historia : 

Obejrzyj film z linku poniżej jako dodatek do lekcjiPraca domowa na 13 marca


Język Polski :

Proszę uzupełnić lub poprawić zaległe prace domowe.Historia : 

Przygotuj się do kartkówki.
Pytania pomocnicze są na Google Classroom.
Praca domowa na 6 marca


Język Polski :

Rozwiń w stu słowach myśl :  Ewelina Krzycka to postać negatywna, a określenie " dobra pani" jest ironiczne.
Użyj sformułowań pomocniczych , które są podane na Google Classroom.

Geografia : 
Przygotuj eię do przedstawienia prezentacji.
Praca domowa na 27 lutego


Język Polski :

W oparciu o informacje poznane na lekcji napisz w kilku zdaniach, jak rozumiesz stwierdzenie : 
"Idea pracy zamiast idei walki" w poznanych utworach pozytywizmu.Geografia : 
Przygotuj się do prezentacji.

Praca domowa na 20 lutego


Geografia :

Polacy i polonia w świecie - wykonaj prezentacje.
Tematy i podział ról jest na Google Classroom.Praca domowa na 6 lutego


Język Polski :

1. Ćw. 4 str. 159
2. Potop Szwedzki  (materiał na Google Classroom)
Proszę przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.
Obejrzyj dokument :

Osoby, które nie pisały testu z gramatyki, proszę przygotować sie do odpowiedzi ustnej.
Czekam na pozostałe plakaty "Pozytywizm - epoka wielkich wynalazków"

Historia : 
Proszę wkleić wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej do zeszytu i w kilku zdaniach dokonać jego opisu.
Obejrzyj dokument :
Praca domowa na 30 stycznia


Język Polski :
1. Sporządź notaktę o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza (Google Classroom)
2. Dla chętnych - więcej o podróży Henryka Sienkiewicza po Afryce {Google Classroom)

Historia : 
Życie pod zaborami (Google Classroom)Praca domowa na 23 stycznia


Język Polski :
Wykonaj plakat : Pozytywizm - epoka wielkich wynalazków.
Dowiedz się, czym jest babie lato :)
Przygotuj się na sprawdzian z gramatyki. Zagadnienia do powtórzenia są na Google Classroom.
Posłuchaj muzyki Henryka Wieniawskiego

Historia : 
Obejrzyj filmik i utrwal wiadomosci o powstaniu styczniowym.


Praca domowa na 16 stycznia


Język Polski :
Osoby, które nie pisały sprawdzianu z epoki romantyzmu proszę o przygotowanie się i pozostanie po zajęciach na Zoom.
Zagadnienia do utrwalenia oraz ćwiczenia są podane na Google Classroom.

Strony czasownika - ćwiczenie G - 1Historia : 
Osoaby, które nie pisały sprawdzianu z historii proszę o przygotowanie się i pozostanie po zajęciach na Zoom.Geografia : 
Przygotuj się do sprawdzianu.
Zagadnienia do powtórzenia są na Google Classroom.

Praca domowa na 9 stycznia


Język Polski :
Przygotuj się do sprawdzianu
Zagadnienia do utrwalenia oraz ćwiczenia są podane na Google Classroom                  
Praca domowa na 19 grudnia


Język Polski :
Ćwiczenie 4 podpunkt b str 103
Ćwiczenie 7 str 105


Historia : 
Osoby , które nie były na sprawdzianie proszone są o przygotowanie się do odpowiedzi ustnej.
Pytania pomocnicze są na Google Classroom
Praca domowa na 12 grudnia


Język Polski :
Ćwiczenie 2 str. 94
Ćwiczenie 3 str. 94


Historia : 
Przygotuj się do sprawdzianu.
Zagadnienia do powtórzenia są dostępne na Google Classroom


Geografia : 
Wędrówki geograficzne ,ćwiczenie 2 str. 61 (na ocenę).


Praca domowa na 5 grudnia


Język Polski :
Ćwiczenie 5 str. 80
Ćwiczenie G - 2 str. 82
Ćwiczenie G - 5 str. 83
Ćwiczenie 1 podpunkt b str. 87
Przygotuj się do dyktanda. Lista trudnych wyrazów do utrwalenia znajduje się na Google Classroom.


Geografia : 
Przygotuj się do prezentacji

Praca domowa na 21 listopada


Język Polski :
Ćwiczenie G-5 , G-6  strona 76


Geografia : 
Przygotuj się do prezentacji.
Praca domowa na 14 listopada


Język Polski :
Opisz w kilku zdaniach tęsknotę do ojczyzny na podstawie poznanych utworów na ostatnich zajęciach.
Utwory są dostepne na stronach 63, 65, 68 w podręczniku. 

Geografia :
Korzystając z podręcznika Wędrówki Geograficzne strona 55 - 60.
Przygotuj prezentacje o państwach sąsiadujących z Polską
Wykorzystaj jako pomoc podpunkty w ćwiczeniu 1 , strona 60 (pomiń punkt 3)
Jeżeli ktoś nie jest pewien, kto jest jego partnerem , proszę się ze mna skontaktować.

Praca domowa na 7 listopada


Język Polski :
Proszę w dziesięciu punktach wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Juliusza Słowackiego 

Bardzo proszę o ubranie się na zajęcia lekcyjne w barwy narodowePraca domowa na 31 października 

Język Polski :
Przygotuj się do sprawdzianu z życia i twórczości Adama Mickiewicza cz. I
Zagadnienia do powtórzenia są dostępne na Google Clasroom lub w emailu.Praca domowa na 24 października 

Język Polski :
1. Ćwiczenie 1 str. 34 punkt "g"


Geografia : 
Uzupełnij notatkę o informacje dotyczące zmian granic Polski ustalonych 
na konferencjach pokojowych w Teheranie (1943) i Jałcie (1945).


Praca domowa na 17 października 

Język Polski :
1. Ćwiczenie 5 str. 27
2. Ćwiczenie na Google Classroom


Geografia : 
Przeczytaj tekst w podreczniku do geografii str. 51-53