Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa IV

Iredell Charter Academy
  Renata Palac
  347-263-2996
  718-921-3582
renatapalac@yahoo.com


Home - Malcolm X Elementary School

PRACA DOMOWA 
na 23 stycznia


JĘZYK POLSKI
1. Naucz się czytać czytankę pt. ''Noworoczne postanowienia" str. 103-104

2. Wykonaj polecenie 2 str. 106 (Czytanka).                                          

3. Uzupełnij ćwiczenia ze  str. 105                                                                                          

4. A teraz baw się i ucz:
https://learningapps.org/1457587
https://learningapps.org/4908036
https://pisupisu.pl/klasa5/znajdz-przyimek
https://learningapps.org/1701758
https://learningapps.org/1306668
https://learningapps.org/2785602

Przerobiliśmy materiał z gramatyki od str. 101 do str. 106

Home - Malcolm X Elementary School
RELIGIA

1.  Wykonaj polecenie ze str. 35