Home‎ > ‎Praca domowa‎ > ‎

Katecheza


katecheta: Krzysztof Gospodarzec 

631-875-8413

email:chrisgos73@gmail.com
 ZADANIE DOMOWE NA SOBOTĘ 01 lutego, 2020 

KL. 4 - str. 35 

KL. 5 - Wymień 4 autorów Ewangelii

KL. 6 - Str. 39

KL. 7 - Str. 39 oraz przygotuj się do Quizu  

KL. 8 - Str. 35 i 37 

 Egzamin końcowy 8 lutego 

--------------------------------------------------------------------------------klasa 4,5,6,7,8 


I. ZADANIE DOMOWE

 1. Przygotowanie zeszytu: pierwsza strona tytułowa, obrazek o treści  religijnej i podpisanie:

    Religia, klasa..., imię i naziwsko ucznia (w klasach 7-8 zamiast obrazka może być cytat z Pisma Świętego) 

2. Zeszyt może być dowolny, w kratkę, w linię, tematyczny do religii lub zwykły.

3. Proszę uczniów o pisanie notatek z każdej lekcji religii na odzielnej stronie zeszytu. Notatka z katechezy jest krótka        i zawsze wyświetlona na ekranie lub zapisana na tablicy.

4. Oprócz notatki lekcyjnej zeszyt słuzy równiez do wypełniania zadań domowych.

 

II. ZADANIA DOMOWE

1. Polecenia do zadań domowych zawsze są podane na lekcji religii  w formie pisemnej oraz na stronie internetowej. Uwaga;  zadania z katechezy nie są umieszczone w na stronie internetowej w linku klasowym tylko poniżej listy wszystkich klas w linku KATECHEZA.

2. Zadania domowe są krótkie i proszę o ich systematyczne uzupełnianie, najczęściej w zeszycie (w podręczniku tylko wtedy kiedy takie jest polecenie).

W linku znajduje się email nauczyciela—katechety oraz telefon.

 

III. PODRĘCZNIK

Podręcznik jest dwujęzyczny co ma ułatwić uczniom lepsze zrozumienie zagadnień religijnych. Niemniej katecheza i notatki są prowadzone w j. polskim. Na końcu podręcznika znajduje się tabelka    z ocenami która jest uzupełniana przez katechetę. Na przedostatniej stronie znajduje się również tabelka z wykazem spowiedzi. Zachęcam dzieci do regularnej comiesięcznej spowiedzi.

 

IV. OCENY Z RELIGII

1. Na lekcji religii oceniamy zgodnie z wytycznymi i wskazaniami Kościoła czyli wiedzę religijną. W skład oceny z religii wchodzą głównie: ocena z quizu/testu, z zadań domowych, ze znajomości zadanych modlitw, z aktywności na lekcji katechezy.

2. Zadaniem katechezy nie jest ocenianie uczestnictwa w życiu sakramentalnym ale zachęcam do regularnego cotygodniowego uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii oraz do comiesięcznej spowiedzi. Sakramenty są podstawą naszej wiary, a jednym z głównych zadań katechezy jest przygotowanie i zrozumienie piękna          i tajemnicy życia sakramentalnego oraz  uczestnictwa w nich.

3. Warunkiem pozytywnej oceny jest również obecność na lekcjach religii wg wymogów szkolnych.

 V. PROGRAM DLA UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ  PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO BIERZMOWANIA

 Drodzy Rodzice i Uczniowie klasy ósmej. Proszę o przestrzeganie punktów i zaleceń I-IV. Ponadto:

 1. Sakrament Bierzmowania jest udzielany w parafii do której należy rodzina i dziecko. W gestii rodziców jest kontakt  z proboszczem parafii i poinformowanie / poproszenie o przyjęcie waszego dziecka do grona kandydatów do Bierzmowania. Termin Bierzmowania oraz dodatkowe formalności związane z Bierzmowaniem (świadectwo Chrztu, próby Bierzmowania itp.) podaje parafia w której odbywa się sakrament Bierzmowania.

 2.  Szkoła Henryka Sienkiewicza prowadzi program przygotowujący do sakramentu Bierzmowania i po pomyślnym zakończeniu programu wystawia każdemu uczniowi list potwierdzający przygotowanie ucznia do sakramentu.

 3. Warunkiem ukończenia programu jest obecność na lekcjach katechezy, pozytywne oceny z poszczególnych zadań      i testów, pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego oraz uczestnictwo  w życiu sakramentalnym. Uprzejmie proszę o podpisanie przez rodziców uczestnictwa waszego dziecka w sakramentach Pokuty i Eucharystii, strona 70 w podręczniku do klasy 8. Wykaz uczestnictwa w poszczególnych sakramentach jest dodatkowym dokumentem o który mogą poprosić proboszczowie. 

____________________________________________________________________________________

Więcej informacji na zebraniu z rodzicami lub proszę o kontakt indywidualny z Dyrektorem Szkoły lub katechetą.

Życzę wszyskim udanego roku szkolnego-katechetycznego.

Szczęść Boże.