Home‎ > ‎

Konkursy
 Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka
pt. "Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem".
Konkurs plastyczny
Uczniów w wieku od 3 lat wzwyż zachęcamy do samodzielnego przygotowania maksymalnie 3 prac plastycznych na wybrany temat:
a) 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
b) Bohaterowie bajek i baśni.
c) Polska wielu kultur.
d) Inspiracje z poezji Włodzimierza Pietrzaka - 105 rocznica urodzin poety.
format A4 (29,7 - 21 cm); technika - malarstwo, rysunek, collage, grafika

Konkurs fotograficzny
Uczniów w wieku 9-17 lat zachęcamy do przygotowania maksymalnie 3 fotografii
wykonanych w 2017 roku (nigdzie niepublikowanych i nieprezentowanych) na wybrany temat:
a) 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
b) Bohaterowie Bajek i baśni.
c) Polska wielu kultur.
d) Inspiracje z poezji W. Pietrzaka - 105 rocznica urodzin poety.
Format pracy 15 x 21 cm, wykonane na papierze fotograficznym i zapisane w postaci elektronicznej na płycie DVD
Wymagania techniczne: rozdzielczość minimum 300dpi (3200x2400) w formacie JPG
Zabrania się zwiększania rozdzielczości (fotografie ze znakami, cyframi będą dyskwalifikowane)

Każdy uczestnik konkursu (w obu kategoriach) musi dostarczyć oświadczenie podpisane przez rodzica
oraz metryczkę pracy (oba formularze dostępne u wychowawcy klasy).
Termin oddania wszystkich prac - 28 października. 
ROK SZKOLNY 2016/17            Wiersze

            Proza****************************************************************************************************************************