Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa X

Wychowawca :                                                                                                                                        
Irmina Paluch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3475004510                                                                                                                             
ipaluch292@gmail.com                                                                                                           

                  

Praca domowa na 5 grudnia


Język Polski :
Ćwiczenie 5 str. 80
Ćwiczenie G - 2 str. 82
Ćwiczenie G - 5 str. 83
Ćwiczenie 1 podpunkt b str. 87
Przygotuj się do dyktanda. Lista trudnych wyrazów do utrwalenia znajduje się na Google Classroom.


Geografia : 
Przygotuj się do prezentacji

Praca domowa na 21 listopada


Język Polski :
Ćwiczenie G-5 , G-6  strona 76


Geografia : 
Przygotuj się do prezentacji.
Praca domowa na 14 listopada


Język Polski :
Opisz w kilku zdaniach tęsknotę do ojczyzny na podstawie poznanych utworów na ostatnich zajęciach.
Utwory są dostepne na stronach 63, 65, 68 w podręczniku. 

Geografia :
Korzystając z podręcznika Wędrówki Geograficzne strona 55 - 60.
Przygotuj prezentacje o państwach sąsiadujących z Polską
Wykorzystaj jako pomoc podpunkty w ćwiczeniu 1 , strona 60 (pomiń punkt 3)
Jeżeli ktoś nie jest pewien, kto jest jego partnerem , proszę się ze mna skontaktować.

Praca domowa na 7 listopada


Język Polski :
Proszę w dziesięciu punktach wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Juliusza Słowackiego 

Bardzo proszę o ubranie się na zajęcia lekcyjne w barwy narodowe
Trójka klasowa :
Barbara Wrona
Edyta Stanisławska
Edyta Kwiecień


Praca domowa na 31 października 

Język Polski :
Przygotuj się do sprawdzianu z życia i twórczości Adama Mickiewicza cz. I
Zagadnienia do powtórzenia są dostępne na Google Clasroom lub w emailu.Praca domowa na 24 października 

Język Polski :
1. Ćwiczenie 1 str. 34 punkt "g"


Geografia : 
Uzupełnij notatkę o informacje dotyczące zmian granic Polski ustalonych 
na konferencjach pokojowych w Teheranie (1943) i Jałcie (1945).


Praca domowa na 17 października 

Język Polski :
1. Ćwiczenie 5 str. 27
2. Ćwiczenie na Google Classroom


Geografia : 
Przeczytaj tekst w podreczniku do geografii str. 51-53