Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa IX

   
                 
      

Anna Trykozko
347 6362455
annatrykozko.1@gmail.comZajęcia z 28 marca na 4 kwietnia

JĘZYK POLSKI
TEMAT: Tło historyczne okresu polskiego baroku

1. Obejrzyj dwie prezentacje
a. "Kryzys Rzeczpospolitej w XVii wieku"
b. "Wojna w XVII wieku - Wiek wojen"2. Pod tematem lekcji zapisz punkty i wykonaj polecenie 
na podstawie prezentacji i podręcznika str. 162 - 166
ZAPISZ:
- Władcy Polski w okresie baroku (wymień)
- Wojny w XVII wieku (wymień)
- Skutki wojen (wymień)

c. Wykonaj ćwiczenia: III str. 168 i 2 str. 169
d. Zapisz temat i zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 175 177

TEMAT: Barok w kulturze i literaturze polskiej
1. Co miało wpływ na rozwój polskiego baroku (wymień)
2. Dwa nurty kulturowe polskiego baroku (wymień)
3. Wybitni przedstawiciele polskiego baroku (wymień)

PRACA DOMOWA
1. Ćwiczenie I str. 178
2. Aby lepiej poznać klimat XVII wieku w Polsce, zachęcam do obejrzenia filmów:
"Pan Wołodyjowski", część I i II, "Potop", "Ogniem i mieczem" oraz przedwojenny film "Obrona Częstochowy".
Wybierz film, który chcielibyście obejrzeć. Zaproście do wspólnego oglądania rodziców, 
rodzeństwo. Linki do filmów poniżej.
3. O wrażeniach po obejrzeniu wybranego filmiku porozmawiamy na spotkaniu na Messengerze.
ZADANIE NA 6 (dla chętnych)

Napisz opowiadanie rozwijając podany wstęp. Jest to kartka z Twojego pamiętnika.

"Niedziela - 29 marca 2020 r.

Wyczerpana (ny) zdalnym nauczaniem położyłam (em) się wczoraj wcześniej. 
W nocy zmieniają czas na letni i będziemy spać krócej, ale ja postanowiłam (em) wyspać się za wszystkie czasy. Obudziłam (em) się zła (zły), bo dzwoniły wszystkie telefony, a rodzina, nie wiem czemu krzyczała radośnie. 
Zaspana (ny) ruszyłam (em) do kuchni...ZAJĘCIA Z 21 MARCA

GEOGRAFIA:
Temat: W stronę Czarnolasu Jana Kochanowskiego. 
Wycieczka do muzeum.

UWAGA: punkty a, b, c, ... itd. są zadaniami do wykonania.
Punkty 1, 2, 3 itd. są punktami do zapisania pod tematem 
i wykonanie poleceń w nich zawartych.

a. Obejrzyj film "Zwiedzamy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie". 
(część 1 i 2 w linku poniżej)

b. W zeszycie pod tematem wpisz polecenie 1 i wykonaj je.

1. Wymień nazwy kolejnych sal w Muzeum i wypisz po 2 najcenniejsze eksponaty 
z każdej sali oraz parku.

WZÓR: Sala 1 (nazwa) - eksponaty (nazwa), ......, ......

Praca domowa 
1. Ćwiczenia str. 83

JĘZYK POLSKI
Temat: Wprowadzenie do epoki baroku.

a. Obejrzyj "Lekcję baroku" - link poniżej.

b. Zapisz pod tematem punkty i odpowiedz na nie.

1. Barok na świecie i w Polsce na osi czasu (narysuj) 
- zaznacz 3 fazy polskiego baroku.
2. Wymień różnice między renesansem a barokiem.
3. Wymień 7 cech sztuki barokowej. 

c. Przeczytaj materiał źródłowy - podręcznik str. 170 - 173
d. Wpisz do zeszytu kolejne punkty i wymień:
- Najważniejsze cechy baroku: ...
- Wybitni twórcy: ...
- Wybitne umysły epoki: ...

Praca domowa
1. Sprawdź, czy rozumiesz - str. 174 podręcznik.