Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa III A

                                                                                                                  
 JĘZYK POLSKI     
Dorota Pauk
            calineczka6@mail.com
tel. 347-322-6590
                                                                     
KATECHEZA
Joanna Kolaczko
asia1277@aol.com
347-742-4770


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Image result for wiosna rysunki
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                          

                                                         

JĘZYK POLSKI

Praca domowa z dnia 17 marca  

Czytanka -napisz w zeszycie" Jakim  chciałbyś być człowiekiem".(wykorzystaj tabelkę  str.156)

 
 Ćwiczenia - ćw.2 str.100,ćw.5 str.101

Image result for symbole polski rysunki Image result for symbole polski rysunki Image result for symbole polski rysunkiImage result for symbole polski rysunki

"Zachęcamy uczniów do przygotowania prac plastycznych i literackich,
które będą reprezentować szkołę podczas Festiwalu Szkół Polonijnych.
Wszystkie prace powinny być oddane wychowawcy klasy w terminie do 7 kwietnia.
W każdej kategorii i grupie wiekowej zostanie wybrana 1 praca, 
której uczeń będzie reprezentował szkołę podczas Festiwalu.
Wszyscy uczniowie, którzy przygotują prace otrzymają podziękowanie i drobny upominek
ufundowany przez Towarzystwo Oświatowe."..

zakładka- klasa 3A  PRACA DOMOWA -  dziękuję 
                
IV Festiwal Szkół Polonijnych odbędzie się
22 kwietnia (niedziela) pod hasłem
"100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości",
..............................................................................................

Zachęcam do udziału 
........................................

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienia wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.
A) W sobotę 14 kwietnia przeprowadzony  zostanie: 
1. Recytatorski Konkurs Patriotyczny 
2. Konkurs Piosenki Patriotycznej
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału. 
Przewidujemy występy klasowe, grupowe oraz indywidualne.
Wychowawcy klas przyjmują zgłoszenia indywidualne i grupowe do soboty 24 marca
oraz organizują występy klasowe.
Przy zgłoszeniach prosimy o podanie kategorii: Piosenka lub Recytacja
oraz tytułu wiersza / piosenki.
Uczestnicy konkursu przynoszą podkład muzyczny pod wiersz lub piosenkę 
na płycie CD (płyta musi być podpisana nazwiskiem uczestnika konkursu)

B) Konkurs Plastyczny "100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości".
Zachęcamy wszystkich uczniów (Zerówka - klasa 11) do udziału w konkursie plastycznym.
Uczniowie przygotowują dowolną techniką plakat (format A3) upamiętniający
100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Prace podpisane z tyłu (imię i nazwisko, klasa, wiek)  prosimy oddać wychowawcy
do soboty 7 kwietnia.

C) Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?
     sobota 7 kwietnia

D) Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

E) Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

Bardzo proszę dopilnować,aby dzieci,które otrzymały wiersz nauczyły się go na pamięć   (do 7 kwietnia)   -      dziękuję 
KATECHEZA 
1. Zadanie domowe str.51Soboty koszulkowe:   10III , 14IV,  12 V