Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

  Image result for jezyk polski                                                           Wychowawca klasy: Beata Biały
                   
                                                                     tel: 732-406-2623
                                                                           email: beatabialy5@yahoo.com
Wszystkich uczniów wraz z rodzicami zapraszamy 
19 maja w godzinach 11:30  - 2:30 pm na Festyn Rodzinny.
W programie: festiwal piosenki, ogłoszenie wyników
konkursu Młodych Patriotów oraz Konkursu Jubileuszowego,
gry i zabawy, kiermasz książek, wystawa "Ojcowie Niepodległości", 
wystawa prac fotograficznych.
Polecamy: pachnące gofry, zapiekanki, hot dogi, ciasto.
Zadanie dowowe z 12 maja 2018 r.

1. Uczniów, którzy nie napisali ostatnich sprawdzianów proszę o przygotowanie się do nich na najbliższą sobotę.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 5 maja 2018 r.

1. Przygotuj się do sprawdzianu z epoki Baroku ( podręcznik str 203).
2. Uczniów nieobecnych na poprzednich sprawdzianach proszę o przyotowanie się do nich i zaliczenie ich w najbliższą sobotę.

3. Przypomnij rodzicom o rejestracji na nowy rok szkolny.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 28 kwietnia 2018 r.

1. Przygotuj się do sprawdzianu z geografii ( na podstawie informacji z kartek).
2. Uzupełnij brakujące zadania domowe.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 21 kwietnia 2018 r.

1. Przygotuj się do sprawdzianu z geografii.
2. Uzupełnij brakujące zadania domowe.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 14 kwietnia 2018 r.

1. Przygotuj się do sprawdzianu z geografii.
2. Przeczytaj wiersze Jana Andrzeja Morsztyna na str 184-185 w podręczniku i następnie wykonaj ćwiczenia: 
    I na str 185, 6 na str 187, 8 na str 187 oraz 9 na str 187.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 7 kwietnia 2018 r.
1. Na podstawie informacji z kartek z pytaniami przygotuj się do sprawdzianu z geografii.
2. Przygotuj się do sprawdzianu o epoce Odrodzenia. Pomocne będą informacje na str 158.
3. Wykonaj zadania na str 188-189.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 24 marca 2018 r.

1. Odpowiedz na pytania z geografii. Kartki z pytaniami rozdałam wam na lekcji.
2. Przygotuj się do sprawdzianu o epoce Odrodzenia. Pomocne będą informacje na str 158.
3. Wykonaj zadania na str 159-161.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 17 marca 2018 r.

1. Uzupełnij ćwiczenia: G2 i G3/ str 135, G6/str 137, G1/ str 145, G3 i G4/ str146,  II oraz 2 na str 152.
2. Odpowiedz na pytania z geografii. Kartki z pytaniami rozdałąm wam na lekcji.
3. Wpisz do zeszytu co ważnego wydarzyło się w historii Polski w roku: 1525, 1530, 1543, 1569, 1573,1584.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 10 marca 2018 r.

1. Wybierz jeden polski zabytek UNESCO i napisz w punktach w zeszycie kilka informacji o tym zabytku.
2. Uzupełnij brakujące zadania domowe z poprzedniej lekcji.
3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrazy: patriota, niepodległość, radio, muzeum.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 3 marca 2018 r.

1. Napisz samodzielnie fraszkę albo wiersz o naszej szkole lub napisz samodzielnie krótkie wypracowanie na temat: „Z całego serca życzę Ci Szkoło....”

2. Zastanów się i zapisz w punktach w zeszycie swoje odpowiedzi na pytanie: Co dla mnie oznacza bycie patriotą?

3. Uzupełnij ćwiczenia: 1/ str 93, 3 i 4 /str 94, ćw II / str 9, 1/str 100, 4/ str 101.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 10 lutego 2018 r.

1. Powtórz wiadomości do sprawdzianiu o epoce Średniowiecza. 
2. Uzupełnij ćwiczenia na str 88-89 w podręczniku ( te ćwiczenia oraz informacje na str 87 będą pomocne przy powtarzaniu wiadomości o Średniowieczu).
3. Wybierz jedno miasto w Polsce i wpisz do zeszytu kilka zdań z wybranymi informacjami o tym mieście. Naucz się pokazać je na mapie.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 3 lutego 2018 r.

1. Uzupełnij ćwiczenia: G3 str 76 oraz   G5 str 77.
2. Odmień przez przypadki wyrazy: Jagiełło, universalizm, teocentryzm.
3. Powtórz wiadmosci o Sredniowieczu na podstawie informacji na str 87 w podręczniku.
4. Zastanów się którą pracę wykonasz na konkurs jubileuszowy: 

Konkurs poetycki

Grupa 2 – klasy 7-11 - Napisz samodzielnie fraszkę o naszej szkole.

Konkurs literacki  

Grupa 2 - klasy 7–11 - Napisz samodzielnie „Z całego serca życzę Ci Szkoło....”@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 27 stycznia 2018 r.

1. Uzupełnij ćwiczenia: 4, 5 i 6 na str 57.
2. Przeczytaj fragment powieści "Krzyżacy" na str 71-73 a następnie wykonaj zadania na str 73 i 74.
3. Zastanów się która pracę wykonasz na konkurs jubileuszowy: 

Konkurs poetycki

Grupa 2 – klasy 7-11 - Napisz samodzielnie fraszkę o naszej szkole.

Konkurs literacki  

Grupa 2 - klasy 7–11 - Napisz samodzielnie „Z całego serca życzę Ci Szkoło....”
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 20 stycznia 2018 r.


1. Uzupełnij ćwiczenia: 2 i 3  na str 56.
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: G1 na str 66, G4 oraz G5 na str 67 oraz G6 na str 68.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 13 stycznia 2018 r.

1. Uzupełnij ćwiczenie IV i V na str 50, ćwiczenie 2 na str 51 oraz 4 na str 51.
2. Znajdź w gazecie lub internecie ciekawy artykuł i przynieś go do klasy, aby podzielić się z resztą klasy. Artykuły  z internetu możecie przesłać w linku na mój email.
3. Uzupełnij brakujące zadania domowe.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie dowowe z 16 grudnia 2017r.

Brak zadania na okres świąt Bożego Narodzenia.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 9 grudnia 2017 r.

1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie, kilkuzdaniowe wypracowanie, które będzie kontynuacją zdania: "Chciałabym/ chciałbym aby moje święta Bożego Narodzenia w tym roku..." ( przyniescie wypracowania na najbliższą sobotę)

3. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji w zakładce: Konkursy.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 2 grudnia 2017 r.

1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie, kilkuzdaniowe wypracowanie, które będzie kontynuacją zdania: "Chciałabym/ chciałbym aby moje święta Bożego Narodzenia w tym roku..." (zadania zbiorę do sprawdzenia w najbliższą sobotę!)

3. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach. Więcej informacji w zakładce: Konkursy.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 18 listopada  2017 r.

Język polski:
1. Naucz się swojej roli na Jasełka.
2. Napisz krótkie wypracowanie na temat: "Święto Dziekczynienia w moim domu".
3. Wpisz do zeszytu uzupełniony tekst:

Mój p…yjaciel, p..ez absolutny p…ypadek, trafił do krainy sk…ydlatych olb…ymów, któ…y powie…yli mu p…epis na wytwa…anie pie…astych 
p…y…ądów umo…liwiających latanie nawet istotom cię…szym od powiet…a. Ich p…ywódca, mie…ący około t…ynastu stóp, 
dob…e znał ma…enia ludzkości. Był p…ekonany, ...e ko…ystanie z p…ekazanego p…yjacielowi sp…ętu będzie się rozp…est…eniać i w p…yszłości 
beztroskie bujanie w p…estwo…ach będzie powszechnym p…ywilejem. 
P…yjaciel mój szcze…e wie…ył w skuteczność u…ądzenia i zamie…ał propagować zaopat…enie w nie ka…dej rodziny, p…ewidując sp…eda… na ko…ystnych warunkach. 
Wracając p…ez dżunglę, powta…ał słowo po słowie p…epis na produkcję paliwa z liści macie…anki. Musiał coś jednak p…ekręcić, bo ani jedna z p…eprowadzonych prób
 nie p…yniosła po…ądanego rezultatu. W kręgach naukowców ut…ymywało się obu…enie i cię…ko padały oskar…enia o oszustwo. 
Gdy p…ewaga p…eciwników utwo…enia linii technologicznej do p…etwa…ania macie…anki stała się mia…dżąca, p…yjaciel odnalazł właściwe b…mienie p…episu.
 Zra…ony ju.. jednak do współpracy z p…emysłem sko…ystał z pierwszej nada…ającej się okazji wytwo…enia paliwa i po napełnieniu nim u…ądzenia odleciał.
3

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 11 listopada  2017 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadanie I i II na str 49 oraz 4 na str 51 w podręczniku.
2. Ułóż zdania z wyrazami: rycerz, władca, asceta, gotyk.Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w konkursach literackich, wiecej informacji znajdziecie w zakładce "Konkursy".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 28 października  2017 r.

Język polski:
1. Przeczytaj informacje w podręczniku na str 44-47 oraz wpisz do zeszytu:
- władców Dynastii Piastów
-władcó Dynastii Jagiellonów

2. Zapisz w zeszycie co wydarzyło się w latach: 966, 1000, 1025, 1410.
3. Wykonaj ćwiczenia gramatyczne i wpisz do zeszytu:
- Wstaw właściwą literę i przepisz wyrazy do zeszytu:  zas....wka, mi...d,  szk...łka źr..dło mal...ch sp....dnica kresk...wka ws....wka brz....szek dziad...nio c..rka lekt..ra ...wczesny ham..lec s..kienka sk...wka przepi...rka
Uzupełnij wyrazy:  Mn...stwo, wr...żka, w...jek, Mikołajczyk...wna, maj...wka, poł..dnie, kier...nek, niepok...j, dop...ki, p...źno, spr...bować, wyp...kłe, k...listy, przyjaci..ł, rys..nek, chor...je, ....rzędowy, powt...rka, skr...cony, bi..ro, pi....rnik, l...dowy. 


Geografia:
1. Napisz w zeszycie 10 zdań o tym, czego dowiedziałęś się z lekcji o regionie pomorskim.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 21 października  2017 r.

Język polski:

1. Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości o Średniowieczu.
2. Uzupełnij zadania: 2, 3 i 4 na str 42-43.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 14 października  2017 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadania II i III na str 33 oraz ćwiczenia 3 i 4 na str 34.
2. Na luźnej kartce napisz wypowiedź ( 100 słów) o tym w jaki sposób możemy okazać miłosierdzie drugiemu człowiekowi.

Geografia: 
1. Powtórz wiadomości o administracji Polski.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 7 października  2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia: G4 na str 17 , G1 i G2 oraz G5 na str 24.
2. Wpisz do zeszytu części mowy i części zdania.

Geografia: 
1. Wpisz do zeszytu zdania z  prawidłowymi odpowiedziami z ćwiczenia na str 16 i 17 w podręczniku ( od 1 do 7).


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 30 września 2017 r.

Język polski:

1. Odmień przez przypadki: Rzeczpospolita Polska, paź, Kazimierz Pułaski.
2. Na kartach pracy:
- wykonaj zadanie 1 na temat "Mazurka Dąbrowskiego"( przepisz zwrotki w odpowiedniej kolejności)
- wykonaj zadanie 1 na następnej stronie karty pracy.

3. Na kartach pracy o Kazimierzu Pułaskim wykonaj ćwiczenia: 3 i 4 na str 85.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zadanie domowe z 23 września 2017 r.

Język polski:

1. Przeczytaj "Przypowieść o synu marnotrawnym" na str 30 oraz wpisz do zeszytu poprawnie ułożone zadnaie II na str 31.
2. Uzupełnij ćwiczenia: 2 na stronie 13, 1 na stronie 14, 4 na stronie 15.

Geografia:

1. Wpisz do zeszytu pytania i odpowiedzi:
- Jak nazywa się obecny prezydent Polski?
- Jak nazywa się premier Polski?
- Jakie są nazwy największych partii rządzących w Polsce?
- Co oznaczają skróty: ONZ, NATO, UE?
- Jakie państwa sąsiadują z Polską?


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe z 16 września 2017 r. 

1. Przeczytaj "Mit o Demeter" na str 18-19 w podręczniku i zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania pod tekstem.

2. Zapisz w zeszycie 5 zdań o tym co zapamiętałeś z informacji o Średniowieczu, które słyszałeś na lekcji i oglądałes w 
    prezentacjach z internetu ( niebecnych proszę o zapoznanie się z informacjami na str 6-9 i na tej podstawie napiszcie 5 zdań)

3. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowa: Średniowiecze, Grecja, Rzym, mit, era.