Home‎ > ‎

KonkursyKonkurs Jubileuszowy

„Nasza Szkoła w oczach naszych uczniów”

Z okazji Jubileuszu 90 lecia PSD im.Henryka Sienkiewicza,

który świętować będziemy 17- 18 listopada 2018 roku,

zachęcamy uczniów do udziału w szkolnym konkursie plastyczno–literackim.

Konkurs plastyczny

Grupa 1 – Przedszkole

Grupa 2 – klasy 1-3

Wykonaj samodzielnie pracę plastyczną pt.”Radośnie o szkole”.

Technika dowolna (farby, kredki, wydzieranka....), format A4.

Prace należy podpisać z tyłu: imię i nazwisko, klasa.


Konkurs poetycki

Grupa 1 – klasy 2-6 – Napisz samodzielnie wiersz o naszej szkole.

Grupa 2 – klasy 7-11 - Napisz samodzielnie fraszkę o naszej szkole.


Konkurs literacki  

Grupa 1 - klasy 2-6 -  Napisz samodzielnie  „Za co lubię polską szkołę?”

Grupa 2 - klasy 7–11 - Napisz samodzielnie „Z całego serca życzę Ci Szkoło....”

Wszystkie prace należy oddać wychowawcy klasy w terminie do 28 kwietnia. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród, odbędzie się w sobotę 19 maja, podczas Festynu Rodzinnego. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i drobny upominek a laureaci nagrody finansowe sponsorowane przez Towarzystwo Oświatowe im. H. Sienkiewicza. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w jubileuszowym wydaniu naszej szkolnej gazetki „Płomyk”.Uczniów w wieku 14-17 lat zachęcamy do udziału w konkursie 
pt. "Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson - przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość",
organizowanym przez Centralę Polskich Szkół, Instytut Piłsudskiego w Ameryce i Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie (pod kierunkiem wychowawcy) pracy multimedialnej
w terminie do 12 maja. 
Pracę należy przygotować w formie prezentacji multimedialnej (max 25 slajdów), zapisać w formie ppt/pptx lub pdf
Prezentacja powinna zawierać oprócz tekstu w języku polskim, zdjęcia, rysunki, bibliografię.
Autorem prezentacji może być 1 uczeń lub zespół max 3 uczniów.
Prace należy oddać wychowawcy zapisane na CD lub pendrive w terminie do 12 maja.
Szkolna komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły dokona wyboru 1 pracy, 
która zostanie przesłana do międzynarodowego finału.

ROK SZKOLNY 2017/18

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienia wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.


 Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?


Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. "Historia Polski a patriotyzm"...ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************