Home‎ > ‎

Konkursy


ROK SZKOLNY 2018/19

Uczniów klas przedszkolnych i klasy 1 zachęcamy 
do udziału w międzynarodowym konkursie
plastyczno - poetyckim pt."Jeszcze Polska nie zginęła".
Chętni uczniowie (w wieku do lat 6) proszeni są 
o napisanie (z pomocą rodziców) krótkiego wiersza
o tematyce patriotycznej oraz o dołączenie do niego
własnoręcznie wykonanej ilustracji w formacie A 4 
(technika płaska: kredki, farby, wydzieranka)
Prace należy oddać wychowawcy klasy w terminie
do 13 października, wraz z wypełnioną formą
(oświadczenia opiekuna), dostępną u wychowawcy.

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienia wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.


 Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?


Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. "Historia Polski a patriotyzm"...

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************