Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X Wychowawca: Beata Bialy tel: 732-406-2623, email: beatabialy5@yahoo.com

 Soboty Koszulkowe: 20 października, 17 listopada, 15 grudnia, 19 stycznia, 16 marca, 27 kwietnia, 18 maja             

Uwaga:

1. Proszę o przyniesienie wypełnionych form na wycieczkę! Więcej  informacji przesłałam w emailach do rodziców.
2. W najbliższą sobot ostatnia szansa na zakupienie zdjęcia klasowego! Opata $12.00Praca domowa na 20 października:

1. Przeczytajcie tekst, króry dostaliscie na kartkach oraz odpowiedzcie na pytania do tekstu. Uczniowie, którzy nie byli w szkole i nie dostali kartek zrobia to zadanie na następną sobotę.
2. Znajdź i przeczytaj dowolny tekst który cię zainteresuje w internecie, w języku polskim. Następnie wyslij ten tekst w linku na mój email: bbialy@szkolapl.org. 
Dodatkowo wybierz z tego tekstu dwa wyrazy i odmień je w zeszycie  przez przypadki.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 13 października:

1. Uzupełnij ćw 6 na str 46.
2. Wykonaj zadanie G2 na str 55 ( wpisz zdania do zeszytu).
3.  Uzupełnij dyktando w linku poniżej, a nastepnie ułóż zdania z wyrazami, w których miałes błędy i wpisz do zeszytu.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 6 października:

1. Wykonaj zadania: G3 i G4 na str 29 oraz 2 na str 34.
2. Na podstawie informacji na str 4-7 uzupełnij zadanie I (od 1 do 10) na str 8. oraz IV i V na str 9.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 29 września:

1. Na podstawie infromacji, które czytaliśmy i omawialiśmy w klasie, uzupełnij ćwiczenia: I na str 17-18, II na str 18 ,  III na str 18-19 oraz 4 na str 20. 
2. Przeczytaj informacje o Adamie Mickiewiczu na str 21-22 w podręczniku. Następnie przepisz do zeszytu 5 zdań, które według Ciebie najlepiej charakteryzują Mickiewicza.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 22 września:
1. Zapisz w zeszycie poniższe pytania i odpowiedzi do tych pytań:
- W którym roku powstał "Mazurek Dąbrowskiego?
- Gdzie został napisany hymn Polski?
- Kto jest jego autorem?

2. Powtórz słowa hymnu poskiego. Będę pytała na oceny w klasie!
3. Uzupełnij dyktando w linku poniżej, a nastepnie wpisz do zeszytu wszystkie wyrazy,w których zrobiłes błąd:@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Praca domowa na 15 września:

1. Opisz w zeszycie, w kilku zdaniach, miejsce które zwiedziłes podczas wakacji. 
2. Wyszukaj w dowolnej gazecie dowolny tekst, który cię zainteresuje i przynies go do klasy.