Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa V


Wychowawca  Agnieszka Marter

        347-267-8095

agnes.marter@gmail.com  

Praca domowa na 12 grudnia


Język polski Prosze przeczytać

"Wigilia w domu Państwa Moniuszków" strona 90

Zadanie 7 strona 86-czytanka.

Gramatyka -  strona 37 ćwiczenie 5,strona 38 ćwiczenie 2,3  strona 40 .ćwiczenie 6


Uczymy się kolędy-”Gdy śliczna Panna”

                                                                                                               

                                                        Praca domowa na 9 grudnia


Sobota koszulkowa - przychodzimy w koszulkach szkolnych


Język polskiPrzeczytaj następną czytankę "O cudownym kraju pełnym czułości" strona 85 I przygotuj się do wspólnej rozmowy w klasie na temat czułości I wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

Gramatyka - strona 32 ćwiczenie 3,4, oraz strona 34 ćwiczenie 7,8.

Historia - strona 59 ćwiczenie 2, oraz strona 60 ćwiczenie 3,7.

Uczymy się kolędy-”Gdy śliczna Panna”


KONKURS!

III Edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im.Reni Spiegel

 

Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie 

2-3 wierszy na dowolny temat i przekazanie prac

wychowawcy w terminie do 9 grudnia.

Prace należy napisać na komputerze

(Times New Roman 12) i wydrukować

(lub przesłać na email nauczyciela).

Każdy praca - wiersz na oddzielnej kartce,

w nagłówku: imię i nazwisko ucznia, wiek,

nazwa szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela.

 

 

 

XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości

Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie

prac poetyckich (2-3 wierszy) lub literackich na dowolny temat.

Prace należy napisać na komputerze (Times New Roman 12)

Każda praca napisana na oddzielnej kartce, 

powinna posiadać nagłówek z imieniem i nazwiskiem dziecka,

nazwą szkoły oraz nazwiskiem nauczyciela.

Każdy uczestnik konkursu musi również wypełnić 

formularz zgłoszeniowy (podpisany przez rodzica), 

dostępny u wychowawcy lub dyrektora
Praca domowa na 2 grudnia 2017Język polski - Na podstawie czytanki "Jesień 1608" strona 72              

      proszę opisać wygląd zewnętrzny pięciu imigrantów.  

             I ocenić ich walory i umiejętności.

 


Gazetka szkolna
Zachęcam do prenumeraty naszej  gazetki szkolnej"PŁOMYK"-3 numery w ciągu roku szkolnego (koszt $15)