Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa VII


Image result for pictures of birds in winter
Joanna Kolaczko
Asia1277@aol.com
347-742-4770@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


PRACA DOMOWA NA 9 LUTEGO


J.POLSKI

1.Ułóż i zapisz w zeszycie sześć zdań na temat Jana Kochanowskiego i jego domu w Czarnolesie.
2. Ćw.4 str.72-Ćwiczenia

HISTORIA
Ćw.6 str.67


PRACA DOMOWA NA 2 LUTEGO


J.POLSKI

1.Napisz wiersz o dowolnej tematyce.
2. Ćw.7,8,9 str.66-68

HISTORIA
Ćw.4-7 Str.56-57