Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

 
     Wychowawca :
     Iwona Kandybowicz
    Telefon: 718 916 5551 
    Email: iwonaok12@wp.p
                                                                          l
                                                                                                   
 
   Praca domowa na 19 października

1. Przeczytaj wiersz Adama Mickiewicza "Świtezianka "i wykonaj ćwiczenia: 
II. str. 42
5. str. 46
6. str. 46  ( Praca domowa dla osób nieobecnych w szkole dnia 12 października). 

2. Wykonaj ćwiczenia: G-3 str. 48, G-4 str. 48 (Przepisać do zeszytu!!!!)
3. Przeczytaj: Spotkanie z autorem str. 21 i wykonaj ćwiczenia: I str. 23, IV str. 24( jeśli ktoś  jeszcze nie odrobił lub  nie był obecny w szkole).

 4. Ćwiczenie I ( Sprawdź, czy rozumiesz) str.8 Pytania: 1,2,3,4,5,6 ( jeśli ktoś  jeszcze nie odrobił lub  nie był obecny w szkole ).
5. Ćwiczenie 1. str. 10 Pytania: a, b, c, d ( jeśli ktoś  jeszcze nie odrobił lub  nie był obecny w szkole ).


Konkurs na plakat "Niepodległość 1918- 2018" 

W ramach kontynuacji projektu "Szkoła Młodych Patriotów", zachęcamy
uczniów z klas 4-11 do udziału w konkursie organizowanym przez szkołę,
na plakat upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczniów prosimy o wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu 
i oddanie wychowawcy klasy, w terminie do 26 października.
Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie, w formie płaskiej
i nawiązywać do tematu konkursu.
- technika dowolna
- format A3 (29,7 cm x 42 cm)
Oddane na konkurs prace (zgodne z tematem) będą prezentowane
podczas wernisażu w dniu 9 listopada. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i drobny upominek.
Laureaci, wyłonieni przez Komisję w 3 grupach wiekowych, otrzymają dyplom i nagrodę książkową.