Home‎ > ‎

Konkursy


Uczniów, wybierających się podczas wakacji do Polski, 
zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym,
organizowanym przez Instytut Piłsudskiego 
pt. "Historia w obiektywie na wakacyjnym szlaku".
Chętni uczniowie proszeni są o wykonanie zdjęcia
przedstawiającego pomniki, tablice pamiątkowe,
 mogiły poległych w walkach w latach 1914 - 1922,
lub wszelkie miejsca upamiętniające wydarzenia związane z tematem konkursu.
Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę fotograficzną, 
do której należy dołączyć krótki opis tego, co przedstawia wykonane zdjęcie.
Zdjecie w formacie cyfrowym wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia 
i oświadczeniem uczestnika konkursu należy przesłać na email wychowawcy klasy 
lub dyrektora w terminie do 8 września.
Wystawa nadesłanych prac oraz Gala Laureatów odbędzie się 
12 października 2018 roku w Instytucie Piłsudskiego.

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienia wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.


 Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?


Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. "Historia Polski a patriotyzm"...

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************