Home‎ > ‎

Konkursy"Drogi do Niepodległej - w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej"

Zachęcamy uczniów w wieku 7 - 17 lat do udziału w Konkursie Plastycznym
"Drogi do Niepodległej - w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej", organizowanego 
przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce.
Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia i nawiązywać do tematu konkursu.
Format A4, technika dowolna (sucha) pastele, kredki, ołówek, węgiel.
Forma - plakat, pocztówka, portret, projekt znaczka, pejzaż .....
Praca powinna być z tyłu podpisana (imię i nazwisko dziecka, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, nazwa polskiej szkoły) 
Do pracy należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie 
Termin przesłania do 10 grudnia, na adres
Instytut Jozefa Pilsudskiego
138 Greenpoint Avenue
Brooklyn, NY 11222
Zdjęcie pracy proszę przesłać na email dyrektor@szkolapl.org lub SMS 718 666 5404

Zachęcamy uczniów z klas 4 - 11 do udziału 
w II Edycji Konkursu Literackiego "Twórcza Polska i Polonia".
Chętni uczniowie przygotowują jeden tekst prozy na dowolny temat (maksymalnie 8 stron A4)
lub 3 utwory poetyckie (wiersze).
Wszystkie prace muszą być w języku polskim, pisane w Word, czcionka zapisu:
Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
Przygotowane prace muszą być pracami dziecka, nigdzie niepublikowanymi ani nienagradzanymi wcześniej. 
Prace należy przesłać elektronicznie na email wychowawcy klasy (nie jak zdjęcie) w terminie do 16 stycznia. ROK SZKOLNY 2019/20

Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich (wirtualny)
I miejsce - Milena Soltysiuk - Pchła Szachrajka         Twórcza Polska i Polonia - Laureaci i wyróżnieni
ROK SZKOLNY 2018/19
                       Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni
- Laureaci i wyróżnieni


I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************