Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Klasa II

Asy z II klasy
Wychowawca: Anna Kozlowska-Pajda  ania1979kozlowska@gmail.com
718-730-3963


Język polski
Praca domowa na 25 stycznia 2020
Proszę przeczytać tekst ze strony 123 CZYTANKI pt.,,Na saneczkach".
Z zeszytu ćwiczeń, ćwiczenie 1 ze strony 131.
Bardzo proszę przygotować się do dyktanda ze strony 121 podręcznika.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
KATECHEZA
Katecheta: Beata Biały
email: beatabialy5@yahoo.com
tel: 732-406-2623

          

           Temat katechezy: Przykazanie ósme.      

Zadanie domowe na 18 stycznia:
 

1. Uzupełnij zadania na str 35 w katechiźmie.
2. Naucz się lub powtórz Przykazanie miłości. 
3. Posłuchaj piosenki, której uczymy się na katechezie:

    "Niebo jest w sercu mym" - https://www.youtube.com/watch?v=OU6hVoYqzls


 Posłuchaj i staraj się zapamiętać słowa pieśni:

Modlitwy i przykazania obowiązkowe w klasie 2:
1. Ojcze nasz.
2. Zdrowaś Mario.
3. Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu.
4. Przykazanie Miłości.
5. Dziesięć Przykazań Bożych.
6. Pięć warunków dobrej spowiedzi.
7. Siedem grzechów głównych.
8. Siedem Sakramentów Świętych.
9. Formuła spowiedzi.