Home‎ > ‎

KonkursyUczniów klas: Przedszkole - klasa VI zapraszamy i zachęcamy do udziału
w Międzynarodowym  Konkursie Plastycznym "Wesołego Alleluja".
Konkurs organizowany jest w 3 grupach wiekowych:
 I grupa - klasy przedszkolne
II grupa  - klasy  I- III
III grupa - klasy IV - VI
Zadaniem uczniów jest samodzielne przygotowanie kartki świątecznej 
w formacie A5 ( 21 cm na 14,8 cm)
Prace przyjmują wychowawcy klas do 1 kwietnia 2017 roku.
Każda praca musi posiadać na odwrocie: 
1. przyklejoną, wydrukowaną metryczkę, wg wzoru:
imię i nazwisko autora pracy
klasa/ wiek dziecka
Nazwa i adres szkoły z numerem telefonu i adresem email:
Polska Szkoła Dokształcająca im. H. Sienkiewicza
1514 - 72 Street, Brooklyn, NY 11228
tel. 718 666 5404
dyrektor@szkolapl.org 
imię i nazwisko wychowawcy klasy

2. zgodę Rodziców (forma u wychowawcy klasy) 


Konkurs Literacki Fundacji Kościuszkowskiej

– Essey Compettion


„Celebrating the Life and Accomplishments of Thaddeus Kosciuszko Fighter for Democracy”

Uczestnicy konkursu – uczniowie High School w USA

Praca literacka w j. angielskim (max 1000 słów, double space)

Wydrukowane prace należy oddać wychowawcy w terminie do 6 maja 2017 roku.

Każda praca powinna posiadać
1. okładkę (cover sheet), która zawiera:
imię i nazwisko ucznia
data urodzenia / wiek
adres domowy
numer domowy telefonu 
pełną nazwę szkoły
email adres szkoły (dyrektor@szkolapl.org) 
imię i nazwisko wychowawcy
2. tytuł pracy 
"Celebrating the Life and Accomplishments of Thaddeus Kosciuszko Fighter for Democracy"
3. Bibliografię na końcu 
Praca powinna wykazać znajomość tematu - życia i działalności T. Kościuszki, tła historycznego danego okresu, wpływu jaki miał na otoczenie i ludzi z którymi obcował. Powinna wykazać patriotyzm i zasługi bohatera w walce o demokrację.
Każda praca oceniana również będzie pod kątem:
kreatywności ( napisana własnymi słowami)
organizacji ( introduction, development and conclusion)
gramatyki, struktury zdań i interpunkcji.Uczniów klas 7- 8 i liceum zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie 
"W Hołdzie Tadeuszowi Kościuszce - Przyjacielowi Ludzkości", organizowanym 
pod patronatem Konsulatu RP przez Kościuszko Heritage w Sydney oraz
Fundację Kościuszkowską w Nowym Jorku. 
Konkurs muzyczny
Oryginalne, własne utwory (np. kompozycje, pieśni, elegie, ballady, rap)
w języku polskim lub angielskim, nagrane jako pliki audio w formacie
wav lub mp3, lub jako pliki video w formacie mp4 lub mpeg wraz 
z tekstem utworu w postaci Word document prosimy przekazać
lub przesłać wychowawcy klasy w terminie do 6 maja 2017 roku.
Konkurs graficzny
Oryginalne, własne prace (np.portrety, karykatury, sceny rodzajowe, plakaty)
zapisane w postaci digital o szerokości 2500 pikseli prosimy przesłać
wychowawcy klasy jako pliki PDF, jpg w terminie do 6 maja 2017 roku.
Konkurs literacki
Wiersze lub opowiadania (do 1000 słów) w języku polskim lub angielskim
prosimy przekazać lub przesłać wychowawcy klasy w terminie do 6 maja 2017 roku.
Uczestników konkursu prosimy o zapoznanie się z zalecaną bibliografią, 
tematyką oraz ikonografią na stronie www.kosciuszkoheritage.com/200
oraz o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego u wychowawcy klasy.
"Co znaczy dla mnie Polska" Gabriel Starzec