Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa III


Asy z III klasy
Rok szkolny 2020/2021
Wychowawca: Anna Kozlowska-Pajda 
 akozlowska@szkolapl.org
718-730-3963
Uczennica miesiąca grudnia:
Claudia Mazur
Gratulujemy!
Zadanie domowe 09/01/2021- 16/01/2021
Zeszyt  ćwiczeń str. 57-58, ćw. 2,3,4,5,6,7,8
Podręcznik str.115. Nagraj fragment lub całość czytanki i zamieść video na Class Dojo.
Rozwiąż Learning Apps i wypisz z nich po 3 nazwy osób, zwierząt, roślin, rzeczy i miejsc.

Zadanie domowe 16/01/2021- 23/01/2021

Wyślij zdjęcie strony z zeszytu z rysunkiem Babci i Dziadka i zapisanymi ich cechami.
 Nagraj wiersz ,, Zima zła" Marii Konopnickiej - możesz przeczytać lub zaśpiewać.
Wypisz z ćwiczeń na Learning Apps 10 rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.


Zapraszam na klasowy Padlet z piosenkami, wierszykami i zadaniami na Learning Apps!


     
                                                  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
KATECHEZA
Katecheta: Beata Biały
email: bbialy@szkolapl.org
tel: 732-406-2623
Msze Święte i nabożeństwa online: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/        
Drodzy Rodzice!
Na kolejne spotkanie zaliczeniowe zapraszam wszystkich uczniów w następnym tygodniu, w poniedziałek 25 stycznia. Katecheza w dniu 16 stycznia 2020 r.

Temat katechezy: Powołanie apostołów.

Zadanie domowe:

1. Wykonaj zadania na str 41 w katechiźmie.
2. Z pomocą rodziców wyszukaj w internecie imiona wszystkich 12 apostołów. Narysuj na kartce Pana Jezusa w otoczeniu jego 12 uczniów i pod spodem wypisz ich  imiona. Zdjecia prac proszę o przesłanie na mój email.
3. Pamiętaj o codziennej modlitwie porannej i wieczornej. Zapisz na kartce w tym tygodniu jaka modlitwę odmówiłeś rano, a jaka wieczorem każdego dnia. Zapytam o to w klasie, nie trzeba wysyłać do mnie.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 9 stycznia 2020 r.

Temat katechezy: Chrzest Pana Jezusa.

Zadanie domowe:

1. Wykonaj zadanie na str 39 w katechiźmie.
2. Zapytaj rodziców o miejsce i datę Twojego Chrztu. Zapisz obok obrazka na str 38 w katechiźmie.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Katecheza w dniu 12 grudnia 2020 r.

Temat katechezy: Trzej Królowie przynoszą dary.

Zadanie domowe:

1. Wykonaj zadania na str 35 w katechiźmie ( zadanie sprawdzę 9 stycznia na lekcji)
2. Powtórz 7 grzechów głównych i 5 warunków dobrej spowiedzi.
3. Rozpocznij naukę modlitwy "Pod Twoją obronę":


Baw się i ucz:
Powtarzamy i uczymy się:
* 5 warunków dobrej spowiedzi
* 7 grzechów głównych
* Akty: miłosci, wiary, nadziei i żalu
* 7 Sakramentów Świętych
* Chwała Ojcu
* Dziesięć Przykazań Bożych
* Przykazanie miłości
* Wierzę w Boga
* Pod Twoją obronę

Modlitwa "Wierzę w Boga"

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

 narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Modlitwa: "Pod Twoją obronę":

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.Nasze pieśni i piosenki:


" Czy wy wiecie, że jesteście Świątynią"  https://www.youtube.com/watch?v=OteG_6ZntPI

"Święty uśmiechniety ( Taki duży, taki mały)"  https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA