Home‎ > ‎

Konkursy


ROK SZKOLNY 2018/19

Konkurs "Stanisław Moniuszko - ojciec polskiej opery"

Uczniów  w wieku 13 - 16 lat, zachęcamy do udziału w konkursie literackim, organizowanym przez 
Maria Skłodowska Curie Professional Women's Association.
Uczniowie proszeni są o napisanie pracy literackiej (w języku angielskim)
pt."Stanislaw Moniuszko - Father of the Polish Opera".
Prace powinny być napisane w Word (Times Roman 12)
5-6 stron, double spaced, mogą zawierać zdjęcia/ ilustracje
Praca oceniana będzie pod kątem:
proper spelling, grammar, essay structure, 
accurate information and student's own word
Uczniowie przesyłają prace elektronicznie na email wychowawcy klasy lub dyrektor@szkola.org
w terminie do 13 kwietnia.
Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody:
1 miejsce - $500
2 miejsce - $300
3 miejsce - $200
oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników.
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 9 maja w Princess Manor, Greenpoint
Międzynarodowy konkurs organizowany przez Instytut Piłsudskiego i Kuratorium Oświaty w Krakowie 
pt. "Ignacy Paderewski i Thomas Woodrow Wilson - przyjaźń, która przyniosła Polsce niepodległość"

 I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************