Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa VIII

Wychowawca Iwona Kandybowicz
718 916 5551
iwonaok12@wp.pl                    
                              

  Praca domowa na 21 kwietnia

W sobotę 21 kwietnia, w trakcie zajęć lekcyjnych,
robione będą na potrzeby szkoły, zdjęcia absolwentów, 
czyli uczniów klasy 8 i klasy 11.
Wszystkich absolwentów prosimy o obecność
oraz galowy strój szkolny 
(chłopcy garnitur, dziewczynki białe bluzki i czarne spódniczki)
Istnieje możliwość zamówienia u wychowawcy klasy, w terminie do 5 maja
tabla (8x10) w cenie $15 oraz zdjęcia indywidualnego (z szarfą 5x7) w cenie $5


 
Uczniowie, którzy biorą udział w lekcji patriotycznej " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?  Justyna Kwasniak, Iza Bodziony, Nicole Kukla, Wictoria Dutka i Julia Kalinowski przynoszą ze sobą koszulki szkolne. 
Osoby, które biorą udział w tej lekcji proszę o poszukanie w Internecie definicji słowa "patriotyzm" i o zastanowienie się nad odpowiedzą na pytanie " Co dla mnie oznacza bycie patriota?"

 J polski

1.Naucz się czytać "Zaczęło się w Pannie Marii" str. 17
2. Ćwiczenie 8 str. 19 ( pod czytanka) . Praca pisemna
3. Proszę poprawić i przynieść na lekcje  tekst argumentacyjny pt. "Warto mieszkać w wielkim mieście."  ( Jeśli ktoś jeszcze nie napisał!)
 4. Czytanie ze zrozumieniem str. 96 i str.96 ( dla uczniów, którzy byli nieobecni w szkole 7 kwietnia)
 
Proszę przynieść podręcznik do historii. 
Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienie wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.


 Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?


Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Konkurs Jubileuszowy

„Nasza Szkoła w oczach naszych uczniów”

Z okazji Jubileuszu 90 lecia PSD im.Henryka Sienkiewicza
      

1.Napisz samodzielnie fraszkę albo wiersz o naszej szkole lub

2.Napisz samodzielnie krótkie wypracowanie na temat: „Z całego serca życzę Ci Szkoło....”


Wszystkie prace należy oddać wychowawcy klasy w terminie do 28 kwietnia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się w sobotę 19 maja, podczas Festynu Rodzinnego.