Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa III


Asy z III klasy
Rok szkolny 2020/2021
Wychowawca: Anna Kozlowska-Pajda 
 akozlowska@szkolapl.org
718-730-3963

 Pan Jezus już się zbliża,
już puka do mych drzwi.

                                                                                 Pobiegnę Go przywitać,z radości serce drży...

Z okazji przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej życzę Wam,
abyście zawsze z radością przyjmowali Jezusa do swego serca, a On, ukryty w białej Hostii,
będzie prowadził Was przez całe Wasze życie.

Zuzanna Żurek
Prezes Towarzystwa Oświatowego


Uczeń miesiąca kwietnia:
Maya Golabek
Gratulujemy!

Zadanie domowe 08.09.2021- 15.09.2021
Rozwiązaliśmy zadania dotyczące liczebnika  z Zeszytu ćwiczeń str.103, 104.
Proszę rozwiązać zadanie 3 str.104- 105.

.
Zapraszam na klasowy Padlet z piosenkami, wierszykami i zadaniami na Learning Apps!
https://learningapps.org/display?v=p1bszk6ht21

     
                                                  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
KATECHEZA
Katecheta: Beata Biały
email: bbialy@szkolapl.org
tel: 732-406-2623
Msze Święte i nabożeństwa online: https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/        
Katecheza w dniu 22 maja 2020 r.

Temat katechezy: Pan Jezus Miłosierny. Postać Św. Faustyny Kowalskiej.
                               
                               

Zadanie domowe:
1. Na ostatnią lekcję katechezy 5 czerwca przygotuj swoją pierwszokomunijną książeczkę i różaniec.
2. Posłuchaj piosenki:
"Jezu ufam Tobie":@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 15 maja 2020 r.

Temat katechezy: Sakrament pokuty i sakrament Pierwszej Komunii Świętej - nasze przeżycia i refleksje.
                               
                               


Zadanie domowe:
1. Posłuchaj piosenki, staraj się ją spiewać i pokazywać:

" niebo jest w sercu mym"

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 1 maja 2020 r.

Temat katechezy: Maryja - matka Pana Jezusa i nasza matka.
                               
                               


Zadanie domowe:
1. Uzupełnij zadanie na str 68 w katechiźmie.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Temat katechezy: Zesłanie Ducha Świętego.
                               Powtórzenie wiadomosci.
                               


Zadanie domowe:
1. Wykonaj zadania na str 65 w katechiźmie.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Temat katechezy: Pięć warunków dobrej spowiedzi - powtórzenie.
                               


Zadanie domowe:
Brak zadania domowego na 24 kwietnia. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Katecheza w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Temat katechezy: Wniebowstąpienie.
                               Formuła spowiedzi.


Zadanie domowe:

1. Wykonaj zadania na str 60 i 61 w katechiźmie.
2. Słuchaj i staraj się zapamiętać pieśni:

"Ty wskazałeś drogę do miłości"


1. Ty wskazałeś drogę do miłości, Ty Panie,
Ty zmieniłeś świat swym zmartwychwstaniem, Ty Panie!
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie tylko Ty. /2x

2. Ty oddałeś życie za nas wszystkich, Ty Panie,
I dlatego jesteś tak mi bliski, Ty Panie.
U Twych stóp cały świat, Ty wiesz, co czeka nas,
Tylko Ty, Panie, tylko Ty.

3. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy, Ty, Panie,
Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie.
Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się,
Tylko Ty, Panie tylko Ty. /2x

#########################################

"Przepraszam Cię Boże"

Przepraszam Cię Boże, skrzywdzony w człowieku.
Przepraszam dziś wszystkich was.
Żałuję za wszystko, to moja wina jest. 3x

#########################################

"Uwielbiajmy Jezusa"


Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt.
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas,
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas,
Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt.
 
Swoją miłość mu dajmy ...
 
Swoją wiarę mu dajmy ...
#########################################
"Panie przyjdź, czekamy"

Do tej pieśni nie ma nagrania.

Panie przyjdź, czekamy, to Twój czas.
Jezu, przyjdź i ulecz nas.
Duchu przyjdź, napełnij nas,
Kochamy Cię,  kochamy Cię,
Kochamy Cię, Panie nasz.
Powtarzamy i uczymy się:
* 5 warunków dobrej spowiedzi
* 7 grzechów głównych
* Akty: miłosci, wiary, nadziei i żalu
* 7 Sakramentów Świętych
* Chwała Ojcu
* Dziesięć Przykazań Bożych
* Przykazanie miłości
* Wierzę w Boga
* Pod Twoją obronę

Modlitwa "Wierzę w Boga"

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,

 narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, 

grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Modlitwa: "Pod Twoją obronę":

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.