Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa IX

 
                   
      

Anna Trykozko
347 6362455
annatrykozko.1@gmail.com

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SZANOWNI RODZICE
Informujemy, że PSD im. H. Sienkiewicza rozpoczyna zapisy uczniów 
na nowy rok szkolny i katechetyczny. Wszyscy uczniowie, 
którzy chcą kontynuować naukę muszą być ponownie zarejestrowani.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SOBOTA 30 MAJA
JĘZYK POLSKI
TEMAT: Powtórka z polskiego oświecenia.

HISTORIA
TEMAT1: Zabytki klasycyzmu w Polsce - wirtualna wycieczka.

TEMAT2: SPOTKANIE NA ZOOM - UTRWALENIA WIEDZY ZDOBYTEJ W I KLASIE LO.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SOBOTA 16 MAJA
TEMAT1: Satyra - ulubiony gatunek oświeceniowych twórców. Satyra Ignacego Krasickiego. 

A. Zapisz pod tematem definicję SATYRY - str. 241
B. Obejrzyj przedstawienie "Żona modna" (link 1 i 2 poniżej).

C. Sprawdź czy rozumiesz - ćwiczenie str. 244.

TEMAT2: Franciszek Karpiński - przedstawiciel polskiego sentymentalizmu.
Analiza sielanki "Laura i Filon".

A. Zapisz definicję Sentymentalizmu i Sielanki do zeszytu ( ze str. 250).
B. Przeczytaj informacje o F. Karpińskim - str. 250.
C. Analiza sielanki "Laura i Filon" - lekcja na ZOOM godzina 12:00.

Praca domowa
1. Ćwiczenia: 2 i 3 str. 245 i sprawdź czy rozumiem I i II - str. 251 - 252.
UWAGA: Serdecznie proszę o dokonanie rejestracji na rok szkolny 2020 - 2021. 
Szczegóły na naszej stronie internetowej.
Anna Trykozko 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


SOBOTA 9 MAJA

GEOGRAFIA
TEMAT: Podróż sentymentalna po Polsce.

1. Zapisz definicję:

Podróż sentymentalna - to podróż dotycząca miejsc związanych z dzieciństwem, 
młodością lub z pochodzeniem rodziny. Można ją odbyć podróżując do tego miejsca 
lub może odbyć się ona w naszych marzeniach.

B. Obejrzyj film "Polska z lotu ptaka".


C. Przeczytaj jak poeci opisywali ukochane zakątki Polski (str. 110 - 112)

D. Wykonaj ćwiczenia str. 113

PRACA DOMOWA
1. Wybierz jedno miejsce w Polsce, które jest najbliższe twemu sercu 
i w dowolnej formie (wiersz, esej, opis) wyraź swój zachwyt, tęsknotę do tego miejsca.

JĘZYK POLSKI
TEMAT1: Ignacy Krasicki - spotkanie z autorem.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 227 - 229.

2. Wykonaj ćwiczenia od str. 229 do 231.

TEMAT2: Bajkowy świat Ignacego Krasickiego - zajęcia na ZOOM

PRACA DOMOWA
1. Ćwiczenia str. 235
2. Ćwiczenia str. 236 i na str. 237 - G- 3

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SOBOTA 2 MAJA

JĘZYK POLSKI
TEMAT 1: Tło historyczne epoki oświecenia w Polsce.

A. Obejrzyj 2 filmy opowiadające o sytuacji Polski w XVIII wieku.

B. Przeczytaj informacje z podręcznika str. 206 - 208
C. Pod tematem wpisz najważniejsze wydarzenia historyczne polskiego oświecenia z datami.
1. Wydarzenie - data
2. Przyczyny upadku Polski (wpisz po zapoznaniu się z tekstem str. 216)

TEMAT 2: Próby ratowania państwa.
A. Przeczytaj w podręczniku str. 217 - 221.
B. Wypisz nazwiska wybitnych przedstawicieli oświecenia w Polsce wg. wzoru:
1. Nazwisko - dzieło
C. Wykonaj ćwiczenia - podręcznik str.221 i 222 do "Mówimy i piszemy".

PRACA DOMOWA 
1. Ćwiczenia str. 209 - 211 oraz ćwiczenie 1 str. 222


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


SOBOTA 25 KWIETNIA

JĘZYK POLSKI
TEMAT 1: Powtórzenie wiadomości o epoce baroku.

A. Utrwalenie wiadomości wg. planu:

1. jak nazywano epokę baroku?
2. Ważne wydarzenia (z datami) z okresu baroku.
3. Królowie na tronie Polski XVII wiecznej.
4. Wybitni ludzie (polityka i kultura) epoki polskiego baroku.
5. Pojęcia: koncept, sarmatyzm, wolna elekcja, odsiecz.
6. Zabytki polskiego baroku.

B. SPRAWDZIAN

TEMAT2: Wprowadzenie do epoki Oświecenia.

A. Obejrzyj lekcje (link) - "Oświecenie- wiek światła i rozumu".

B. Przeczytaj teksty źródłowe - str. 212 i 213.

ZADANIE DOMOWE
1. Ćwiczenia str. 214 i 215


GEOGRAFIA
TEMAT: Śladami polskich twórców. Stanisław Staszic - ojciec polskiej geologii.

A. Zapisz w zeszycie pod tematem:

GEOLOGIA- Nauka o budowie i historii Ziemi (głównie o budowie skorupy ziemskiej) 
oraz o procesach geologicznych.

B. Przeczytaj w podręczniku: str. 84 i 85 oraz zapisz kim był Stanisław Staszic.

C. Obejrzyj film (link). Stanisław Staszic - ojciec polskiej geologii.


Stanisław Staszic (1755 - 1826) był:
(wymień w punktach)

ZADANIE DOMOWE
1. Ćwiczenia str. 86

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ZAJĘCIA Z 18 KWIETNIA

JĘZYK POLSKI
TEMAT: Listy Jana III Sobieskiego jako arcydzieło epistolografii polskiego baroku

a. Zapisz do zeszytu pod tematem:

EPISTOLOGRAFIA - to sztuka , umiejętność pisania listów.

b. Wysłuchaj audycji "Portret króla". Następnie wypisz - kto opowiadał o królu Janie III Sobieskim 
i zapisz jedną ciekawostkę, którą usłyszałeś od tej postaci o królu (wg. poniższego wzoru)
POSTAĆ: - CIEKAWOSTKA O JANIE III SOBIESKIM
c. Przeczytaj 3 listy Jana III Sobieskiego  (str. 193 - 194)
d. Wykonaj ćwiczenia str. 195

TEMAT 2: Rozbudowujemy słownictwo do tematu "Listy". 
Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne.

1. Rodzaj listów (wypisz z podręcznika ze str. 198)
a. Wykonaj ćwiczenia str. 198 - 199

UWAGA:
O godzinie 12:00 w sobotę 18 kwietnia spotykamy się na ZOOM.

PLAN SPOTKANIA
* tłumaczenie na język współczesny listu króla Jana III do Marysieńki (List z 25 lipca) 
i analiza konkurs czytania poezji barokowej (sonety "Do trupa", "Niestatek")

PRACA DOMOWA na 25 kwietnia
1. Zapisz w języku współczesnym list króla do Marysieńki z 9 czerwca 1665 r. 
2. Ćwiczenie 2 str. 196 i ćwiczenie 4 str. 197   

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

GEOGRAFIA
TEMAT: Wędrówki kulinarne po Polsce/

a. Obejrzyj film "Co jadano w dawnej Polsce"

b. Po obejrzeniu filmu zapisz temat i pytania oraz odpowiedzi.

1. Jakie produkty wykorzystywano w kuchni dawnych Polaków?
2. Czym doprawiano potrawy?

c. Przeczytaj tekst "Kulinarna wycieczka po Polsce" str. 114 - 118
d. Wykonaj ćwiczenia str. 119.

Praca domowa
1. Porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami na temat tradycyjnych potraw 
z Waszego regionu z którego pochodzicie?
2. Napisz nazwę oraz przepis tradycyjnej potrawy, 
której nie może zabraknąć na Waszym Wielkanocnym stole.
3. Prześlij zdjęcie (Twoje, Rodzinne) związane ze Świętami Wielkanocnymi. 
Tematyka zdjęcia do wyboru:
- robimy palmę
- malujemy jajka
- przygotujemy świąteczne dania
- nasz świąteczny stół

JĘZYK POLSKI
TEMAT: Poezja polskiego Baroku. Jan Andrzej Morsztyn 
- najwybitniejszy przedstawiciel nurtu dworskiego.

a. Wysłuchaj pogadanki "Poeci polskiego Baroku"

b. Zapisz do zeszytu polecenia i odpowiedzi na nie (na podstawie pogadanki)

1. Przedstawiciele poezji polskiego Baroku (wypisz nazwiska i tytuł 1 utworu)
2. Wymień przykłady środków artystycznych jakie J.A Morsztyn stosował w swoich utworach 
(na podstawie nagrania i tekstu str. 184 - podręcznik)
c. Przeczytaj utwory J.A. Morsztyna str. 184 i 185 "Do trupa" i "Niestatek"
d. Wykonaj ćwiczenia str. 185 - 187.

Praca domowa
1. Naucz się pięknie czytać wybrany utwór J.A Morsztyna.
2. Obejrzyj film "Architektura Baroku" i zdjęcia - podręcznik str. 181 - 183.

3. Wypisz cechy architektury barokowej.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Zajęcia z 28 marca na 4 kwietnia

JĘZYK POLSKI
TEMAT: Tło historyczne okresu polskiego baroku

1. Obejrzyj dwie prezentacje
a. "Kryzys Rzeczpospolitej w XVii wieku"
b. "Wojna w XVII wieku - Wiek wojen"2. Pod tematem lekcji zapisz punkty i wykonaj polecenie 
na podstawie prezentacji i podręcznika str. 162 - 166
ZAPISZ:
- Władcy Polski w okresie baroku (wymień)
- Wojny w XVII wieku (wymień)
- Skutki wojen (wymień)

c. Wykonaj ćwiczenia: III str. 168 i 2 str. 169
d. Zapisz temat i zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 175 177

TEMAT: Barok w kulturze i literaturze polskiej
1. Co miało wpływ na rozwój polskiego baroku (wymień)
2. Dwa nurty kulturowe polskiego baroku (wymień)
3. Wybitni przedstawiciele polskiego baroku (wymień)

PRACA DOMOWA
1. Ćwiczenie I str. 178
2. Aby lepiej poznać klimat XVII wieku w Polsce, zachęcam do obejrzenia filmów:
"Pan Wołodyjowski", część I i II, "Potop", "Ogniem i mieczem" oraz przedwojenny film "Obrona Częstochowy".
Wybierz film, który chcielibyście obejrzeć. Zaproście do wspólnego oglądania rodziców, 
rodzeństwo. Linki do filmów poniżej.
3. O wrażeniach po obejrzeniu wybranego filmiku porozmawiamy na spotkaniu na Messengerze.
ZADANIE NA 6 (dla chętnych)

Napisz opowiadanie rozwijając podany wstęp. Jest to kartka z Twojego pamiętnika.

"Niedziela - 29 marca 2020 r.

Wyczerpana (ny) zdalnym nauczaniem położyłam (em) się wczoraj wcześniej. 
W nocy zmieniają czas na letni i będziemy spać krócej, ale ja postanowiłam (em) wyspać się za wszystkie czasy. Obudziłam (em) się zła (zły), bo dzwoniły wszystkie telefony, a rodzina, nie wiem czemu krzyczała radośnie. 
Zaspana (ny) ruszyłam (em) do kuchni...

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ZAJĘCIA Z 21 MARCA

GEOGRAFIA:
Temat: W stronę Czarnolasu Jana Kochanowskiego. 
Wycieczka do muzeum.

UWAGA: punkty a, b, c, ... itd. są zadaniami do wykonania.
Punkty 1, 2, 3 itd. są punktami do zapisania pod tematem 
i wykonanie poleceń w nich zawartych.

a. Obejrzyj film "Zwiedzamy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie". 
(część 1 i 2 w linku poniżej)

b. W zeszycie pod tematem wpisz polecenie 1 i wykonaj je.

1. Wymień nazwy kolejnych sal w Muzeum i wypisz po 2 najcenniejsze eksponaty 
z każdej sali oraz parku.

WZÓR: Sala 1 (nazwa) - eksponaty (nazwa), ......, ......

Praca domowa 
1. Ćwiczenia str. 83

JĘZYK POLSKI
Temat: Wprowadzenie do epoki baroku.

a. Obejrzyj "Lekcję baroku" - link poniżej.

b. Zapisz pod tematem punkty i odpowiedz na nie.

1. Barok na świecie i w Polsce na osi czasu (narysuj) 
- zaznacz 3 fazy polskiego baroku.
2. Wymień różnice między renesansem a barokiem.
3. Wymień 7 cech sztuki barokowej. 

c. Przeczytaj materiał źródłowy - podręcznik str. 170 - 173
d. Wpisz do zeszytu kolejne punkty i wymień:
- Najważniejsze cechy baroku: ...
- Wybitni twórcy: ...
- Wybitne umysły epoki: ...

Praca domowa
1. Sprawdź, czy rozumiesz - str. 174 podręcznik.