Home‎ > ‎

Konkursy

ROK SZKOLNY 2020/21

Konkurs CPSD "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Uczniowie z klas 4-6 i klas 7-8
Plakat promujący "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych"
Format A3
Technika - dowolna, płaska
Kryteria oceny: 
zgodność z tematyką konkursu 
walory artystyczne 
oryginalność pomysłu
Prace plastyczne powinny być przesłane drogą pocztową do 5 marca 2021 roku na adres:
Wioletta Jusinska
119 Kingswood Drive
Naugatuck, CT 06770
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem ucznia.
Przygotowana przez ucznia praca musi zostać zaakceptowana przez wychowawcę klasy.
Po zaakceptowaniu przez wychowawcę pracę należy samodzielnie przesłać na podany adres,
natomiast zdjęcie pracy wysłać na adres dyrektor@szkolapl.org 

Uczniowie z klas 4-6 i klas 7-8 
Plakat wykonany grafiką komputerową promujący "Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych"
Pracę należy przygotować w formacie tiff lub jpg
rozmiar 12x18 in
300 dpi
Kryteria oceny:
zgodność z tematyką konkursu
walory artystyczne
oryginalność pomysłu
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem ucznia.
Przygotowana przez ucznia praca musi zostać zaakceptowana przez wychowawcę klasy.
Po zaakceptowaniu pracę należy przesłać wraz z formularzem drogą elektroniczną na adres
bcamel21@yahoo.com lub przez wetransfer.com do 12 marca 2021 roku
oraz na email dyrektor@szkolapl.org

Klasy licealne 9- 11
Prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę wybranego bohatera
Tekst w prezentacji powinien być w dwóch wersjach językowych:
j. polski (z użyciem polskiej czcionki) i j. angielskim
Kryteria oceny:
zgodność z tematyką konkursu
walory edukacyjne
poprawność językowa
pomysłowość w przedstawieniu wybranej sylwetki
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem ucznia
Przygotowana praca musi zostać zaakceptowana przez wychowawcę klasy.
Po zaakceptowaniu pracę należy przesłać wraz z formularzem drogą elektroniczną na adres
inus206@aol.com lub przez wetransfer.com do 12 marca 2021 roku oraz na email

Uczniów z klas II - VIII (7-14 lat) zachęcamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
"Rymy Dziecięce", organizowanym przez Fundację Kościuszkowską. Celem konkursu jest wyłonienie 
prac, które wykorzystane zostaną do zilustrowania zbioru wierszy, w książce Laury Kafka - Price,
o słynnym polskim kompozytorze Karolu Szymanowskim. 
Format - A4
technika - tusz, akwarela, pastele, kredki, ołówek
Każda praca powinna być podpisana z tyłu:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. Wiek
3. Klasa
4. Tytuł wiersza
Uczeń może przesłać więcej niż jedną pracę, ale każda praca powinna ilustrować tylko jeden wiersz.
Wiersze, do których należy przygotować pracę konkursową znajdują sie w linku 
Do pracy należy dołączyć starannie wypełniony (drukowanymi literami) Formularz Zgłoszeniowy.
Prace (wraz z Formularzem)  należy przesłać w terminie do 31 marca elektronicznie, 
jako scan JPEG (rozdzielczość 300 DPI) na adres
Pracę należy zachować do momentu ogłoszenia wyników konkursu.
Alternatywnie można też przesłać pocztą (razem z Formularzem) na adres
PTS Secretarial Servises
Attn. Laura Kafka - Price
10015 Old Columbia Road
Suite B - 215
Columbia, Maryland 21046


Dodatkowe informacje i Formularz Zgłoszeniowy Być Polakiem - XII Edycja konkursu 


Zachęcamy uczniów do udziału w XII Edycji Międzynarodowego Konkursu "Być Polakiem".
O udziale w konkursie prosimy poinformować wychowawcę klasy.
Grupa I (6-9 lat) - prace plastyczne 
Temat: Przedstaw w formie rysunku polskie przysłowie
format - A4, lub A3
technika - dowolna, płaska (farby, kredki, ołówek,wydzieranka)
Rysunek może być uzupełniony tekstem.
Praca musi być z tyłu podpisana: 
1.imię i nazwisko dziecka
2. wiek dziecka
3. Nazwa polskiej szkoły (PSD im. Henryka Sienkiewicza)
Do pracy musi być dołączony Formularz  Zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej konkursu:

Wykonaną samodzielnie pracę należy przesłać pocztą zwykłą do 18 kwietnia 2021 roku na adres:
Fundacja "Świat na Tak"
Aleja J.Ch. Szucha 27
00 - 580 Warszawa
Polska
z dopiskiem na kopercie - Konkurs "Być Polakiem"
Zdjęcie pracy prosimy także przesłać na email dyrektor@szkolapl.org lub sms 718 666 5404

Grupa II (10 - 13 lat) - prace literackie 
Temat:"Strych, piwnica, szafa-lamus czy kopalnia wspomnień?"

Grupa III (13- 16 lat) - prace literackie
Temat:"Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie-ulubiona polska anegdota".

Prace literackie w grupie II i grupie III muszą być napisane na komputerze, z użyciem polskich liter,
czcionka Times New Roman 12, do 6 stron (nie więcej niż 12 tys. znaków).
Prace pisemne mogą mieć formę opowiadania, reportażu, wywiadu, wiersza, pamiętnika, listu, opisu wydarzeń na podstawie relacji innych osób lub na podstawie materiałów archiwalnych (prasy polonijnej, filmów...). Mogą być wzbogacone ilustracjami lub zdjęciami, które są właśnością autora pracy.
W nagłówku należy podać:
1. imię i nazwisko dziecka
2. wiek
3. nazwę polskiej szkoły (PSD im. Henryka Sienkiewicza)
Wszystkie prace pisemne, wraz z Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie http://www.bycpolakiem.pl 
należy przesłać do 18 kwietnia na email bycpolakiem2021@gmail.com z podaniem w temacie maila numeru grupy, imienia i nazwiska dziecka, tytułu pracy. Prac literackich nie należy wysyłać pocztą.
Prosimy także o przesłanie pracy na email dyrektor@szkolapl.org oraz email wychowawcy.

Grupa IV (10 - 17 lat) - filmy
Temat: "Mój biało - czerwony świat"
Prace filmowe (do 10 minut) należy nagrać w formacie mov. avi. wmv. mp4
Przygotowane nagrania wraz z Formularzem Zgłoszeniowym, dostępnym na stronie http://www.bycpolakiem.pl 
należy przesłać do 18 kwietnia, za pomocą serwisu wetransfer.com (adres email bycpolakiem2021@gmail.com) z podaniem w temacie transferu imienia i nazwiska oraz tytułu pracy.
Prosimy również o przesłanie nagrań na adres dyrektor@szkolapl.orgROK SZKOLNY 2019/20
- Laureaci i wyróżnieni

Wyróżnieni - prace literackie i plastyczne
Międzyszkolny Konkurs Bajek, Baśni i Legend Polskich (wirtualny)
I miejsce - Milena Soltysiuk - Pchła Szachrajka         Twórcza Polska i Polonia - Laureaci i wyróżnieni
ROK SZKOLNY 2018/19
                       Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni
- Laureaci i wyróżnieni


I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************