Home‎ > ‎

KonkursyXXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej
Chętni uczniowie proszeni są o przygotowanie
prac poetyckich (2-3 wierszy) lub literackich na dowolny temat.
Prace należy napisać na komputerze (Times New Roman 12)
Każda praca napisana na oddzielnej kartce, 
powinna posiadać nagłówek z imieniem i nazwiskiem dziecka,
nazwą szkoły oraz nazwiskiem nauczyciela.
Każdy uczestnik konkursu musi również wypełnić 
formularz zgłoszeniowy (podpisany przez rodzica), 
dostępny u wychowawcy lub dyrektora.
Prace prosimy przesłać lub oddać wychowawcy w terminie do 10 lutego


IX Edycja Międzynarodowego Konkursu "Być Polakiem".
Chętnych uczniów prosimy o przygotowanie prac w następujących kategoriach:
1. Prace plastyczne - 6-9 lat
"Polska i Polacy. Pocztówka z 1918 roku"
format A3 (297 mm x 420 mm) lub A4 (210 mm x 297 mm)
technika dowolna (mogą być uzupełnione krótkim tekstem w j. polskim)
2. Prace literackie - 10-13 lat
"Jako redaktor gazetki szkolnej przygotuj numer okolicznościowy
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku".
Prace literackie - 13-16 lat
"Jesteś redaktorem gazety miejskiej. Przygotuj numer 
okolicznościowy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku."
Prace pisemne w języku polskim (np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz,
pamiętnik, esej) na podstawie relacji przekazanych przez bliskich lub znajomych
lub na podstawie materiałów archiwalnych (np. prasy polonijnej, reportaży filmowych)
mogą być wzbogacone zdjęciami lub ilustracjami, które są własnością autora pracy.
Prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków (do 6 stron format A4)
pisane w Times New Roman 12. Należy używać polskich znaków.
3. Prace multimedialne - 10-17 lat
"Przygotuj program np. TV, radiowy lub internetowy
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku"
Prace multimedialne (na płycie CD, DVD lub nośniku USB)
 nie mogą być dłuższe niż 10 minut (format mov. avi. mp3, divx)
lub 20 slajdów (Power Point)

Wszystkie prace muszą zawierać imię i nazwisko ucznia, 
wiek oraz kraj zamieszkania.
Przygotowane prace należy oddać wychowawcy do soboty 3 lutego 2018 roku wraz 
z formularzem zgłoszeniowym, dostępnym u nauczyciela lub dyrektora.
Dodatkowe informacje w linku:http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-IX-2018/


Uczniów klas 8 - 11 zachęcamy do udziału w międzyszkolnym konkursie
organizowanym przez CPSD i Fundację Wspierania Oświaty Polonijnej
pt. "Znani i mniej znani Polacy w USA".

I etap - przygotowanie prezentacji multimedialnej o osobie,
która miała znaczący dorobek naukowy lub w sposób szczególny
zapisała się w dziejach Polonii Amerykańskiej.
Maksymalny czas prezentacji - 10 minut
Termin zgłoszenia do 16 grudnia (formularz u wychowawcy)
Termin wykonania pracy do 13 stycznia.

II etap - quiz z wiedzy historycznej, który odbędzie się
10 lutego w PSD przy parafii Św. Cyryla i Metodego.
Zapoznaj się z materiałami przygotowującymi do quizu, klikając na poniższy link:

Nagrodą dla 10 finalistów konkursu będzie 
tygodniowy pobyt w Polsce.
Więcej informacji w linku “Znani i mniej znani Polacy w USA”.

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************