Home‎ > ‎

Konkursy


ROK SZKOLNY 2018/19Zachęcamy uczniów do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym
"I live by the Sea", organizowanym przez Fundację Today We Have.
Uczniowie w wieku 5 - 18 lat proszeni są o zrobienie zdjęcia lub krótkiego filmu
nawiązującego do tematyki konkursu czyli przedstawiającego "moje morze" i wraz
z krótkim tekstem w języku angielskim oraz wypełnioną kartą rejestracyjną
przesłanie do 11 marca na email:office@todaywehave.com 
Wszyscy zainteresowani uczniowie proszeni są o zapoznanie się z dokładnymi informacjami
i parametrami technicznymi zawartymi w linku 
Każdy uczeń biorący udział w konkursie proszony jest o poinformowanie swojego wychowawcy. 

Z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
nasza szkoła przystąpiła do konkursu, organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego o tytuł "Szkoły Młodych Patriotów".
Celem konkursu jest krzewienia wśród naszych uczniów postaw 
patriotycznych, w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Konkurs realizowany będzie etapowo od 15 marca do 15 listopada 2018 roku.


 Konwersatoria pt. " Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?


Sondaż wśród uczniów, nauczycieli, rodziców, członków Towarzystwa Oświatowego
na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.

 Ogólnoszkolny konkurs wiedzy pt. "Historia Polski a patriotyzm"...

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************