Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa IV


Klasa IV

Wychowawca: Beata Baginski                                                                                                                 
Katecheta: Krzysztof Gospodarzec
                                   347 422 3103  
                                                                                                                                                                                                             
Zadanie 
domowe z religii
                                 
beatkamb@gmail.com                                                                                                                                                           
w zakładce katecheza.

              

           Zadanie domowe na 13 kwietnia


Pisanie

Proszę rozwinąć następujące zdania według wzoru z lekcji.

Olga śpiewała. 

Tomek zagra. 

Żarówka świeci. 

Samochód jedzie. 

Słońce grzeje.

Lato zacznie się.

Proszę zwrócić uwagę, żeby nie dodawać do zdań czasowników.

 Zdania mają być pojedyncze, czyli tylko z jednym czasownikiem.


Czytanie


Uczymy się czytania z podziałem na role. Tekst inscenizacji Kopciuszek na stronie 147 w czytance. 

Każde dziecko powinno  płynnie czytać wszystkie role. Zadanie domowe na 6 kwietnia

 

CZYTANIE

Proszę nauczyć się czytać opowiadanie o Janie Matejce i Stanisławie Wyspiańskim. 

Czytanka strona 139.


PISANIE

Proszę napisać w zeszycie zdania  wyjaśniające do czego malarz używa  sztalugi, pędzel, płótno, paletę. Chętne dzieci mogą narysować w zeszycie te przedmioty.

Proszę odmienić przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej:

farba olejna, plakatówka.


Zadanie domowe na 30 marca 2019

Pisanie


Proszę uzupełnić zadania od 1 do 4 w ćwiczeniach strona 172-173

Przepisujemy do zeszytu zdania z rozsypanki – czytanka strona 137.


Czytanie/ Mówienie


Proszę nauczyć się czytać wiersz na stronie 137 w czytance.

 Zwracamy uwagę na staranne i wyraźne wymawianie wszystkich wyrazów.Zadanie domowe na 16 marcaPisanie/ Mówienie

Podane przymiotniki przepiszcie do zeszytu, a następnie dopiszcie do nich stopień wyższy i najwyższy:

 MOCNY, NOWOCZESNA, SILNE, WESOŁY, WIERNA, ZDOLNE, BYSTRY, DZIELNA, DOJRZAŁE, ZABAWNA.

Z listy przymiotników proszę wybrać 3 dowolne i dopisać do nich rzeczownik np. NOWOCZESNA RZEŹBA.

Następnie pary wyrazów proszę odmienić przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej.