Home‎ > ‎

Konkursy


ROK SZKOLNY 2019/20

Międzynarodowy Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży 

Uczniów z klas 4 - 11 zachęcamy do udziału w konkursie literackim pt. "Twórcza Polska i Polonia".
Prace literackie w języku polskim (proza i poezja) o dowolnej tematyce należy oddać lub przesłać wychowawcy klasy w terminie do 18 stycznia.
Proza - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 (do 8 stron A4), każda strona musi być ponumerowana 
Poezja - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 ( 3 utwory, każdy na oddzielnej kartce)

Każda praca i każdy wiersz musi posiadać nagłówek: 
imię i nazwisko ucznia
nazwa szkoły
adres szkoły
Każdy uczestnik konkursu musi także wypełnić formularz, dostępny u wychowawcy klasy.Zachęcamy uczniów do udziału w XI Edycji Międzynarodowego Konkursu "Być Polakiem".
Temat - Solidarność z Polską. Solidarność z Polakami w kraju. Solidarność z Polakami poza granicami.
(Czy obecnie jest potrzeba aby być solidarnym z Polską i Polakami w kraju i poza jego granicami?
Jeśli tak, czy możecie podać przykłady współczesnych postaw, zachowań i działań, 
które dowodzą wzajemnej solidarności między Polakami. 
Jeśli nie, czy możecie uzasadnić dlaczego?)

Prace plastyczne - 6 - 9 lat
Praca musi być wykonana samodzielnie, może być uzupełniona tekstem.
technika dowolna (płaska)
 format A3 (30x42 cm)

Prace literackie (3 grupy wiekowe: 10-13, 13-16, 17-21)
forma - opowiadanie, reportaż, wiersz, pamiętnik, opis wydarzeń... 
Prace powinny być wzbogacone ilustracjami lub zdjęciami, które są własnością autora pracy.
Wymagania - plik w Word lub PDF, czcionka 12, maksymalnie 6 stron (12000 znaków)
należy używać polskiej czcionki.

Wszystkie prace (plastyczne i literackie) muszą być podpisane (imię i nazwisko), wiek oraz kraj zamieszkania.
Prace należy oddać lub przesłać w formie załącznika wychowawcy klasy 
wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w terminie do 8 lutego.


ROK SZKOLNY 2018/19
                       Konkurs "Być Polakiem" - Laureaci i wyróżnieni
- Laureaci i wyróżnieni


I miejsce - Nicole Bialy, Karolina Palac, Estera Plis 

ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************