Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa VIII


Serdecznie dziękuję za życzenia i piękne kwiaty. 
Życzę Wam drodzy Absolwenci powodzenia, sukcesów i wiary we własne siły! 
Niech pogoda ducha, radość i realizacja marzeń dadzą Wam  siłę 
do podejmowania nowych wyzwań i zamierzeń. 
Życzę 
wspaniałych i słonecznych wakacji, 
 dobrego wypoczynku i niezapomnianych przygód.

Zuzanna Żurek
Prezes Towarzystwa Oświatowego                                            
 
Wychowawca klasy: Beata Bialy
tel: 732-406-2623
email: beatabialy5@yahoo.com

SOBOTY KOSZULKOWE: 13 maja


Uwaga!!!!!   Kilka ważnych ogłoszeń!!!


1. Przypominam i BARDZO zachęcam do rejestracji na kolejny rok szkolny, juz w Liceum!!!!!

2.  Zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursach literackich.
Do wygrania są atrakcyjne nagrody!!! 
 Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w zakładce konkursy. 

3. Wycieczka uczniów klas 6 - 11 do Waszyngtonu odbędzie się
w sobotę 20 maja. Zbiórka przed szkołą o godz. 6:15 rano, 
powrót - godzina 11:30 wieczorem
Uczniowie proszeni są o założenie koszulek szkolnych 
oraz zabranie ze sobą wody i kanapek. 

Zadanie domowe na   13 maja 2017 r.

Geografia:

1. Naucz się pokazać na mapie wszystkie poznane w tym roku krainy geograficzne Polski oraz największe miasta na obszarze każdej krainy. Będę pytać na oceny. 
2. Przygotuj według polecenia z lekcji kilka zdań o przydzielonym Ci do przygotowania mieście. Przypominam: napisz przynamniej 5 atrakcji turystycznych danego miasta.

Historia:

1. Na podstawie podręcznika i notatek w zeszycie przypomnij sobie najważniejsze daty i wydarzenia historyczne o których uczyliście sie w tym roku szkolnym. Zwróć uwagę na podsumowanie każdego rodziału w ramkach pt: Zapamiętaj. W najbliższą sobotę będzie sprawdzian z tych wiadomości.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na   6 maja 2017 r.

Język polski:

1. Powtórz wiadomości do sprawdzianu z gramatyki. 
    Na stronie 105 w ćwiczeniach są zagadnienia do powtórki :"Czy potrafisz". Przygotuj odpowiedzi na 10 ostatnich pytań na tej stronie. Jeśli ktoś nie zrozumie polecenia to zadzwońcie z pytaniami. 

2. Opisz wygląd zewnętrzny dowolnie wybranej przez siebie osoby ( przynajmniej 10 zdań).


Historia:

1. Dowiedz się od rodziców lub dziadków i napisz w zeszycie kto jako pierwszy z Twojej rodziny wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, kiedy to było i w jakim celu tutaj przybył.


Geografia:

1. Naucz się pokazać na mapie wszystkie poznane w tym roku krainy geograficzne Polski oraz największe miasta na obszarze każdej krainy.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zadanie domowe na 22 kwietnia 2017 r.


Prosze o uzupelnienie wszystkich zaleglych prac domowych.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  8 kwietnia 2017 r.

Język polski:

1. Gramatyka - wykonaj zadanie  na str 68 w ćwiczeniach.
2. Przeczytaj czytankę pt:"Zaczęło się w Pannie Marii" na str 17-19 oraz wykonaj ćwiczenia gramatyczne z fioletowej ramki na str 19.

Historia:

1. Z pomocą dostępnych źródeł napisz w zeszycie po kilka zdań o Lechu Wałęsie i Ks Jerzym Popiełuszce.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  1 kwietnia 2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 4 i 5/ str 51, 6/ str 52 oraz 8/ str 53.
2. W kilku zdaniach opisz jak wygląda twój pokój. Zwróć uwag na poprawne zapisywanie przyimków.
3. Wpisz do zeszytu treść "Inowakacji" ze strony 100 w podręczniku. Zwróć uwagę na staranność pisma. 


Historia:

1. Uzupełnij ćwiczenia: 1/str 104, 3/ str 105, 5/ str 106.


Geografia: 

1. Uzupełnij zadania: 1/ str 66, 2/ str 67 oraz 2/ str 69. oraz 1/str 77.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  18 marca 2017 r.


Język polski:

1. Uzupełnij zadania w fioletowej ramce na str 108 w podręczniku ( nie w ćwiczeniach).
2. Odmień w zeszycie przez przypadki wyrazy: epopeja, zajazd, sędzia, Tadeusz.

Historia:

1. Na podstawie informacji w podręczniku na str 91-94 odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania:
  - w którym roku umarł Józef Stalin?
  - jaka jest data wystąpienia robotników w Poznaniu?
  - co oznacza skrót: PZPR?
  - kto zostałwybrany szefem partii w 1956 roku?
  - jakie zmiany wprowadził nowy szef partii?
  - co zmieniło się w Polsce za czasów rządzenia Gomułki? ( napisz przynajmniej 6 zdań na ten temat)@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  11 marca 2017 r.

Język polski:

1. Wykonaj ćwiczenia gramatyczne z fioletowej ramki w podręczniku na str 101-102.
2. Napisz dziesięć zdan na temat: Jakie zasady dobrego wychowania obowiązują w Twoim domu?

Historia:

1. Uzupełnij ćwiczenia: 1/ str 71, 3/ str 72 oraz 5, 6 i 7 /str 74.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  4 marca 2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 2/ str 46, 5/ str 47 oraz 6/ str 48.
2. Na podstawie dostępnych źródeł i informacji w podręcniku napisz w zeszycie krótka notatkę na temat tego co to są Kresy Wschodnie.
3. Napisz w zeszycie, w 10 punktach notatkę o Adamie Mickiewiczu.Geografia:

1. Uzupełnij ćwiczenia: 4/ str 58 oraz 1 str 59.

Historia:

1. Oglądnij filmiki ze wspomnieniami powstańców warszawskich:
   
    https://www.youtube.com/watch?v=UOQsJUgxSp0

    https://www.youtube.com/watch?v=sZa7J9_jfWU

   https://www.youtube.com/watch?v=g46vRfnncmY


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  28 stycznia 2017 r.


Język polski:

1. Przeczytaj czytankę pt: " Pośpieszny" na str 154-156 w podręczniku.
2. Wykonaj w zeszycie polecenia z fioletowej ramki na str 157 w podręczniku.


Geografia:

1. Na podstawie informacji na str 3643 wykonaj ćwiczenia: 4/ 46 oraz 1 i 2/ 47.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  21 stycznia 2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 7 i 8 /str 40.

Geografia:

1. Uzupełnij ćwiczenia: 1/ str 44, 2/ str 45 oraz 3/ str 45-46.

Historia: 

1. Uzupełnij ćwiczenia: 1 / str 59 oraz 4/ str 60.


Zadanie domowe na  14 stycznia 2017 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 3 / str 30, 6/ str 31, 7/ str 31 , 7 i 8 / str 36.
2. Odszukaj w polskiej gazecie lub -36w internecie na polskiej stronie jakiś interesujący cię artykuł, przeczytaj go i przynieś do klasy ( teksty z internetu możecie przysłać do mnie w linku mailem). 
3. Wybierz z  wybranego artykułu jeden rzeczownik i jeden przymiotnik i odmień je w zeszycie przez przypadki.

Geografia:

1. Uzupełnij zadania w podręczniku: 2/ str 25, 3 / str 33 oraz 4 /str 34.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
Zadanie domowe na  17 grudnia 2016 r.

Język polski:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 3/str 22, 5 i 6/ str 23, 8/ str 24.

Geografia:

1. Uzupełnij ćwiczenie na str 23 oraz zadania 1 i 3 na str 24 w podręczniku.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zadanie domowe na  10 grudnia 2016 r.

Język polski:
1. Przeczytaj wiersz na str 185-186.
2. Wykonaj 2  zadania z niebieskiej ramki na str 186.


Historia: 
1. Wykonaj zadania w podręczniku: 1 i  2 na str 44 oraz 4 na str 46.

Geografia:
1. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi w ćwiczeniu na str 16 w podręczniku.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  3 grudnia 2016 r.


Język polski:

1. Ułóż po jednym zdaniu z dowolnie odmienionymi wyrazami: dziękować, prosić, przepraszać, jeść, pomagać.
2. Gramatyka: przetłumacz tekst na str 101 w zeszycie ćwiczeń.


Historia: 

1. Przeczytaj informacje w podręczniku na str 33-36 i napisz w punktach w zeszycie jak przebiegała  okupacja niemiecka i radziecka w czasie II Wojny Światowej.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Zadanie domowe na  19 listopada 2016 r.

Język polski:
1. Napisz limeryk o tematyce związanej z życiem i twórczością H. Sienkiewicza. Limeryk powinien:
   - mieć żartobliwy charakter
   - składać się z pięciu wersów:
                        * pierwszy wers rymuje się z drugim, a trzeci z czwartym
                        * trzeci i czwarty wers jest krótszy od pozostałych
                        * pierwszy wers kończy się nazwą miejscowości związanej z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza
                        * ostatni wers limeryku przynosi nieoczekiwaną, humorystyczną puentę.

2. Gramatyka: przetłumacz tekst na str 103 w zeszycie ćwiczeń.


Geografia:

1. Przygotuj się do  prezentacji  slajdów na temat przydzielonego ci na lekcji obiektu UNESCO. 
2. Naucz się pokazać na mapie miasta: Szczecin, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Frombork, Kolobrzeg.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na  12 listopada 2016 r.

Język polski:

1. Przeczytaj czytankę pt: " Listopadowe święto" na str 178 w podręczniku.
2. Napisz na luźnej kartce wiersz lub krótkie wypracowanie o nieżyjącym członku twojej rodziny. 
3. Ćwiczenia gramatyczne: str 18/ ćw 15 oraz str 19/ ćw 16 i 18.


Geografia:

1. Wykonaj komputerowa prezentację slajdów na temat przydzielonego ci na lekcji obiektu UNESCO. (Uczniowie których nie było na lekcji lub którzy nie zapisali swojego obiektu proszę o email lub telefon w tej sprawie do mnie).

Historia: 

1. Napisz w kilku zdaniach w zeszycie co wydarzyło się w Polsce 11 listopada 1918 roku i dlaczego ten dzień jest świętem narodowym.
Zadanie domowe na 29 października 2016 r.

Bardzo dziękuję za kwiaty i życzenia z okazji Dnia Nauczyciela!!!!

Język polski:

1. Dokonaj rozbioru logicznego zdań ( przykłady takiego rozbioru znajdziecie w ćwiczeniu 7 na str 11):
   a) Moja mama ma ładną sukienkę.
   b) Ósma klasa pojedzie w tym roku na wycieczkę.
   c) Tamten samochód jest bardzo szybki.

2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 4/str 14, 6/str 15, 7 i 9/str 16 oraz 10 i 12/str 17

Historia:1. Uzupełnij ćwiczenia: 2/str 29, 3/str 30 oraz 5/str 31.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Zadanie domowe na 22 października 2016 r.

Język polski:

1. Napisz na luźnej kartce wypracowanie na temat: Jak spędziłaś/ spędziłeś Polonijny Dzień Dwujęzyczności w naszej szkole i co najbardziej ci się podobało?
2. Odmień przez przypadki wyrazy: dwujęzyczność, Polonia, wydarzenie. 
3. Przepisz do zeszytu poniższy tekst i naucz się go czytać:

,,Trzynastego, w Szczebrzeszynie
chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie.
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie:
- Cóż ma znaczyć to tarzanie?!
Wezwać trzeba by lekarza,
zamiast brzmieć, ten chrząszcz się tarza!
Wszak Szczebrzeszyn z tego słynie,
że w nim zawsze chrząszcz BRZMI w trzcinie!
A chrząszcz odrzekł nie zmieszany:
- Przyszedł wreszcie czas na zmiany!
Drzewiej chrząszcze w trzcinie brzmiały,
teraz będą się tarzały."


Historia: ( na 22 października)

1. Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku: 1, 2 i 3 na str 18 oraz 5 na str 20.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Zadanie domowe na 15 października 2016 r.

W tym tygodniu nie będzie zadania domowego. 
Proszę tylko wszystkich o obecność w szkole w najbliższą sobotę, ponieważ będziemy uczestniczyć w Dniu Dwujęzyczności. Możecie założyć w tym dniu koszulki szkolne, biało-czerwone lub te z Dnia Dwujęzyczności z ubiegłego roku.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Zadanie domowe na 8 października 2016 r.

Język polski:

1. Przeczytaj czytankę pt: " Zakład" na str 148-151 i ustnie przygotuj się do odpowiedzi na pytania 1-7 na str 151.
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: 3, 4  i 5 na str 10.

Geografia:
1. Naucz się wymienić i pokazać na mapie nazwy krain geograficznych, które zapisaliśmy w zeszytach.


Historia: ( na 22 października)

1. Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku: 1, 2 i 3 na str 18 oraz 5 na str 20.


#####################################################################################################
Zadanie domowe na 1 października 2016 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń: 6/str 4 oraz 14/str 5.
2. Wpisz do zeszytu 2 zwrotki i refren hymnu polskiego- "Mazurka Dabrowskiego" oraz naucz się go na pamięć. 
3. Napisz na luźnej kartce kilka zdań o tym jak bawi się dzisiejsza młodzież.Historia: 
1. Korzystając z encyklopedii, podręcznika lub internetu napisz w zeszycie notatkę o Józefie Piłsudskim (kim był, za co jest znany, ciekawostki o nim).


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Zadanie domowe na 24 września 2016 r.

Język polski:
1. Uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń: 2/strona 2, 3/str 3, 15/str 6.
2. Przeczytaj czytankę pt: " U legionistów w Reggio" str 8-11 w podręczniku i naucz się słownie odpowiedzieć na pytania ze strony 11.

Geografia:
1. Naucz się wymienić i pokazać na mapie nazwy krain geograficznych, które zapisaliśmy w zeszytach.