Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa IX

 Wychowawca: Beata Bialy
Telefon: 732-406-2623
Email: beatabialy5@yahoo.com 


Drodzy Uczniowie nasi klasowi uczniowie miesiąca do tej pory to:

październik - Robert Kondzior
listopad - Brian Gogolowski
grudzień - Aleksandra Falkowska
styczeń - Mateusz Naprawa
luty - Daniel Sudol

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratuluje!  Całą klasę natomiast zachęcam i motywuję do pracy na ten zaszczytny tytuł!Lekcja: 27 lutego 2020r.

Temat: Kochanowski i epoka odrodzenia - utrwalenie wiadomości za pomocą gry Kahoot.
            Beacon Hill - Amerykańska Częstochowa. Projekcja filmu dokumentalnego oraz spotkanie autorskie z pomysłodawcą i współscenarzystą filmu dr                Henrykiem Cioczkiem.


Zadanie domowe:

1. Przygotuj sie do sprawdzianiu wiadomości o Janie Kochanowskim i epoce odrodzenia. Skorzystaj z gier Kahoot, które przesłałam Ci na Google              Clasroom.
2. Odmień w zeszycie przez przypadki słowa: założyciel, uchodźca, Amerykanin.
3. Znajdź w internecie informacje o ojcu Michale Zembrzuskim, założycielu Amerykańskiej Częstochowy i zapisz w zeszycie 5 wybranych zdań o nim.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 20 lutego 2020r.

Temat: Odrodzenie - powtórzenie wiadomości.
             Gramatyka - odmiana dat.
             Zamość - renesansowy obiekt UNESCO.


Zadanie domowe:

1. Uzupełnij krzyżówkę o Janie Kochanowskim - Google Classroom.
2. Uzupełnij zadania w podręczniku: 1 i na str 159, 4,5,6 7 na str 160 oraz 8,9 na str 161.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 6 lutego 2020r.

Temat: Treny Jana Kochanowskiego.
             Najazdy Tatarów w Średniowieczu.
             Obiekty UNESCO - prezentacje prac w grupach


Zadanie domowe:

Brak zadania domowego na okres ferii :) Życzę Wam wspaniałego i bezpiecznego odpoczynku!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 30 stycznia 2020r.

Temat: Człowiek renasansu troszczy się o Ojczyznę.
            Odmiana przez przypadki. Biernik.
            Obiekty Unesco w Polsce - prezentacje multimedialne.


Zadanie domowe:

1. Prezentacje multimedialne o obiektach UNESCO w Polsce - praca w grupach.
    Grupy i wykonanie według tego co ustaliliśmy na lekcjach. Prezentacja prac odbędzie się w sobotę 6 lutego. 

2.  Wykonaj ćwiczenia: G2 na str 127-128 oraz G4 na str 128 w podręczniku.


 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 23 stycznia 2020r.

Temat: W świecie twórczości Jana Kochanowskiego - fraszki.
             Przymiotnik - ćwiczenia. 
             Region warmińsko-mazurski i podlaski - filmy.


Zadanie domowe:

1. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne G5, G6 i G7 na str 121 w podręczniku.
2. Napisz wypracowanie na nie mniej niż 100 słów na temat: Napisz list do Kasi. Przekonaj ją, że nie warto i nie powinno się godzinami przesiadywać przed komputerem.

3. Odmień w zeszycie przez przypadki wyrazy: renesans, humanizm.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 16 stycznia 2020r.

Temat: Jan Kochanowski - życiorys i główne utwory.
             Region podlaski.

Zadanie domowe:

1. Zapoznaj się z informacjami na temat regionu podlaskiego w podręczniku na str 24-25.
2. Przeczytaj informacje o Janie Kochanowskim na str 112-113, podkresl najważniejsze, według Ciebie, informacje a nastepnie wykonaj zadania: I, II, III oraz IV na str 114.
3. Wybierz dowolny wiersz ze str 122-125 w podręczniku i naucz sie go płynnie przeczytać. Będę oceniała czytanie.
4. Przygotuj sie do sprawdzianiu lub poprawy sprawdzianów z tego semestru.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 9 stycznia 2020r.

Temat: Wybitne osobowosci epoki Odrodzenia. Najważniejsze cechy epoki. Renesans w Polsce
            Warmia i Mazury.

Zadanie domowe:

1. Wykonaj zadania w podręczniku: 
- 1 na str 100
- 2 i 4 na str 101
- II i III na str 104
- 7 i 8 na str 108

2. Odmień przez przypadki w zeszycie słowa: humanizm, tren, Mikołaj Kopernik@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 5 grudnia 2020r.

Temat: Mikołajkowy spektakl online. 
            Powtórzenie wiadomości o Średniowieczu. Stopniowanie przymiotnika - ćwiczenia.

Zadanie domowe:

1. Przypomnij sobie wiadomości o Średniowieczu, będzie sprawdzian wiadomości,
2. Wybierz 10 dowolnych przymiotników i napisz ich stopniowanie ( zadanie do przysłania na Google Classroom)
    Przykład: duży, większy, największy
3. Wybierz jeden dowolny, krótki tekst z gazety, internetu lub książki i przygotuj fragment do przeczytania. Tekst ma mieć nie więcej niż 10 zdań. 
    Zwróć uwagę przede wszystkim na czyste i płynne czytanie.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 21 listopada 2020r.

Temat: W kręgu średniowiecznego i współczesnego savoir-vivru. 
            Przymiotnik - stopniowanie i odmiana. 

Zadanie domowe:

1. Uzupełnij wszystkie zadania na str 88-89 w podręczniku, zdjęcia wykonanych zadań przyslij na mój email.
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: G1 oraz G2 na str 84 i G5 na str 85.
3. Powtórz nazwy krajów sąsiadujących z Polską oraz ich stolice ( będziemy poprawiać sprawdzian).


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lekcja: 14 listopada 2020r.

Temat: Średniowiecze - epoka krzyża i miecza. "Bogurodzica".
            Gramatyka- narzędnik.
            Geografia - sąsiedzi Polski, sprawdzian wiadomości.

Zadanie domowe:

1. Przeczytaj słowa "Bogurodzicy" na str 63, a następnie uzupełnij zadania: II na str 64 oraz f na str 65.
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne w podręczniku: G1, G2 oraz G3 na str 76
3. W ramach utwalenia wiadomości na temat Polski i polskich symboli narodowych wykonaj poniższe zadania. 
   Postaraj się zapamietać wszystkie poprawne odpowiedzi.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lekcja: 7 listopada 2020r.

Temat: Święto Niepodległosci Polski. 
            Droga Polski do odzyskania niepodległosci.
            Hymn Polski.

Zadanie domowe:

1. Napisz wypracowanie złożone z nie więcej niż 200 słów na temat: Jakimi cechami, Twoim zdaniem, powinien charakteryzować się prawdziwy patriota?
    Wypracowanie proszę abyście wysłali mi na Google Classroom.
2. Naucz sie nazw krajów, które sąsiadują z Polską oraz nazw ich stolic i położenia na mapie ( będzie sprawdzian z tych wiadomosci).
   Pomocna w nauce będa napewno poniższe gry:

2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne w podręczniku: G4 i G5 na str 67.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 31 października 2020r.

Temat: Dynastia Piastów i Dynastia Jagiellonów. Cechy kultury średniowiecznej. 
            Średniowieczne style w architekturze.
            Odmiana przez przypadki.

Zadanie domowe:

1. Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku: 2 i 3 na str 56 oraz 4 na str 57.
2. W zeszycie odmień przez przypadki słowa: teocentryzm, gotyk, Malbork.
3. Przeczytaj tekst w podręczniku na str 86 pt: "O zachowaniu się przy stole".


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 24 października 2020r.

Temat: Sprawdzian z epoki Starożytności.
            Średniowiecze. Początki państwa polskiego. Dynastia Piastów. 
            Biskupin. 

Zadanie domowe:

1. Na podstawie informacji w podręczniku na str 44-48 uzupełnij zadania: I na str 49 oraz III oraz IV na str 50. 
2. Uzupełnij ćwiczenia gramatyczne: G1 na str 66 oraz G4 na str 67.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lekcja: 17 października 2020r.

Temat: Powtórzenie wiadomości o Starożytności.
            Zwiazki frazeologiczne - ćwiczenia.
            40 lat od powstania "Solidarności".

Zadanie domowe:

1. Na podstawie gry na Quizizz, którą przesłałam Wam na Google Classroom, powtórzcie wiadomości do sprawdzianu ze Starożytności.
2. Uzupełnijcie zadanie 1 na str 42 w podręczniku. Sprawdzę w klasie, nie trzeba do mnie wysyłać.
3. Wykonajcie zadanie o "Solidarności", które wysłałam Wam na Google Classroom.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Lekcja: 10 października 2020r.

Temat: Biblia. Związki frazeologiczne. 
             Administracyjny podział Polski

Zadanie domowe:

1. W zeszycie odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej wyrazy: Samarytanin, mit, starożytność. Zdjęcia wykonanego zadania prześlij na          email: beata5bialy@gmail.com
Geografia:
1. Przeczytaj informacje w podręczniku do geografii na str 4 i 5 rodziały: 
     1. Zarys administracyjny oraz 
     2. Położenie Polski. Sąsiedzi i granice.
    Postaraj się zapamiętać informacje.
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lekcja: 3 października 2020r.

Temat: Mitologia grecka. Cyfry rzymskie
             Deklinacja rzeczowników.

Zadanie domowe:

1. Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku: str 17 ćwiczenia: G-1 oraz G-2
2. Wykonaj 2 zadania zadane na Google Classroom.

 


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Lekcja: 26 września 2020r.

Temat: Starożytność. Osiągnięcia starożytnych cywilizacji. 
            Odmiana przez przypadki.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@