Home‎ > ‎

Konkursy


ROK SZKOLNY 2019/20

"Papieski Konkurs"
Uczniów z klas 1-8 zachęcamy do udziału w konkursie papieskim na 100 - lecie urodzin św. Jana Pawła II, 
organizowanym przez Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, pod patronatem ks. bp. Witolda Mroziewskiego.
1 grupa - klasy 1-3 - konkurs plastyczny
2 grupa - klasy 4-6 - konkurs plastyczny i poetycki
3 grupa - klasy 7-8 - konkurs plastyczny i poetycki
Temat - "Św. Jan Paweł II w oczach dziecka"
Prace plastyczne:
format - A4 - papier techniczny (brystol)
forma - dowolna, płaska (farby, kredki, kolaż, wydzieranka....)
Prace poetyckie (wiersze):
Format - A4, praca w Word
Wszystkie prace (plastyczne i wiersze) muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia 
oraz muszą być podpisane na odwrocie (nie z przodu)
imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy
imię i nazwisko rodzica, telefon, adres email
Termin oddania prac na Konkurs - 28 marca!

FESTIWAL SZKÓŁ POLONIJNYCH

Wszystkich uczniów zachęcamy do przygotowania prac 
na VI Festiwal Szkół Polonijnych, organizowany przez 
CPSD pod hasłem "Kapelusz pełen bajek, baśni i legend".
Uczniowie najciekawszych prac, w każdej z podanych kategorii,
reprezentować bedą szkołę podczas Festiwalu Szkół Polonijnych,
który odbędzie się 19 kwietnia w budynku naszej szkoły.

Kategoria Plastyczna
Chętnych uczniów z klasy 0-3 i klasy 4-6
prosimy o przygotwanie plakatu przedstawiającego
tytułowego bohatera z bajki Kornela Makuszyńskiego
pt. " Koziołek Matołek". 

Chętnych uczniów z klasy 7-8 i liceum prosimy 
o przygotowanie plakatu przedstawiającego 
wybranego bohatera legend sandomierskich.
Propozycje legend: Emeryk i święty jeleń, 
Rękawiczki królowej Jadwigi, Zawisza Czarny 
Henryk Sandomierki i piękna Judyta,
Salve Regina
Halina Krępianka, która Sandomierz od Tatarów uratowała
Teresa Izabela Marsztynówna, Lipy Św. Jacka

Każdą pracę należy podpisać z tyłu:
imię i nazwisko ucznia
klasa, wiek
tytuł pracy
Wymagania techniczne: format A3, technika dowolna, płaska

Termin oddania prac plastycznych - 28 marca!

Kategoria literacka
Chętnych uczniów z klasy 7-8 i liceum prosimy
o przygotowanie ciekawej pracy literackiej
w formacie Word (300 - 500 słów), czcionka Times Roman 12
Temat prac:
klasy 7-8 - "Nieznane podróże Koziołka Matołka"
liceum - "Przygody Koziołka Matołka w Ameryce"
Prace należy przesłać elektronicznie wychowawcy
oraz wydrukować i oddać do 28 marca.ROK SZKOLNY 2018/19
                       Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni
- Laureaci i wyróżnieni


I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************